Deskundige mobiliteit (B1-B3)

Kerntaak: 

Realiseer je graag oplossingen voor mobiliteitsuitdagingen in de stad? Zit het projectmatig werken in je genen. Krijg je energie van het uitwerken en realiseren van oplossingen voor concrete mobiliteitsdagingen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!  


Wil je meer weten? Meld je dan zeker aan voor de infosessie op 6 december 2023 om 20 uur via volgende teamslink: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Anoniem deelnemen kan op volgende manier: https://www.youtube.com/watch?v=xxrspZIJAn8


Je bent verantwoordelijk voor diverse mobiliteitsprojecten en acties die een vlotte en veilige circulatie en verkeersveiligheid voor alle gebruikers in de stad garanderen. Je hebt daarbij aandacht voor leesbaarheid, beeldkwaliteit en duurzame opbouw van de ingrepen die je zult realiseren.

Je organiseert projectteams voor je mobiliteitsprojecten en bent er verantwoordelijk voor dat afgesproken doelstellingen tijdig worden behaald. Je treedt in dialoog met interne en externe stakeholders, je werkt samen met hen werkbare oplossingen uit in je vakgebied. Je zorgt voor een gedragen implementatiestrategie en je leidt de uitvoering daarvan in goede banen. Je bent daarbij in staat op gepaste wijze bij te sturen waar en wanneer nodig. Je zorgt voor gepaste overdracht van je realisaties naar de gebruiker.

Je maakt relevante beleidskaders in uitvoering van het mobiliteitsplan, je reikt handvaten aan om wijkgerichte vragen, meldingen en adviezen te stroomlijnen (circulatievragen, parkeerproblematiek, snelheidsvragen, fietsgerelateerde vragen, mobiliteitsadvies in omgevingsdossiers…). Je vertaalt relevante beleidskaders en visies telkens door in werkbare, concrete oplossingen op maat van elk van de te realiseren doelstellingen. Je houdt daarbij rekening met de concrete omgevingsfactoren die in elk project anders zijn. Je houdt rekening met wettelijke randvoorwaarden inzake verkeer en mobiliteit, waar je vertrouwd mee bent, of waar je je zelf op korte termijn vertrouwd mee maakt. Je vertaalt mee de mobiliteitsvisie van de stad.

Je neemt je verantwoordelijkheid binnen multidisciplinaire projecten waar mobiliteit deel van is.

Als deskundige mobiliteit maak je deel uit van de directie Ruimte, meer in het bijzonder het Departement Beleidsontwikkeling Ruimte. Je zult er deel uitmaken van de dienst mobiliteit.

 Je werkt samen met: 

 • De collega’s van de dienst mobiliteit.
 • De medewerkers die zullen geëngageerd worden in je projectteams.
 • (Externe) klanten en stakeholders voor wie projecten gerealiseerd worden. 
 • Je leidinggevende, het diensthoofd mobiliteit.
Wij bieden: 
 • Een aantrekkelijke verloning op niveau B1-B3 (zie bijlage).
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit en de schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (laptop + GSM).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Aanvullende haard-of standplaatstoelage van maximaal 117,62 euro bruto. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie en kunnen we dus enkel voor jou persoonlijk bekijken, je kan hierover contact opnemen met de Personeelsdienst.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag (€ 7,5 miv januari 2024).
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving, bekroond met het certificaat 'Baanbrekende Werkgever '22' en een 'Employee Engagement Award '22' . 
 • Als collega #VANRSL krijg je een ruim aanbod aan activiteiten door en voor je collega's om elkaar en de organisatie beter te leren kennen, of in functie van eigen ontwikkeling op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn.
Profiel: 
 • Je wil als medewerker van de stad graag concrete oplossingen realiseren voor concrete mobiliteitsuitdagingen. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.
 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over.
 • Je bent vertrouwd met een projectmatige aanpak van uitdagingen. Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.
 • Je beschikt over de nodige expertise inzake mobiliteit en verkeer, ofwel door opleiding ofwel door ervaring. Of je bent een projectexpert die deze kennis snel kan en wil verwerven.
 • De mobiliteitsmicrobe zit bij jou in het bloed (of je hebt geen schrik die microbe op te doen).
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.
 • Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
 • Ook in routinetaken blijf je steeds kritisch en alert.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je houdt rekening met de verschillende belanghebbenden. 
 • Je bent een vlotte communicator en kan de verschillende belanghebbenden overtuigen van de gekozen beslissing.
 • Je hebt een bachelordiploma of 2 jaar relevante ervaring.
 • Lees in bijlage meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie
Je leidinggevende: 

Ik ben Pieter, diensthoofd mobiliteit, en ondertussen al 17 jaar bij de Stad Roeselare tewerkgesteld.

Als jouw inhoudelijk leidinggevende zal ik je coachen en aansturen om samen met het ganse team goed werk te leveren ten dienste van de stad en de burgers. Met gedrevenheid, een positieve blik en doorzettingsvermogen wil ik heel graag, samen met jou, helpen om onze centrumstad naar een nog hoger niveau te tillen.

Een open communicatie en constructief denken vind ik zeer belangrijk.

In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig en ben ik wat voetbalverslaafd. Ik ben jeugdtrainer en speel wekelijks minivoetbal. Ik speel ook graag padel of ik trek soms eens mijn loopschoenen aan. Mijn tweeling/zoon en dochter doen mij nog extra van het leven genieten.

Selectieproces: 

Preselectie:

 • Op basis van de CV, motivatiebrief en onderstaande preselectievragen kan een preselectie gehouden worden.
 • Na het indienen van jouw kandidatuur zal jou nog gevraagd worden om antwoord te geven op onderstaande vragen. Je zal hiervoor via mail een invulformulier toegestuurd krijgen.
 1. Omschrijf een project dat je trok (bij voorkeur relevant voor deze functie). Geef aan wat je rol was en hoe je dit hebt aangepakt? (Max. 1000 tekens)
 2. Schets jouw visie betreffende de evoluties waarmee steden (zoals Roeselare) zullen moeten omgaan in de komende jaren op vlak van mobiliteit. (Max. 1000 tekens)

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht:

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie op 18 & 19 december 2023.

 

Assessment bij Vandelanotte HR Solutions (Brugge) op 20 december 2023.

 • Heb je recent (minder dan twee jaar geleden) een assessment afgelegd, laat ons dan zeker iets weten (jobs@roeselare.be). Onder strikte voorwaarden kunnen we een vrijstelling van assessment voorzien.


Inschrijven voor de vacature kan tot uiterlijk 10 december.

Contactinformatie: 
 • Meer info m.b.t. de functie: Pieter Degryse, Diensthoofd Mobiliteit, pieter.degryse@roeselare.be of 0492 721781,
 • Meer info m.b.t. het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure: Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete@roeselare.be    
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?