Sportraad

Wat? 
De Sportraad is een officieel adviesorgaan voor sportaangelegenheden. Deze raad vertegenwoordigt iedereen van Roeselare die actief met sport bezig is: verenigingen, organisaties, scholen of sportdeskundigen. De Sportraad is de schakel tussen de sportende Roeselaarse bevolking en het stadsbestuur.

DOELSTELLINGEN

 • Advies verlenen over sportzaken aan het stadsbestuur en aan sportverenigingen en -organisaties uit Roeselare.
 • Sportinitiatieven nemen en/of ondersteunen in het belang van het algemeen welzijn van alle inwoners van de stad.
 • De jeugdsportwerking stimuleren en meehelpen aan het organiseren van kaderopleidingen.
 • Deelnemen aan het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur.

SAMENSTELLING VAN DE SPORTRAAD

Algemene Vergadering

Deze vergadering wordt samengesteld door Roeselaarse sportverenigingen, de verschillende onderwijsnetten en sportdeskundigen.

Ledenlijst

Raad van Bestuur

  In de Raad van Bestuur zetelen 20 afgevaardigden van de verschillende sporttakken. Zij worden verkozen uit de Algemene Vergadering. De Raad wordt verder aangevuld met een afgevaardigde van de drie verschillende onderwijsnetten.

  Ledenlijst

  Dagelijks Bestuur

  In het Dagelijks Bestuur zetelen de voorzitter, secretaris, ondervoorzitter en penningmeester van de Sportraad.  Dit bestuur wordt aangevuld met de Schepen van Sport en de sportgekwalificeerde ambtenaar.

  Ledenlijst

  Statuten en reglement van orde

  AANSLUITEN BIJ DE SPORTRAAD

  Wil je aansluiten bij de sportraad, stuur dan het aanvraagformulier volledig ingevuld terug naar het Vrijetijdspunt of per e-mail naar vrijetijd [at] roeselare.be.