Plannen en voorschriften

Openingsuren & contact

Stedenbouw

Botermarkt 2
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot (Of op afspraak - ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Morgen: tot (Of op afspraak - ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Telefoon051 26 23 00
stedenbouw [at] roeselare.be

Om de beschikbare ruimte in de stad zo nuttig mogelijk in te richten worden verschillende plannen gebruikt. Ze bepalen waar welke activiteiten en/of bouwmogelijkheden toegelaten zijn. Die plannen bestaan steeds uit een kaart, met in de meeste gevallen bijhorende stedenbouwkundige voorschriften:

  • Bestemmingsplannen
  • Verkavelingen
  • Inrichtingsplannen

 

Welke plannen zijn geldig op een bepaalde locatie?

Wat en hoe bouwen? De dienst stedenbouw helpt je verder.

 

Bestemmingsplannen 

Bestemmingsplannen bepalen met kaarten en/of stedenbouwkundige voorschriften welke bestemming aan een bepaalde gebied of perceel wordt gegeven. Een bestemmingsplan kan bovendien ook vastleggen wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe dat moet gebeuren (bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze,...).

Er zijn verschillende bestemmingsplannen geldig in de stad:

 

Verkavelingen

Verkavelingen zijn een verfijning van de geldende bestemmingsplannen. Ze leggen meer in detail vast wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe dat moet gebeuren (bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze,...).

Zelf een verkavelingsvergunning aanvragen?

 

Inrichtingsplannen

Een inrichtingsplan wordt meestal opgemaakt bij de (her)ontwikkeling van een bepaald gebied in de stad. Het werkt de principes van een bestemmingsplan verder uit. 
Een inrichtingsplan doet een uitspraak over de toekomstige inrichting van het gebied (inplanting van gebouwen, wegen, groen,…) en over de verschillende fasen van de ontwikkeling. 
Bij een inrichtingsplan kunnen ook specifieke stedenbouwkundige voorschriften horen.