College van burgemeester en schepenen

Het Schepencollege omvat de burgemeester, 9 schepenen waaronder de voorzitter van het OCMW en de stadssecretaris. Het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de voorzitter van het OCMW integraal deel uitmaakt van het schepencollege. De gemeenteraad kiest de schepenen uit eigen leden. De schepenen hebben geen aparte bevoegdheid, maar nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling. Het schepencollege zou je het dagelijks bestuur van de stad kunnen noemen. In onze stad vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

College van burgemeester en schepenen

Kris Declercq

Burgemeester
burgemeester Kris Declercq
Delaerestraat 2/8
8800 Roeselare
België
051 26 22 01
burgemeester [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op maandag van 8 u. tot 9 u.

Vanaf maandag 17 juli tot en eind augustus enkel op afpraak.

Bevoegdheden: 
 • Strategische planning & stedenbeleid/Eurometropool
 • Externe relaties, innovatie- en economisch beleid
 • Veiligheidsdiensten & integrale veiligheid
 • Strafregister
 • Juridische zaken

 

 

Michèle Hostekint

1ste schepen
schepen Michèle Hostekint
Jules Lagaelaan 5
8800 Roeselare
België
051 22 62 64
michele.hostekint [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op vrijdag van 11 u. tot 12 u.

In verlof van maandag 24 juli tot en met vrijdag 18 augustus.

Bevoegdheden: 
 • Energiebeleid en klimaatsconvenant
 • Duurzaamheid
 • Informatie en communicatie & stadsmarketing
 • Stedelijk onderwijs (basisonderwijs & kunstonderwijs)
 • Jeugd

Filiep Bouckenooghe

2de schepen
schepen Filiep Bouckenooghe
Piljoenstraat 61
8800 Roeselare
België
051 26 21 06
0499 20 92 11
filiep.bouckenooghe [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op woensdag van 10.30 u. tot 12 u.

In verlof van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 juli en van maandag 24 juli tot en met dinsdag 15 augustus.

Bevoegdheden: 
 • Welzijn en sociaal beleid
 • Wonen (incl. sociale huisvesting)
 • Groen-, natuur- en bosontwikkeling
 • Dierenwelzijn

 

Griet Coppé

3de schepen
schepen Griet Coppé
Duivigestraat 20
8800 Roeselare
België
051 26 21 05
griet.coppe [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op maandag van 11 u. tot 12 u.

In verlof van maandag 17 juli tot en met zondag 6 augustus.

 

Bevoegdheden: 
 • Openbare werken
 • Mobiliteit (verkeerscirculatie, parkeerbeleid, openbaar vervoer,...)
 • Informatietechnologie, interne kwaliteitszorg en databeheer (e-government en administratieve vereenvoudiging)

Henk Kindt

4de schepen
schepen Henk Kindt
Batavialaan 105
8800 Roeselare
België
051 26 21 08
0477 44 49 72
henk.kindt [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op afspraak.

In verlof van donderdag 3 tot en met zondag 20 augustus.

Bevoegdheden: 
 • Financiën (Aankopen, debiteuren, boekhouding)
 • Kerkfabrieken
 • Personeelsbeleid & organisatie met interne dienst bescherming en preventie
 • Noord-Zuid
 • Gebiedsgerichte werking - participatiebeleid

Nathalie Muylle

5de schepen
schepen Nathalie Muylle
Vijfwegenstraat 316
8800 Roeselare
België
051 26 21 02
nathalie.muylle [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op maandag van 8 u. tot 9 u.

In verlof van maandag 24 juli tot en met woensdag 16 augustus.

 

 

 

Bevoegdheden: 
 • Gebouweninfrastructuur/facilitair beheer
 • Vergunningenbeleid (stedenbouwkundig/milieu) en ruimtelijke planning
 • Bestuurszaken

José Debels

6de schepen
schepen José Debels
Blinde Rodenbachstraat 138
8800 Roeselare
België
051 26 21 03
0486 61 34 18
jose.debels [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 
 • Roeselare Zuidstraat 3 op donderdag van 10.30 u. tot 11.30 u.
 • Rumbeke gemeentehuis op afspraak
 • Oekene gemeentehuis op afspraak

 

In verlof van maandag 7 augustus tot en met donderdag 31 augustus.

 

Bevoegdheden: 
 • Sport
 • Feesten en evenementenbeleid & logistiek/onderhoud openbaar domein
 • Werk en sociale economie
 • Wielermuseum

Marc Vanwalleghem

7de schepen
schepen Marc Vanwalleghem
Dominiek Saviostraat 1
8800 Roeselare
België
051 26 21 01
marc.vanwalleghem [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op dinsdag van 10 u. tot 11 u.

In verlof op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli en van zaterdag 29 juli tot en met donderdag 3 augustus.

 

 

Bevoegdheden: 
 • Land- en tuinbouw, landelijke wegen, waterhuishouding (VMW, rioleringen)
 • Bebloeming en stadsverfraaiing, educatief centrum
 • Afvalbeleid
 • Burgerzaken
 • Vaderlandslievende verenigingen
 • Begraafplaatsen

Dirk Lievens

8ste schepen
Schepen Dirk Lievens
Rumbeeksesteenweg 469
8800 Roeselare
België
051 22 17 43
lievens.dirk [at] telenet.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op woensdag van 11 u. tot 12 u. of op afspraak.

In verlof van vrijdag 14 juli tot en met maandag 24 juli.

Bevoegdheden: 
 • Cultuur
 • Toerisme
 • Archief
 • Onderwijsregie & flankerend onderwijsbeleid

Bart Wenes

9de schepen - voorzitter OCMW & Zorgbedrijf Roeselare
schepen - voorzitter OCMW & Zorgbedrijf
Abeelstraat 3 bus A
8800 Roeselare
België
051 80 59 00
bart.wenes [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare Welzijnshuis op donderdag van 10.30 u. tot 11.30 u.

In verlof van zaterdag 29 juli tot en met zondag 6 augustus.

Geert Sintobin

Stadssecretaris
stadssecretaris Geert Sintobin
Botermarkt 2
8800 Roeselare
België
051 26 22 11
geert.sintobin [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op afspraak.

In verlof van vrijdag 21 juli tot en met dinsdag 15 augustus.