Cultuurraad Roeselare

Wat? 

Om de zes jaar kiest de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid haar nieuw bestuur en worden er vertegenwoordigers aangeduid voor de Algemene Vergadering van CC De Spil. In 2019 is dit van toepassing: de verkiezingen vonden plaats op maandagavond 3 juni in TRAX.

De samenstelling van de verschillende organen binnen de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ziet er (voortaan) zo uit:

 

Cultuurplatform

Dit platform is er voor vertegenwoordigers van culturele verenigingen (categorie A) en inwoners met interesse voor cultuur (categorie B). Tweemaal per jaar wordt zo’n cultuurplatform georganiseerd, waarin culturele thema’s toegelicht worden en er ook plaats is voor uitwisseling en netwerking.

 

Kerngroep

In de kerngroep zetelen 18 stemgerechtigde leden, verkozen door het Cultuurplatform. De samenstelling van deze kerngroep is: 2/3de vertegenwoordigers van culturele verenigingen (categorie A) en 1/3de vertegenwoordiging van inwoners met interesse voor cultuur (categorie B).

De samenstelling van de kerngroep ziet er als volgt uit:

 • Peter Aspeslagh – Davidsfonds, afdeling Roeselare, Rumbeke, Beveren
 • Maarten Callebert
 • Lex Corijn
 • Stijn Couvreur – Unizo
 • Paul Debaes – K.H. Gildemuziek
 • Bart Sr. Depestel – FV Vlaanderen-Ierland
 • Wilfried Devoldere – Familiekunde Vlaanderen
 • Mieke Himpe – Liberale Vrouwen
 • Jan Joye
 • Ludo Kindt – Knipoogje Foto & Multimedia
 • Olga Reynaert – Spiegeltheater vzw
 • Ann Sarre – Roeselaars Kamerkoor
 • Lieve Tessier
 • Koen Vantomme – Reusselaere
 • Michel Veracx – Roeselaarse Klokkengilde vzw
 • Alain Verhelst – Draad-poppentheater vzw
 • Kaat Vinckier – VTB Kultuur Gezelle
 • Alex Vyncke

  

Dagelijks Bestuur

Vanuit de 18 stemgerechtigde leden van de kerngroep wordt een dagelijks bestuur ingericht, vooral om de dagelijkse werking, opvolging en communicatie vlot te laten verlopen.

 

Werkgroepen i.p.v. deelraden

Er waren, tot vóór de statuutwijziging van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 mei 2019), vier deelraden. Deze waren Kunst in de Stad, Erfgoed, Podiumkunsten en Socio-Cultureel. De Cultuurraad stelde vast dat deze manier van organiseren niet aangepast was aan het huidige culturele landschap.

Vanaf nu is er een vaste werkgroep erfgoed en ad hoc werkgroepen, die vlot samengesteld kunnen worden rond één of meerdere culturele thema’s. Iedereen die interesse heeft in dat specifieke thema kan mee deel uitmaken van deze werkgroep. De oprichting van een ad hoc werkgroep zal ruim en tijdig gecommuniceerd worden, zodat geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen.

Je kan ook een beknopte samenvatting van de belangrijkste statuutwijzigingen lezen.