Stad Roeselare als werkgever

Als je bij ons werkt, werk je voor de Roeselaarse bevolking. Hiervoor doen we beroep op een 500-tal medewerkers.

We streven ernaar om een SMART organisatie te zijn, waarbij we de dienstverlening aan de burger voorop stellen. We werken aan een integraal beleid samen met andere partners.

We maken werk van een organisatie waar vertrouwen en responsabilisering centraal staat, waarin volledig transparant wordt gewerkt en gecommuniceerd. We streven naar een open communicatie en een modern bestuur dat werk maakt van vernieuwing met de klemtoon op het behaalde resultaat. 

Onze troeven

Boeiende functies

We bieden een uiteenlopende waaier aan boeiende functies in een uitdagende omgeving. Het groenonderhoud, het stimuleren van de Roeselaarse economie, het duurzamer maken van de stad, de stad doen bruisen, meewerken aan het welzijn van de burger, het informeren van toeristen of het loket bemannen, … onze collega’s doen het allemaal!

Gelijke kansen

Roeselare gaat ook voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, handicap, enz. 

Evenwichtige werk-privébalans

We streven naar een evenwichtige werk-privébalans met een systeem van flexibel werken, mogelijkheden om deeltijds te werken en een aantrekkelijke verlofregeling. 

Opleiding en ontwikkeling

Opdat onze medewerkers optimaal zouden kunnen functioneren, bieden we ruime mogelijkheden qua opleiding en ontwikkeling.

Aantrekkelijk salaris en sociale voordelen 

Ten slotte bieden we een aantrekkelijk salaris en diverse sociale voordelen. Het minimum brutosalaris en het functieniveau vind je terug op het vacaturebericht. Bovenop het loon heeft de medewerker recht op maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een tweede pensioenpijler. Werknemers die met de fiets naar het werk komen, ontvangen een fietsvergoeding.