Schepencollege en vast bureau

Het Schepencollege omvat de burgemeester, acht schepenen waaronder de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de algemeen directeur. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van het het bijzonder comité voor de sociale dienst integraal deel uitmaakt van het schepencollege. De gemeenteraad kiest de schepenen uit eigen leden. De schepenen hebben geen aparte bevoegdheid, maar nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling. Het schepencollege zou je het dagelijks bestuur van de stad kunnen noemen. In onze stad vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Volgens artikel 79 van het decreet lokaal bestuur is de burgemeester van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en zijn de schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau. In onze stad vergadert het vast bureau iedere maandagnamiddag (aansluitend op het overleg van het college van burgemeester en schepenen). Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

 

Groepsfoto schepencollege

Kris Declercq

Burgemeester
burgemeester Kris Declercq
Delaerestraat 2/8
8800 Roeselare
België
051 26 22 01
burgemeester [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op maandag van 8 u. tot 9 u.

Bevoegdheden: 
 • Algemeen stedenbeleid
 • Ondernemen
 • Veiligheid
 • Bestuurszaken
 • Communicatie & stadsmarketing
 • Smart city
 • Wijkenbeleid & participatie

Nathalie Muylle

1ste schepen
schepen Nathalie Muylle
Vijfwegenstraat 316
8800 Roeselare
België
051 26 21 02
nathalie.muylle [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op vrijdag van 8.30 u. tot 9.30 u. (graag vooraf melden via nathalie.muylle [at] roeselare.be)

Bevoegdheden: 
 • Omgevingsvergunningen & stadsontwikkeling
 • Onderwijs
 • Patrimonium
 • Wijkhuizen

Michèle Hostekint

2de schepen
schepen Michèle Hostekint
Jules Lagaelaan 5
8800 Roeselare
België
051 26 21 04
michele.hostekint [at] roeselare.be

Meer informatie

Sp.a & de Vernieuwers
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op vrijdag van 11 u. tot 12 u.

Bevoegdheden: 
 • Natuur & bos
 • Wonen
 • Klimaat & duurzaamheid
 • Gezondheids- & armoedebeleid
 • Diversiteit & Gelijke Kansen
 • Integratie

Griet Coppé

3de schepen
schepen Griet Coppé
Duivigestraat 20
8800 Roeselare
België
051 26 21 05
griet.coppe [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op maandag van 11 u. tot 12 u.

Bevoegdheden: 
 • Projecten openbaar domein & mobiliteit
 • Toegankelijkheid
 • ICT

José Debels

4de schepen
schepen José Debels
Blinde Rodenbachstraat 138
8800 Roeselare
België
051 26 21 03
0486 61 34 18
jose.debels [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis (via Zuidstraat) op donderdag van 10.30 u. tot 11.30 u.

Bevoegdheden: 
 • Sport & sportinfrastructuur
 • Sociale economie & werk
 • Vrijwilligersbeleid
 • Feesten & evenementen
 • Facilitair & sitebeheer
 • KOERS. Museum van de wielersport

Marc Vanwalleghem

5de schepen
schepen Marc Vanwalleghem
Dominiek Saviostraat 1
8800 Roeselare
België
051 26 21 01
marc.vanwalleghem [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op dinsdag van 10 u. tot 11 u.

Bevoegdheden: 
 • Land- & tuinbouw
 • Ruimtelijk planningsproces
 • Onderhoud openbaar domein
 • Bebloeming & netheid
 • Waterhuishouding
 • Dierenwelzijn
 • Burgerzaken & begraafplaatsen

Dirk Lievens

6de schepen
Schepen Dirk Lievens
Rumbeeksesteenweg 469
8800 Roeselare
België
051 26 22 15
0492 40 89 41
dirk.lievens [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op woensdag vna 11 u. tot 12 u. of op afspraak

Bevoegdheden: 
 • Cultuur
 • Erfgoed & culturele infrastructuur
 • Jeugd- & jeugdinfrastructuur
 • Toerisme
 • Archief
 • Vaderlandslievende verenigingen
 • Kerkfabrieken

Henk Kindt

7de schepen
schepen Henk Kindt
Batavialaan 105
8800 Roeselare
België
051 26 21 08
0477 44 49 72
henk.kindt [at] roeselare.be

Meer informatie

Sp.a & de Vernieuwers
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op afspraak

Bevoegdheden: 
 • Financiën
 • Personeel & organisatie
 • Dienstverlening
 • Noord-Zuid

Bart Wenes

8ste schepen
Schepen Bart Wenes
Abeelstraat 3 bus A
8800 Roeselare
België
051 80 59 00
bart.wenes [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Roeselare Welzijnshuis op donderdag van 10.30 u. tot 11.30 u.

Bevoegdheden: 
 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • OCMW-beleid & Welzijnshuis
 • Seniorenbeleid
 • Zorgbedrijf

Geert Sintobin

Algemeen directeur
algemeen directeur Geert Sintobin
Botermarkt 2
8800 Roeselare
België
051 26 22 11
geert.sintobin [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op afspraak.