Projectleider groen (B1-B3)

Kerntaak: 

Realiseer je graag oplossingen voor groen gerelateerde uitdagingen (vergroeningsprojecten) in de stad? Zit het projectmatig werken in je genen? Krijg je energie van het uitwerken en realiseren van oplossingen voor dergelijke concrete uitdagingen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!  

Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor diverse projecten waarmee de stad verder aan de vergroening werkt. Bijvoorbeeld de vergroening van het kerkplein in Rumbeke, onthardingsprojecten zoals de gedeeltelijke ontharding van het De Conickplein of de aanleg van de omgeving bij het nieuwe stadhuis.

Je hebt daarbij aandacht voor de technische aspecten en een duurzame, toekomstgerichte opbouw van de ingrepen die je zult realiseren. Je werkt deze in eigen beheer uit of werkt samen met externe landschapsarchitecten.

Je zorgt voor een projectmatige aanpak en bent er verantwoordelijk voor dat afgesproken doelstellingen tijdig worden behaald. Je treedt hierbij in dialoog met interne en externe stakeholders, en werkt samen met hen werkbare oplossingen uit, die gedragen zijn binnen de organisatie. Je bent daarbij in staat op gepaste wijze bij te sturen waar nodig. en zorgt voor correcte overdracht naar de gebruiker.

Je maakt relevante standaarden aan, die kunnen geïmplementeerd worden binnen je eigen projecten en die van collega’s. Je houdt daarbij rekening met de concrete omgevingsfactoren die in elk project anders zijn, met wettelijke randvoorwaarden inzake milieu / natuur en met de gangbare technische voorschriften en normen.

Naast de eigen projecten zal je ook een adviserende rol opnemen voor het thema groen in multidisciplinaire projecten, zoals vb. wegenisprojecten, mobiliteitswerken, … en werk je mee aan globale groenprojecten, zoals vb. investeringsprojecten rond groen, beheerprojecten, …

Naast de (eigen) projectwerking werk je ook nauw samen met de collega’s die instaan voor het groenonderhoud in de stad en probeert samen het globale groenbeleid concreet vorm te geven.

Wij bieden: 
 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3 (zie bijlage).
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke – en de schaalanciënniteit.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (laptop + GSM).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 7,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving, bekroond met het certificaat 'Baanbrekende Werkgever '22' en een 'Employee Engagement Award '22' . 
 • Als collega #VANRSL krijg je een ruim aanbod aan activiteiten door en voor je collega's om elkaar en de organisatie beter te leren kennen, of in functie van eigen ontwikkeling op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn.
Profiel: 
 • Je wil als medewerker van de stad graag concrete oplossingen realiseren voor concrete groen gerelateerde uitdagingen. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor. 
 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over.
 • De groenmicrobe zit bij jou in het bloed (of je hebt geen schrik die microbe op te doen).
 • Je bent vertrouwd met een projectmatige aanpak van uitdagingen. Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.
 • Je beschikt over de nodige expertise inzake groenbeheer. Door in het bezit te zijn van bachelor diploma (bv. bacheloropleiding groenbeheer, landschapsarchitectuur,…) ofwel door 2 jaar relevante ervaring.
 • Je bent naast je creatieve skills, ook resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je kan op een zelfstandige, projectmatige manier werken, maar koppelt ook tijdig terug.
 • Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail, bij routinetaken blijf je steeds kritisch en alert.
 • Je kan vlot communiceren op verschillende niveaus en kan overtuigend uit de hoek komen.
 • Je overstijgt de dagelijkse praktijk en werkt eigen ideeën uit voor de toekomst. Je bekijkt de feiten van op een afstand, plaatst ze in een ruimere context en een langetermijnperspectief.
 • Je komt met originele, nieuwe ideeën en oplossingen, waarbij je invalshoeken bewandelt die afwijken van de gevestigde denkpatronen.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Ervaring met ontwerpsoftware (vb. Autocad, …) en GIS-software (vb. ArcGIS,…) is een pluspunt.
 • Lees meer in bijlage over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie. 
Je leidinggevende: 

Ik ben Andy, diensthoofd leefmilieu, water & groen, en heb ondertussen al heel wat watertjes doorzwommen in verschillende domeinen en ben nu 1 jaar, enthousiast bij Roeselare aan de slag. In mijn vrije tijd vind je me vaak op een tennisterrein terug.

Als jouw leidinggevende zal ik je coachen en ondersteunen om de thema’s dierenwelzijn en biodiversiteit in de stad, de aandacht te geven die ze verdienen. Hierbij vind ik een open communicatie en constructief denken zeer belangrijk en in mijn optiek bestaan problemen niet, enkel oplossingen.

Ik hou van collega’s met een positieve mentaliteit die zich ten volle geven voor het team en die gemaakte afspraken nakomen. Zelf geef ik je de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid om je projecten te realiseren op basis van afspraken en doelstellingen, die we samen uitzetten.

Je komt in een enthousiast en gedreven team terecht waar resultaats- en oplossingsgericht gewerkt wordt aan de verschillende “klimaat ”uitdagingen binnen de stad.

Selectieproces: 

Preselectie:

 • Op basis van de CV, motivatiebrief en preselectievraag kan een preselectie gehouden worden.
 • Na het indienen van jouw kandidatuur zal jou nog gevraagd worden om antwoord te geven op onderstaande vragen. Je zal hiervoor via mail een invulformulier toegestuurd krijgen.
 1. Toon je affiniteit aan met de thema’s binnen deze functie. (Max.1000 tekens)
 2. Geef een voorbeeld van een project dat je, bij voorkeur, getrokken hebt. Beschrijf jouw rol en het project. (Kan ook uit privé of schoolse context komen). (Max. 1000 tekens).

 

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht:

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie op 15 maart 2024.

 

Assessment bij Vandelanotte HR Solutions (Brugge) op 22 maart 2024.

 • Heb je recent (minder dan twee jaar geleden) een assessment afgelegd, laat ons dan zeker iets weten (jobs@roeselare.be). Onder strikte voorwaarden kunnen we een vrijstelling van assessment voorzien.  

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 10 maart 2024.

Contactinformatie: 
 • Meer info m.b.t. de functie: Andy Herman, diensthoofd leefmilieu, water en groen, 0495941347, andy.herman@roeselare.be
 • Meer info m.b.t. het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure: Justien Beernaert, deskundige werving en selectie, 051 26 22 63, jobs@roeselare.be.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?