Uitbreidingsronde Kind en Gezin: bekendmaking criteria

Wat? 

Agentschap Opgroeien lanceerde op 22 februari 2021 een oproep voor organisatoren van kinderopvang Baby’s en Peuters. Het betreft een uitbreidingsronde van nieuwe plaatsen met inkomenstarief. De oproepen, het definitief beslissingskader en de aanvraagformulieren staan op de website. Het lokaal bestuur kan voor deze subsidieoproep advies geven aan Agentschap Opgroeien. Het is belangrijk dat dit gebeurt op de plaatsen waar de nood het hoogst is. Daarom zal het lokaal bestuur advies geven aan het Agentschap Opgroeien aan de hand van vooraf opgestelde criteria.

De criteria RSL werden in 2019 opgemaakt door het LOKOR (Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare) in het kader van toekomstige uitbreidingsrondes en werden op de Algemene Vergadering LOKOR dd. 24 juni 2019 goedgekeurd. Na de AV van 24 juni 2019 werden nog een aantal beperkte aanpassingen opgenomen (geen Binnen het LOKOR werd afgesproken om deze criteria te gebruiken bij de volgende uitbreidingsrondes van Kind & Gezin. De criteria werden een tweede maal aangepast op de AV LOKOR van 3 december 2020 (naar aanleiding van de mogelijkheid IKT-mix): er werden geen criteria toegevoegd, het criterium omschakeling werd geschrapt. 

Deze criteria RSL werden op 25 januari 2021 voorgelegd aan de Gemeenteraad en goedgekeurd.

In het kader van deze oproep diende de stad een voorstel in om 1/3de van de beschikbare plaatsen om te schakelen van trap 0 (geen subsidie) of/en trap 1 (basissubsidie) naar trap 2 (subsidie inkomenstarief).  

Het Agentschap Opgroeien heeft het ontvangen advies beoordeeld en besloten dit advies te volgen. RSL heeft 17 beschikbare plaatsen, waarvan vijf ingezet kunnen worden voor omschakeling van bestaande plaatsen in plaats van nieuwe plaatsen. 

Meer informatie over de oproep van het Agentschap Groeien en de criteria van Kind en Gezin vind je terug op de website van Kind en Gezin.

Criteria:

Het Lokaal bestuur RSL wenst een score toe te kennen aan de aanvragen uit RSL. Deze criteria werden voor 31 januari 2021 bekendgemaakt op de volgende manier:

 • via mail bezorgd aan alle organisatoren kinderopvang RSL én
 • in de nieuwsbrief en op website stad Roeselare voor eventueel nieuwe organisatoren

De toegekende score kan maximaal 11 zijn en wordt herleid naar 8. Er wordt met 2 cijfers achter de komma gewerkt. Er wordt naar boven afgerond vanaf 0.056 en naar onder vanaf 0.055. Er wordt een score toegekend op basis van drie criteria: ligging, prestatie, en medewerking lokaal loket. 

Maximum punten: 2

Criterium 1: Ligging van de opvanglocatie - Het wijk percentage inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen jongeren dan 3 jaar (0-2 jaar)
2 Wijk percentage is lager dan 25%
1 Wijk percentage tussen 25 % en 50 %
0 Wijk percentage hoger dan 50%

 

Maximum punten: 3 Criterium 2: Aantal prestaties - Het percentage prestaties die de organisator realiseerde in 2019** tov het maximaal aantal prestaties waarvoor subsidies kunnen ontvangen worden
3 Je bent een nieuwe organisator of een organisator zonder T2
3 Prestatie percentage tussen 90% en 100% OF organisator en starters zonder T2
1 Prestatie percentage tussen 80% en 90%
0 Prestatie percentage is lager dan 80%

 

Maximum punten:6 Criterium 3: Samenwerking binnen het Lokaal Loket Kinderopvang
6

Je bent een nieuwe organisator en je ondertekent een engagementsverklaring dat je bereid bent om:

 • relevante cijfers aan te leveren
 • de kinderopvangwijzer actueel te houden
 • om samen te werken met het Lokaal Loket kinderopvang
1

Aanleveren relevante cijfers ifv Lokaal Kinderopvangbeleid

 • het meest recente jaarrapport dat Kind & Gezin afleverde

1

Aanleveren relevante cijfers ifv Lokaal Kinderopvangbeleid

 • Bezettingscijfers/prestaties 2019**
1

Aanleveren relevante cijfers ifv Lokaal Kinderopvangbeleid

 • Officiële betaalbrieven ikv corona (om de trend van de impact van corona te kunnen inschatten vanuit LOKOR)
1

Minimale aanwezigheid  op het LOKOR in 2020 was 1

1

Actueel houden van de Kinderopvangwijzer

1 Samenwerking met het Lokaal Loket door het opnemen van 1 of meerdere opvangvragen, gesteld door het Lokaal Loket in 2020

**2020 is geen represatief jaar om de bezetting te berekenen ten gevolge van de coronacrisis. Er wordt geopteerd om de bezetting van 2019 in kaart te brengen. Deze cijfers zijn minder recent, maar meer representatief dan 2020.

Bekijk hier de veelgestelde vragen rond het toepassen van de criteria. 

Aanvraagprocedure

  Een kinderopvangorganisator die zich kandidaat stelt voor deze uitbreidingsronde:

  1. Bezorgt het aanvraagdossier aan het departement Opgroeien cfr de richtlijnen in de oproep (uiterlijk 30 maart 2021)
  2. Brengt het lokaal bestuur hiervan op de hoogte voor de uiterste indiendatum vastgelegd door het departement Opgroeien en bezorgt:
   • een duplicaat van het aanvraagdossier aan samenleven [at] roeselare.be
   • de gevraagde documenten in het kader van het criteria prestatie en samenwerking met het lokaal loket kinderopvang aan samenleven [at] roeselare.be

  Het Lokaal bestuur kent een score toe op basis van de vastgelegde criteria voor elk aanvraagdossier. (zie 'criteria')

  Ben je een nieuwe organisator, bezorg ons dan ook een ondertekende engagementsverklaring. 

  Het Lokaal bestuur:

  • Bezorgt een overzicht van alle kandidaten met de toegekende score aan alle aanvragers.
  • Voorziet een digitaal of fysiek moment om de score toe te lichten aan de aanvragers.
  • Bezorgt de score aan het Departement Opgroeien binnen de vastgelegde termijn. (uiterlijk 28 april 2021)

  Departement Opgroeien

  • Kent een score toe op basis van de eigen beslissingscriteria én de score van het lokaal bestuur.
  • Brengt de aanvragers en het lokaal bestuur op de hoogte van de beslissing. Criteria RSL

   

  Logo Huis van het Kind

   

   

  x
  Kan ik je helpen?
  Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?