Sportraad

Wat? 
De ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’, afgekort Sportraad, is een officieel adviesorgaan voor sport- en beweegaangelegenheden in de stad Roeselare.

Doelstellingen

 • Het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad inspireren en adviseren over het (stedelijk) sportbeleid. Dit kan op vraag of op eigen initiatief, steeds door middel van overleg en samenwerking. Om deze doelstelling te realiseren kan de Sportraad activiteiten opzetten.
 • Overleg en samenwerking faciliteren tussen de verschillende sportactoren binnen de Stad.

Samenstelling van de Sportraad

Algemene Vergadering

 • Categorie A: Roeselaarse sportverenigingen met maatschappelijke zetel in Roeselare.
 • Categorie B: vrije leden:
  • Vertegenwoordigers van de onderwijsnetten van Roeselare.
  • Deskundigen binnen het sportdomein, hetzij op individuele basis hetzij gerelateerd aan een sportorganisatie, woonachtig te en/of met een actieve werking in Roeselare.
  • Inwoners met een interesse voor sport en bewegen, gedomicilieerd in Roeselare.
    

De Algemene Vergadering van de Sportraad is vrij toegankelijk. Bepalingen inzake stemrecht zijn omschreven in de statuten.

Raad van Bestuur

  De Raad van Bestuur bestaat uit max. 23 stemgerechtigde leden, verkozen door de leden van de Algemene Vergadering, en in het bijzonder door de aanwezige leden binnen de gegeven cluster van sporttakken en - groepen.

  Benieuwd wie welke sporttakken en doelgroepen vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur? Klik hier.

  Heb je een vraag voor de sportraad? Of wil je als club aansluiten bij de sportraad? Contacteer de Sportraad via sportraadroeselare [at] gmail.com

  Werkgroepen

  Er kunnen werkgroepen opgericht worden binnen de Sportraad. Deze hebben als doel de beleidsinspraak te versterken.
  De werkgroepen zijn projectmatig van aard en hebben een duidelijk omschreven doel en opdracht.

  Werkgroepen worden opgericht en ontbonden door de Raad van Bestuur.

  Statuten

  Regelgeving: 

  De Stad stelt aan de Sportraad haar website ter beschikking als communicatiemiddel. De Stad is niet verantwoordelijk voor gepubliceerde verslagen.

  x
  Kan ik je helpen?
  Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?