GECORO | Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Wat? 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (of kortweg GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de stad. 

Deze commissie adviseert het schepencollege en de gemeenteraad over zaken die betrekking hebben op ruimtelijke ordening. De adviesraad komt daarvoor verschillende keren per jaar samen. In de meeste gevallen geeft ze advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs), maar verder ook over structuurplannen, verordeningen, …

De GECORO bestaat uit:

  • Voorzitter: Maarten Stuer
  • Deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw
  • Vertegenwoordigers van een grotere groep mensen of een sector (milieu en natuur, werkgevers of zelfstandigen, handelaars, land- en tuinbouwers, werknemers, ...)
  • Waarnemers van het college en van de fracties uit de gemeenteraad.

 

Neem contact op via gecoro [at] roeselare.be

Secretariaat: Bart De Witte (dienst Ruimtelijke Planning)

x
Kan ik je helpen?