Like! Building a Local Digital Innovation Culture

Wat? 

Om zowel inwoners, bezoekers als medewerkers digitaal vaardig te maken, heeft Stad Roeselare zich geëngageerd in een Europees project: ‘Like! Building a local and digital innovation culture’. Dit project is een goedgekeurd Europees dossier binnen Interreg North Sea Region, met een looptijd van oktober 2016 tot oktober 2019.

Voor dit project werd een samenwerking opgezet tussen tien partners in vijf landen, binnen de Noordzeeregio:

 • Stad Roeselare (BE)
 • Gemeente Groningen (NL)
 • Gemeente Rotterdam (NL)
 • Provincie Drenthe (NL)
 • Rijksuniversiteit Groningen (NL)
 • Stadt Vechta (D)
 • Universität Vechta (D)
 • Angus Council (UK)
 • Suffolk County Council (UK)
 • Aalborg Kommune (DK)
Hoe? 

Om de doelstelling van dit project te behalen, wordt via negen transnationale pilots doorheen drie thema’s gewerkt.

 • De creatie van een lokale digitale innovatieve cultuur doorheen de NSR.
  • Hierbinnen is het belangrijk om in te zetten op nieuwe digitale vaardigheden en kennis om om te gaan met innovatieve diensten,…
 • Ontwikkelen van slimmere dienstverlening.
  • Hierbinnen is het belangrijk om als lokaal bestuur de bestaande informatie efficiënter ge gebruiken door diverse bronnen met informatie aan elkaar te koppelen en zo te komen tot meer geschikte dienstverlening/communicatie voor de gebruikers en de gemeenschap.
 • De creatie van een digitaal DNA voor de stad of de buurt.
 • Hierbinnen wordt door lokale besturen samengewerkt aan een transnationaal dashboard. De data die hierbinnen gegeneerd worden, kan dan gebruikt worden in de beleidsvoering.

 

Dit project is mogelijk gemaakt met de steun van Europa. Het totale budget van alle partners samen bedraagt €4.251.964, waarvan 50% Europese middelen en 50% cofinanciering.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?