Cultuurraad Roeselare

Wat? 

Om de zes jaar kiest de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid haar nieuw bestuur en worden er vertegenwoordigers aangeduid voor de Algemene Vergadering van CC De Spil. De laatste verkiezingen vonden plaats op 3 juni 2019 in TRAX.

De samenstelling van de verschillende organen binnen de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ziet er (voortaan) zo uit:

Cultuurplatform

Dit platform is er voor vertegenwoordigers van culturele verenigingen én voor inwoners met interesse voor cultuur. Tweemaal per jaar wordt zo’n cultuurplatform georganiseerd, waarin culturele thema’s toegelicht worden en er ook plaats is voor uitwisseling en netwerking.

De volgende bijeenkomst van het Cultuurplatform was gepland op zondag 22 maart 2020, maar wordt omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus verplaatst naar een latere nog te bepalen datum. Wie zich had ingeschreven, werd hiervan via mail op de hoogte gebracht.

Kerngroep

In de kerngroep zetelen 18 stemgerechtigde leden, verkozen door het Cultuurplatform. De samenstelling van deze kerngroep is: 2/3de vertegenwoordigers van culturele verenigingen (categorie A) en 1/3de vertegenwoordiging van inwoners met interesse voor cultuur (categorie B).

De samenstelling van de kerngroep ziet er als volgt uit:

 • Peter Aspeslagh – Davidsfonds, afdeling Roeselare, Rumbeke, Beveren
 • Maarten Callebert (ondervoorzitter CR)
 • Lex Corijn
 • Stijn Couvreur – Unizo
 • Paul Debaes – K.H. Gildemuziek
 • Bart Sr. Depestel – FV Vlaanderen-Ierland
 • Wilfried Devoldere – Familiekunde Vlaanderen (penningmeester CR)
 • Mieke Himpe – Liberale Vrouwen
 • Jan Joye
 • Ludo Kindt – Knipoogje Foto & Multimedia
 • Olga Reynaert – Spiegeltheater vzw (secretaris CR)
 • Ann Sarre – Roeselaars Kamerkoor (ondervoorzitter CR)
 • Lieve Tessier
 • Koen Vantomme – Reusselaere
 • Michel Veracx – Roeselaarse Klokkengilde vzw (voorzitter CR)
 • Alain Verhelst – Draad-poppentheater vzw
 • Kaat Vinckier – VTB Kultuur Gezelle
 • Alex Vyncke

  

Dagelijks Bestuur

Vanuit de 18 stemgerechtigde leden van de kerngroep werd een dagelijks bestuur ingericht, vooral om de dagelijkse werking, opvolging en communicatie vlot te laten verlopen:

 • voorzitter Michel Veracx (mveracx [at] yahoo.com)
 • secretaris Olga Reynaert (olga.reynaert [at] skynet.be)
 • ondervoorzitters Ann Sarre (ann.sarre [at] skynet.be) en Maarten Callebert (mail [at] muzeuml.be)
 • penningmeester Wilfried Devoldere (wilfried.devoldere [at] skynet.be)

 

Even kennismaken met voorzitter Michel Veracx

"Ik ben Michel Veracx, voorzitter en gepassioneerd bezieler van de Roeselaarse Klokkengilde. Kunst en cultuur moeten voor jong en oud toegankelijk zijn in de stad. Van een klassiek concert tot een straatfestival, van een wandelroute langs waardevolle gebouwen tot een tentoonstelling van gekend en ongekend talent. Het aanbod is groot, maar moet aanzetten om ook te proeven van andere vormen van cultuur. Erfgoed, kunst en cultuur verhogen de belevingswaarde van een stad en brengen een dynamiek van samenwerking over verenigingen heen tot stand. En dit met onze stakeholders.

Als voorzitter wens ik dat de cultuurraad een open huis kan zijn voor iedereen die met cultuur in de ruimste zin van het woord begaan is, waar iedereen kan aankloppen. Waar men verenigingen kan samenbrengen om gemeenschappelijke projecten uit te werken. Alle leden van de cultuurraad / kerngroep moeten herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor de inwoners van Roeselare. Als bruggenbouwer is het onze taak om verbindend te communiceren en te luisteren naar wat leeft in onze stad. Dit om vanuit een droomfase projecten te kunnen realiseren en adviezen te formuleren, als spreekbuis voor het gehele culturele veld. Communicatie en transparantie zijn sleutelwoorden in dit beleid.

Samen met het voltallige team van de cultuurraad willen we daar voor gaan!"

 

Werkgroepen i.p.v. deelraden

Er waren, tot vóór de statuutwijziging van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 mei 2019), vier deelraden. Deze waren Kunst in de Stad, Erfgoed, Podiumkunsten en Socio-Cultureel. De Cultuurraad stelde vast dat deze manier van organiseren niet aangepast was aan het huidige culturele landschap.

Vanaf nu is er een vaste werkgroep erfgoed en ad hoc werkgroepen, die vlot samengesteld kunnen worden rond één of meerdere culturele thema’s. Iedereen die interesse heeft in dat specifieke thema kan mee deel uitmaken van deze werkgroep. De oprichting van een ad hoc werkgroep zal ruim en tijdig gecommuniceerd worden, zodat geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen.

Je kan ook een beknopte samenvatting van de belangrijkste statuutwijzigingen lezen.

x
Kan ik je helpen?