Veel gestelde vragen over de verkiezingen

Wat? 

Heb je een vraag over de verkiezingen? Hier lijsten we de meest voorkomende vragen op en geven we het antwoord mee. 

 • Waar wordt er in Roeselare overal gestemd?
  In Roeselare wordt er gestemd in 58 verschillende stembureaus op 17 verschillende plaatsen. 
   
 • Wanneer moet ik gaan stemmen?
  De verkiezingen vinden plaats op zondag 26 mei 2019. Stemmen kan tussen 8 u. ’s morgens en 16 u. ’s middags.
   
 • Hoe weet ik waar ik moet gaan stemmen?
  De oproepingsbrieven worden ten laatste 15 dagen vóór de verkiezingen verstuurd (11 mei 2019). Op de oproerpingsbrief vind je terug  in welk stembureau je moet gaan stemmen.
   
 • Wat als ik mijn oproepingsbrief niet heb ontvangen of verloren ben?
  Wanneer je op 15 mei 2019 nog steeds niks hebt ontvangen, kan je een duplicaat komen afhalen in het Stadhuis – dienst Burgerzaken -  tijdens de openingsuren. Ook op zondag 26 mei kan je van 8 u. tot 16 u. een duplicaat bekomen in het stadhuis.
   
 • Ik ben verhuisd na 1 maart 2019. Waar moet ik gaan stemmen?
  Als je in de periode tussen het vaststellen van de kiezerslijst (1 maart) en de dag van de verkiezingen (26 mei) verhuist naar een andere gemeente en er wordt ingeschreven in het bevolkingsregister, dan zal je toch in de gemeente moeten gaan stemmen waar je voorheen was ingeschreven.
   
 • Moet ik gaan stemmen?
  In België geldt een opkomstplicht. Als je kiesgerechtigd bent, moet je verplicht deelnemen aan de verkiezingen. Als je niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven.
   
 • Wanneer kan ik een volmacht geven?
  Zie informatie over het geven van een volmacht
   

Wat als ik geen volmacht wil geven maar ook niet kan gaan stemmen?
Als je op de dag van de verkiezingen in de onmogelijkheid bent om je aan te melden op het stembureau en je wil geen volmacht geven, dan kan je een bewijs van verhindering binnenbrengen op het stadhuis (Onthaal of dienst Burgerzaken) of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau. 
Hieronder wordt voor verschillende situaties meegegeven wat er moet worden binnengebracht. 

De binnengebrachte documenten om de afwezigheid te staven worden na de verkiezingen aan de vrederechter bezorgd.  De vrederechter zal oordelen of jouw afwezigheid gegrond is.Mogelijke sancties voor het niet-naleven van de stemplicht:

 • Een geldboete, na verschijning voor de politierechtbank.
 • De rechter oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

Situatie

Te bezorgen documenten

Je bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden

Oproepingsbrief + medisch attest

Studie

Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling

Je bent in het buitenland voor jouw beroep

Oproepingsbrief + attest van de werkgever

Je moet werken (in België)

Oproepingsbrief + attest van de werkgever

Je bent in het buitenland om privé (toeristische) redenen

Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland (vb. reisreservatie op naam)

 

 

 

x
Kan ik je helpen?