Seniorenadviesraad

Wat? 

De seniorenadviesraad

 • Informeert senioren rond thema’s die hen aanbelangen.
 • Adviseert het lokaal bestuur (= stad en OCMW) in verband met de opmaak en uitvoering van het bestuursprogramma en seniorenbeleidsplan.
 • Legt linken tussen de seniorenadviesraad en werkgroepen rond thema’s die senioren aanbelangen zoals bv. leeftijdsvriendelijke stad, toegankelijkheid enz.
 • Beraadslaagt en adviseert over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met senioren.
 • Is de spreekbuis en klankbord van en voor alle senioren.
 • Organiseert vereniging overstijgende activiteiten op maat en nood van de senioren.

 

Daarnaast kan het stadsbestuur ook opdrachten tot advies toevertrouwen.

De Algemene Vergadering is een ‘open forum’ voor alle instanties en personen die geïnteresseerd zijn in seniorenthema’s en seniorenbeleid. Het dagelijks bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken. 

Betrokken actoren: 

 • Een vertegenwoordiging van de erkende seniorenverenigingen (groep A).
 • Een vertegenwoordiging van bewoners (+50j.), die geen lid zijn van een erkende seniorenvereniging • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur  (groep B).
 • Een vertegenwoordiging van lokale organisaties met een aanbod voor senioren vb. dienstencentra, ARhus, woonzorgcentra.
 • De leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. 
   

De leden uit groep A en B zijn minstens 50 jaar én woonachtig in Roeselare.

Hoe? 

Tijdens de SAR wordt een bepaald thema toegelicht. Hieronder kan je het overzicht terugvinden. Om organisatorische redenen vragen we je om vooraf in te schrijven via samenleven [at] roeselare.be 

Data Algemene Vergadering SAR 2020

 • 26 maart: AV SAR: Thema Eenzaamheid => Nav. de richtlijnen van het FOD Volksgezondheid ikv. het coronavirus wordt deze vergadering geannuleerd.
 • 28 mei: AV SAR: Thema Dienstencentra 
 • 1 oktober:  AV SAR: Thema Armoede 
 • 26 november:  AV SAR: Thema Toegankelijkheid/ Vervoer op maat
x
Kan ik je helpen?