OCMW-raad

Openingsuren & contact

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot
Morgen: tot en van tot (enkel op afspraak)
Telefoon051 80 59 00
welzijnshuis [at] roeselare.be

Een OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. De raadsleden worden verkozen door de gemeenteraadsleden telkens als een nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd. Het aantal raadsleden staat in verhouding tot het bevolkingscijfer van de stad. In Roeselare is de raad voor maatschappelijk welzijn samengesteld uit 13 raadsleden.

De raad voor maatschappelijk welzijn stippelt het algemene beleid uit van het OCMW. De bevoegdheden van de raad worden bepaald in het OCMW-decreet.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Tijdens de zitting wordt een telefoonnummer uitgehangen aan de ingangsdeur van het Welzijnshuis. Als u dit nummer belt, zal u worden opgehaald aan de ingang en kan u het openbaar gedeelte van de zitting bijwonen.

Om te vermijden dat de voltallige raad te vaak moet samenkomen, wordt voor het dagelijks bestuur van het OCMW gewerkt met kleine afvaardigingen waaraan de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalde bevoegdheden kan overdragen:

  • het vast bureau
  • het comité sociale dienst

 

OCMW-raad

 

Bart Wenes

Voorzitter OCMW & Zorgbedrijf
Voorzitter ocmw en zorgbedrijf
Abeelstraat 3 bus A
8800 Roeselare
België
051 80 59 00
bart.wenes [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Roeselare Welzijnshuis op donderdag van 10.30 u. tot 11.30 u.

Rina Arteel

Rina Arteel
Groene Herderstraat 163
8800 Roeselare
België
051 21 12 48
rina.arteel [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

CD&V

Vanessa Degrendele

Vanessa Degrendele
Beekstraat 19
8800 Roeselare
België
0478 42 02 21
vanessa.degrendele [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

Sp.a

Georges Decoene

George Decoene
Spechtendreef 7
8800 Roeselare
België
0486 26 81 96
georges.decoene [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

N-VA

Grietje Houvenaghel

Grietje Houvenaghel
Leliestraat 57
8800 Roeselare
België
0496 28 06 65
grietje.houvenaghel [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

N-VA

Eddy Demeersseman

Eddy Demeersseman
Koningsstraat 20
8800 Roeselare
België
051 24 28 62
eddy.demeersseman [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

Groen

Arne Beyens

Arne Beyens
Mgr.Catrystraat 75
8800 Roeselare
België
0498 74 35 85
arne.beyens [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

N-VA

Jef Hendryckx

Jef Hendryckx
Zuidstraat 12 b4
8800 Roeselare
België
051 24 15 11
jef.hendryckx [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

N-VA

Joost Demets

Joost Demets
Prins Albertstraat 84
8800 Roeselare
België
joost.demets [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

Vlaams Belang

Philip Carron

Philip Carron
Duivigestraat 40
8800 Roeselare
België
philip.carron [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

Open VLD

Fino Tratsaert

Foto Fino Tratsaert
Honzebrouckstraat 95
8800 Roeselare
België
0472 77 66 89
francine.tratsaert [at] ocmw-roeselare.be

Meer informatie

Groen

Veroniek Desender

Veroniek Desender
Diksmuidsesteenweg 357
8800 Roeselare
België
0494 90 69 02
veroniek.desender [at] zbroeselare.be

Meer informatie

CD&V

Pierre Clarysse

Pierre Clarysse
Stationsdreef 58
8800 Roeselare
België
0498 86 49 07
pierre.clarysse [at] zbroeselare.be

Meer informatie

Sp.a

Geert Sintobin

Secretaris raad voor maatschappelijk welzijn
Secretaris OCMW
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare
België
051 80 52 12
geert.sintobin [at] ocmw-roeselare.be