Schepencollege en vast bureau

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, zeven schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.    
De schepenen nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling zodat iedere schepen zijn eigen bevoegdheden heeft. In onze stad vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.   

Er is nu éen schepen minder dan vroeger, dat werd zo bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur. Dat decreet bepaalt verder dat de schepenen ook de leden van het Vast Bureau zijn.   

De burgemeester zit de vergaderingen van het schepencollege en het Vast Bureau voor, de algemeen directeur maakt het verslag op. De algemeen directeur maakt van rechtswege deel uit van het schepencollege. 

Deontologische code mandatarissen
(Goedgekeurd door de gemeenteraad en OCMW-raad op 25 maart 2019)

Huishoudelijk reglement
(Goedgekeurd door schepencollege en vast bureau op 21 maart - bekendgemaakt op 29 maart 2022)

Schepencollege

Kris Declercq

Burgemeester
burgemeester Kris Declercq
Delaerestraat 2/8
8800 Roeselare
België
051 26 22 01
burgemeester [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Site De Munt - Bestuurszone, De Munt 26 op vrijdag van 10.30 u. tot 11.30 u.
 • We voorzien 15 minuten per afspraak, neem hiervoor contact op via bovenstaande contactgegevens.

 

 

Bevoegdheden: 
 • Algemeen stedenbeleid
 • Ondernemen
 • Veiligheid
 • Bestuurszaken
 • Communicatie & stadsmarketing
 • Wijkenbeleid & participatie

Nathalie Muylle

1ste schepen
schepen Nathalie Muylle
Vijfwegenstraat 316
8800 Roeselare
België
051 26 21 02
nathalie.muylle [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Op afspraak

Bevoegdheden: 
 • Omgevingsvergunningen, ruimtelijk planningsproces en stadsontwikkeling
 • Stedelijk basisonderwijs, SASK en STAP
 • Patrimonium (inclusief H-fonds)
 • Wijkhuizen

Michèle Hostekint

2de schepen
schepen Michèle Hostekint
Jules Lagaelaan 5
8800 Roeselare
België
051 26 21 04
michele.hostekint [at] roeselare.be

Meer informatie

Vooruit
Zitdagen: 
 • Op afspraak

 

Bevoegdheden: 
 • Natuur & bos
 • Wonen
 • Klimaat & duurzaamheid
 • Gezondheids- & armoedebeleid
 • Diversiteit & Gelijke Kansen
 • Integratie

José Debels

3de schepen
schepen José Debels
Blinde Rodenbachstraat 138
8800 Roeselare
België
051 26 21 03
0486 61 34 18
jose.debels [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Op afspraak
Bevoegdheden: 
 • Sport & sportinfrastructuur
 • Sociale economie & werk
 • Vrijwilligersbeleid
 • Feesten & evenementen
 • Facilitair & sitebeheer
 • KOERS. Museum van de wielersport

Stefaan Van Coillie

4de schepen
schepen Stefaan Van Coillie
Sint-Eloois-Winkelsestraat 115E
8800 Roeselare
België
051 26 21 01
stefaan.vancoillie [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Op afspraak

Bevoegdheden: 
 • Financiën
 • Mobiliteit
 • Afval en netheid
 • Inname openbaar domein
 • Toegankelijkheid
 • Burgerzaken

Mieke Vanbrussel

5de schepen
Mieke Vanbrussel
Gladiolenstraat 31
8800 Roeselare
België
051 26 21 08
mieke.vanbrussel [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Op afspraak

Bevoegdheden: 
 • Cultuur, erfgoed en culturele infrastructuur
 • Archief
 • Flankerend onderwijs
 • Voorzitterschap De Spil
 • Kerkfabrieken

Francis Debruyne

6de schepen
schepen Francis Debruyne
Zwingelaarsstraat 20
8800 Roeselare
België
051 26 21 05
francis.debruyne [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Op afspraak

Bevoegdheden: 
 • Land- en tuinbouw
 • Projecten openbaar domein
 • Onderhoud openbaar domein, bebloeming
 • Waterhuishouding
 • Vaderlandslievende verenigingen

Matthijs Samyn

7de schepen
schepen Matthijs Samyn
De Witte Reek 33
8800 Roeselare
België
051 26 22 15
matthijs.samyn [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 

Op afspraak

Bevoegdheden: 
 • Personeel en organisatie & dienstverlening
 • Jeugd en jeugdinfrastructuur
 • ICT/Smart City
 • Dierenwelzijn
 • Toerisme
 • Mondiaal beleid (Noord-Zuid)

Bart Wenes

8ste schepen
Schepen Bart Wenes
Abeelstraat 3 bus A
8800 Roeselare
België
051 80 59 00
bart.wenes [at] roeselare.be

Meer informatie

CD&V
Zitdagen: 
 • Welzijnshuis
 • Op afspraak
Bevoegdheden: 
 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • OCMW-beleid & Welzijnshuis
 • Seniorenbeleid
 • Motena

Geert Sintobin

Algemeen directeur
algemeen directeur Geert Sintobin
Site De Munt - Bestuurszone, De Munt 26
8800 Roeselare
België
051 26 22 11
geert.sintobin [at] roeselare.be

Meer informatie

Zitdagen: 
 • Op afspraak

 

 

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?