Schepencollege en vast bureau

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, zeven schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.    
De schepenen nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling zodat iedere schepen zijn eigen bevoegdheden heeft. In onze stad vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.   

Er is nu éen schepen minder dan vroeger, dat werd zo bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur. Dat decreet bepaalt verder dat de schepenen ook de leden van het Vast Bureau zijn.   

De burgemeester zit de vergaderingen van het schepencollege en het Vast Bureau voor, de algemeen directeur maakt het verslag op. De algemeen directeur maakt van rechtswege deel uit van het schepencollege. 

Deontologische code mandatarissen
(Goedgekeurd door de gemeenteraad en OCMW-raad op 25 maart 2019)

Huishoudelijk reglement
(Goedgekeurd door schepencollege en vast bureau op 18 mei - bekendgemaakt op 27 mei 2020)

schepencollege

Kris Declercq

Burgemeester
burgemeester Kris Declercq
Delaerestraat 2/8
8800 Roeselare
België
051 26 22 01
burgemeester [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Stadhuis op vrijdag van 10.30 u. tot 11.30 u.
 • Enkel op afspraak
 • Geen zitdag van 6 tot en met 30 augustus

 

 

Bevoegdheden: 
 • Algemeen stedenbeleid
 • Ondernemen
 • Veiligheid
 • Bestuurszaken
 • Communicatie & stadsmarketing
 • Smart city
 • Wijkenbeleid & participatie

Michèle Hostekint

1ste schepen
schepen Michèle Hostekint
Jules Lagaelaan 5
8800 Roeselare
België
051 26 21 04
michele.hostekint [at] roeselare.be

Meer informatie

sp.a & de vernieuwers
Zitdagen: 
 • Stadhuis vanaf 1 juli
 • Enkel op afspraak
 • Geen zitdag van 15 juli tot en met 16 augustus

 

Bevoegdheden: 
 • Natuur & bos
 • Wonen
 • Klimaat & duurzaamheid
 • Gezondheids- & armoedebeleid
 • Diversiteit & Gelijke Kansen
 • Integratie

Griet Coppé

2de schepen
schepen Griet Coppé
Duivigestraat 20
8800 Roeselare
België
051 26 21 05
griet.coppe [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Stadhuis op maandag van 11 u. tot 12 u. vanaf 1 juli
 • Enkel op afspraak
 • Geen zitdag van 22 juli tot en met 2 augustus en van 24 augustus tot en met 30 augustus
   
Bevoegdheden: 
 • Projecten openbaar domein & mobiliteit
 • Toegankelijkheid
 • ICT

José Debels

3de schepen
schepen José Debels
Blinde Rodenbachstraat 138
8800 Roeselare
België
051 26 21 03
0486 61 34 18
jose.debels [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Stadhuis op donderdag van 10.30 tot 11.30 u. vanaf 1 juli
 • Enkel op afspraak
 • Geen zitdag van 3 juli tot en met 7 juli en van 30 juli tot en met 31 augustus
   
Bevoegdheden: 
 • Sport & sportinfrastructuur
 • Sociale economie & werk
 • Vrijwilligersbeleid
 • Feesten & evenementen
 • Facilitair & sitebeheer
 • KOERS. Museum van de wielersport

Marc Vanwalleghem

4de schepen
schepen Marc Vanwalleghem
Dominiek Saviostraat 1
8800 Roeselare
België
051 26 21 01
marc.vanwalleghem [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Stadhuis op dinsdag van 10 u. tot 11 u. vanaf 1 juli
 • Enkel op afspraak
 • Geen zitdag van 3 augustus tot en met 9 augustus
Bevoegdheden: 
 • Land- & tuinbouw
 • Ruimtelijk planningsproces
 • Onderhoud openbaar domein
 • Bebloeming & netheid
 • Waterhuishouding
 • Dierenwelzijn
 • Burgerzaken & begraafplaatsen

Dirk Lievens

5de schepen
Schepen Dirk Lievens
Rumbeeksesteenweg 469
8800 Roeselare
België
051 26 22 15
0492 40 89 41
dirk.lievens [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Stadhuis op woensdag van 11 u. tot 12 u. vanaf 1 juli
 • Enkel op afspraak
 • Geen zitdag van 13 juli tot en met 16 augustus en van 24 augustus tot en met 31 augustus
Bevoegdheden: 
 • Cultuur
 • Erfgoed & culturele infrastructuur
 • Jeugd & jeugdinfrastructuur
 • Toerisme
 • Archief
 • Vaderlandslievende verenigingen
 • Kerkfabrieken

Henk Kindt

6de schepen
schepen Henk Kindt
Batavialaan 105
8800 Roeselare
België
051 26 21 08
0477 44 49 72
henk.kindt [at] roeselare.be

Meer informatie

sp.a & de vernieuwers
Zitdagen: 
 • Stadhuis op afspraak vanaf 1 juli
 • Geen zitdag van 22 juli tot en met 11 augustus

 

Bevoegdheden: 
 • Financiën
 • Personeel & organisatie
 • Dienstverlening
 • Noord-Zuid

Tom Vandenkendelaere

7de schepen
Tom Vandenkendelaere
Mandellaan 423
8800 Roeselare
België
0479 39 05 57
tom.vandenkendelaere [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Stadhuis op vrijdag van 14 u. tot 15 u. vanaf 1 juli
 • Enkel op afspraak
 • Geen zitdag van 3 juli tot en met 21 juli en van 31 juli tot en met 16 augustus
Bevoegdheden: 
 • Omgevingsvergunningen en stadsontwikkeling
 • Onderwijs
 • Patrimonium
 • Wijkhuizen

Bart Wenes

8ste schepen
Schepen Bart Wenes
Abeelstraat 3 bus A
8800 Roeselare
België
051 80 59 00
bart.wenes [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Welzijnshuis op donderdag van 10.30 u. tot 11.30 u. vanaf 1 juli
 • Enkel op afspraak
 • Geen zitdag van 13 juli tot en met 2 augustus
Bevoegdheden: 
 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • OCMW-beleid & Welzijnshuis
 • Seniorenbeleid
 • Motena

Geert Sintobin

Algemeen directeur
algemeen directeur Geert Sintobin
Botermarkt 2
8800 Roeselare
België
051 26 22 11
geert.sintobin [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 
 • Stadhuis enkel op afspraak
 • Geen zitdag van 22 juli tot en met 16 augustus

 

 

 

x
Kan ik je helpen?