Verkiezingen Cultuurraad en Algemene Vergadering CC De Spil

Wat? 

Om de zes jaar kiest de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid haar nieuw bestuur en worden er vertegenwoordigers aangeduid voor de Algemene Vergadering van CC De Spil. In 2019 is dit van toepassing.

De verkiezingen voor beiden vinden plaats op maandagavond 3 juni 2019, in de polyvalente zaal op de TRAX site. Die avond wordt de Kerngroep van de Stedelijke Cultuurraad verkozen, net zoals de leden van de Algemene Vergadering van CC De Spil, namens de Cultuurraad. Er dient dan ook tweemaal gestemd te worden.

De Cultuurraad wijzigde onlangs haar statuten, o.a. ook om de organisatie van de verkiezingen op 3 juni 2019 vlot te laten verlopen.

 

Verloop van de verkiezingsavond

 • 19.00 u. Onthaal
 • 19.30 u. Start van de avond
 • 21.30 u. Einde van de avond
   

Kom zeker op tijd, want de avond zelf kijken we je inschrijving nog eens na!

Hoe? 

Ik wens te stemmen op de kandidaten voor de Cultuurraad (kerngroep)

De Cultuurraad zoekt 15 stemgerechtigde leden, die verkozen worden volgens het behaalde aantal stemmen. We maken een onderscheid tussen:

 • Kandidaten, verbonden aan een (socio-)culturele vereniging (categorie A).
 • Kandidaten, geïnteresseerd in cultuur, gedomicilieerd in Roeselare, maar niet verbonden aan een culturele vereniging en/of instelling (categorie B).
   

Waarmee moet je rekening houden?

 • Als vereniging heb je recht op één stem, waarbij je dus tweemaal kan stemmen (één keer voor de Cultuurraad en één keer voor AV De Spil).
 • Ook als je niet verbonden bent aan een vereniging heb je recht op één stem, waarbij je dus tweemaal kan stemmen (één keer voor de Cultuurraad en één keer voor AV De Spil).
 • Verhoudingsgewijs telt het gewicht van verenigingen voor 2/3 mee t.o.v. niet verbonden aan een vereniging.
 • De stad zal screenen op een correcte toepassing.
   

Hoe kan je je registreren voor de stemming? Vul dit formulier in. In de week vóór de verkiezingen ontvang je dan alle verdere info.

 

Ik wens te stemmen op kandidaten voor de Algemene Vergadering van CC De Spil

De Cultuurraad heeft het recht om 10 personen af te vaardigen. Deze personen worden eveneens op 3 juni verkozen volgens het principe van de meest behaalde stemmen.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Als vereniging heb je recht op één stem.
 • Ook als je niet verbonden bent aan een vereniging heb je recht op één stem.
 • Verhoudingsgewijs telt het gewicht van verenigingen voor 2/3 mee t.o.v. niet verbonden aan een vereniging.
 • De stad zal screenen op een correcte toepassing.
   

Wil je je ook registreren voor deze stemming? Vink dan in het inschrijfformulier voor de Cultuurraad ‘ja’ aan.

 

Ik wens me kandidaat te stellen voor de Kerngroep van de Cultuurraad

Je kan je kandidaat stellen vanaf dinsdag 7 mei tot ten laatste donderdag 23 mei om 23.59 u. Kandidaturen na deze deadline komen niet meer in aanmerking.

De Cultuurraad verwacht van haar verkozen leden minimaal het volgende engagement:

 • Op regelmatige basis de vergaderingen van de kerngroep bijwonen.
 • De kerngroep komt gemiddeld 4x per jaar samen.
 • Zich actief inzetten voor het culturele leven in de stad en je rol als kerngroepslid ter harte nemen.
 • Frequente contacten houden met het brede (socio-)culturele middenveld en de achterban informeren over het cultuurbeleid en de doelstellingen van de Cultuurraad.
 • Ruim durven denken op vlak van cultuurbeleid.
   

Om je kandidaat te stellen, vragen we je om een “engagementsverklaring” in te vullen. Deze verklaring presenteren we de avond van de verkiezingen, zodat de aanwezigen zich een goed beeld kunnen vormen van je kandidaatstelling.

 

Ik wens me kandidaat te stellen voor de Algemene Vergadering van CC De Spil

Cultuurcentrum De Spil zoekt voor haar Algemene Vergadering leden, voorgedragen door de Cultuurraad, en dit voor een periode van 6 jaar. Je kan je kandidaat stellen vanaf dinsdag 7 mei tot ten laatste donderdag 23 mei om 23.59 u. Kandidaturen na deze deadline komen niet meer in aanmerking. 

Cultuurcentrum De Spil verwacht van haar verkozen leden minimaal het volgende engagement:

 • Aanwezigheid tijdens de algemene vergadering, minstens 2 keer per jaar.
 • Kennis van het culturele leven in de stad en in Vlaanderen.
 • Interesse hebben in de inhoudelijke en financiële werking van het cultuurcentrum.

 

Om je kandidaat te stellen, vragen we je om een “engagementsverklaring” in te vullen. Deze verklaring presenteren we de avond van de verkiezingen, zodat de aanwezigen zich een goed beeld kunnen vormen van je kandidaatstelling.