Stedenband Dogbo

Wat? 

Sinds 2010 heeft Roeselare een stedenband met Dogbo. Dogbo is een stad in het West-Afrikaanse land Benin. De essentie van de stedenband is dat beide besturen kennis en ervaring uitwisselen. Dogbo en Roeselare werken samen rond gemeenschappelijk gekozen thema’s zoals geboorteregistratie, de markt, cultuur, … Roeselare wil haar inwoners zoveel als mogelijk betrekken bij de stedenband.  

Volg onze missie 2017 via onze blog.

Stedenband Dogbo