Aanwijzing getuigen

Wat? 

De voorzitter van de kantonhoofdbureaus A, B en C van het kanton Roeselare, brengen ter kennis aan de kandidaten voor de verkiezingen van het Europees, federaal en Vlaams Parlement dat ze op dinsdag 21 mei 2019 (5de dag vóór de stemming) tussen 14 en 16 uur op het volgend adres, stadhuis Roeselare - Botermarkt 2 - 8800 Roeselare de aanwijzing van de getuigen in ontvangst zal nemen voor de stem- en stemopnemingsbureaus A, B en C.

De kandidaten mogen hoogstens één getuige en één plaatsvervangend getuige voor elk stemopnemingsbureau aanwijzen. De kandidaten die samen zijn voorgedragen, mogen voor elk bureau slechts één getuige en één plaatsvervangend getuige aanwijzen. De getuigen moeten voldoen aan de voorwaarden.

De kandidaten mogen als getuige of plaatsvervangend getuige worden aangewezen.

De kandidaten geven het stemopnemingsbureau aan waar elke getuige gedurende de hele duur van de verrichtingen zijn opdracht zal vervullen. Zij brengen de door hen aangewezen getuigen hier zelf van op de hoogte. Deze kennisgeving, door een van de kandidaten ondertekend, moet door één van de voorzitters van het kantonhoofdbureau worden medeondertekend."

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?