Schepencollege en vast bureau

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, zeven schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.    
De schepenen nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling zodat iedere schepen zijn eigen bevoegdheden heeft. In onze stad vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.   

Er is nu éen schepen minder dan vroeger, dat werd zo bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur. Dat decreet bepaalt verder dat de schepenen ook de leden van het Vast Bureau zijn.   

De burgemeester zit de vergaderingen van het schepencollege en het Vast Bureau voor, de algemeen directeur maakt het verslag op. De algemeen directeur maakt van rechtswege deel uit van het schepencollege. 

Deontologische code mandatarissen
(Goedgekeurd door de gemeenteraad en OCMW-raad op 25 maart 2019)

Huishoudelijk reglement
(Goedgekeurd door schepencollege en vast bureau op 18 mei - bekendgemaakt op 27 mei 2020)

Schepencollege

Kris Declercq

Burgemeester
burgemeester Kris Declercq
Delaerestraat 2/8
8800 Roeselare
België
051 26 22 01
burgemeester [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Site De Munt - Bestuurszone, De Munt 26 op vrijdag van 10.30 u. tot 11.30 u.
 • Omwille van de huidige coronamaatregelen gaan de zitdagen digitaal door op afspraak. We voorzien 15 minuten per afspraak.

 

 

Bevoegdheden: 
 • Algemeen stedenbeleid
 • Ondernemen
 • Veiligheid
 • Bestuurszaken
 • Communicatie & stadsmarketing
 • Smart city
 • Wijkenbeleid & participatie

Nathalie Muylle

1ste schepen
schepen Nathalie Muylle
Vijfwegenstraat 316
8800 Roeselare
België
051 26 21 02
nathalie.muylle [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Op afspraak

Bevoegdheden: 
 • Omgevingsvergunningen en stadsontwikkeling
 • Onderwijs
 • Patrimonium
 • Wijkhuizen

Michèle Hostekint

2de schepen
schepen Michèle Hostekint
Jules Lagaelaan 5
8800 Roeselare
België
051 26 21 04
michele.hostekint [at] roeselare.be

Meer informatie

Vooruit
Zitdagen: 
 • Op afspraak

 

Bevoegdheden: 
 • Natuur & bos
 • Wonen
 • Klimaat & duurzaamheid
 • Gezondheids- & armoedebeleid
 • Diversiteit & Gelijke Kansen
 • Integratie

Griet Coppé

3de schepen
schepen Griet Coppé
Duivigestraat 20
8800 Roeselare
België
051 26 21 05
griet.coppe [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Op afspraak
Bevoegdheden: 
 • Projecten openbaar domein & mobiliteit
 • Toegankelijkheid
 • ICT

José Debels

4de schepen
schepen José Debels
Blinde Rodenbachstraat 138
8800 Roeselare
België
051 26 21 03
0486 61 34 18
jose.debels [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Op afspraak
Bevoegdheden: 
 • Sport & sportinfrastructuur
 • Sociale economie & werk
 • Vrijwilligersbeleid
 • Feesten & evenementen
 • Facilitair & sitebeheer
 • KOERS. Museum van de wielersport

Marc Vanwalleghem

5de schepen
schepen Marc Vanwalleghem
Dominiek Saviostraat 1
8800 Roeselare
België
051 26 21 01
marc.vanwalleghem [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Op afspraak
Bevoegdheden: 
 • Land- & tuinbouw
 • Ruimtelijk planningsproces
 • Onderhoud openbaar domein
 • Bebloeming & netheid
 • Waterhuishouding
 • Dierenwelzijn
 • Burgerzaken & begraafplaatsen

Dirk Lievens

6de schepen
Schepen Dirk Lievens
Rumbeeksesteenweg 469
8800 Roeselare
België
051 26 22 15
0492 40 89 41
dirk.lievens [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Op afspraak
Bevoegdheden: 
 • Cultuur
 • Erfgoed & culturele infrastructuur
 • Jeugd & jeugdinfrastructuur
 • Toerisme
 • Archief
 • Vaderlandslievende verenigingen
 • Kerkfabrieken

Henk Kindt

7de schepen
schepen Henk Kindt
Batavialaan 105
8800 Roeselare
België
051 26 21 08
0477 44 49 72
henk.kindt [at] roeselare.be

Meer informatie

Vooruit
Zitdagen: 
 • Op afspraak
Bevoegdheden: 
 • Financiën
 • Personeel & organisatie
 • Dienstverlening
 • Noord-Zuid

Bart Wenes

8ste schepen
Schepen Bart Wenes
Abeelstraat 3 bus A
8800 Roeselare
België
051 80 59 00
bart.wenes [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Welzijnshuis
 • Op afspraak
Bevoegdheden: 
 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • OCMW-beleid & Welzijnshuis
 • Seniorenbeleid
 • Motena

Geert Sintobin

Algemeen directeur
algemeen directeur Geert Sintobin
Site De Munt - Bestuurszone, De Munt 26
8800 Roeselare
België
051 26 22 11
geert.sintobin [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 
 • Op afspraak

 

 

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?