Beleidsmedewerker Mens (A1a-A2a)

 

Inschrijven voor deze vacature is niet meer mogelijk, de uiterste inschrijvingsdatum is reeds verlopen.

Kandidaten die hun sollicitatie hebben ingediend kunnen hier alle informatie over de lopende selectieprocedure terugvinden.

 

Wil jij graag het beleid met een sociale of vrijetijdsgebonden invalshoek van onze stad mee vorm geven? Kan jij diverse belangen vlot op elkaar afstemmen? Heb je ervaring met project- en programmamanagement?
Dan ben jij misschien wel onze volgende beleidsmedewerker Mens #VANRSL.

Kerntaak

We zoeken:

 • Een beleidsmedewerker kinderopvang, opvoeding en gezondheid.
 • Een beleidsmedewerker voor de doelgroepen jeugd, senioren en personen met een beperking.
 • Er wordt ook een werfreserve aangelegd waaruit geput kan worden voor andere thema’s.

 

Je bent verantwoordelijk voor deze specifieke thema’s en doelgroepen. Dat betekent dat je een visie vormt door een netwerk en kennis op te bouwen. Bestaande acties volg je op en stuur je bij waar nodig. Daarnaast geef je invulling aan nieuw te ontwikkelen acties en projecten zoals opgenomen in de meerjarenplanning waaronder:

 • Het monitoren van het aanbod en de vraag naar kinderopvang om een kwaliteitsvol gezinsleven mogelijk te maken.
 • De ambitie van Roeselare als gezonde stad realiseren.
 • Het ondersteunen van het jeugd(welzijns)werk van de stad opdat ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten.
 • Roeselare als leeftijdsvriendelijke stad voor zowel kinderen en jongeren als ouderen verder op de kaart zetten door een gerichte benadering voor bepaalde thema’s als vrije tijd en zorg.
 • De toegankelijkheid van minder mobiele mensen versterken.

 

Voor deze thema’s en doelgroepen ben jij het unieke aanspreekpunt van de Stad. Dat betekent onder meer dat je het politiek-ambtelijk overleg voorbereidt en opvolgt, dat je interne en externe (advies)vragen beantwoordt en dossiers voorbereidt voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Je werkt nauw samen met de lijndiensten die instaan voor de beleidsuitvoering van jouw thema’s. Je bent de inhoudelijke aanspreekfiguur van de medewerkers en pakt de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden beleidsmatig in handen. Daarnaast heb je uiteraard ook een ruim netwerk van belanghebbenden waarmee je aan de slag gaat (zoals professionele organisaties, een adviesraad,…).

Je hebt bij voorkeur ervaring met project- en programmamanagement en kan dus vlot vorm geven aan doelstellingen, actieplannen, acties, indicatoren en budgetten. Je kan zowel fungeren als projectleider en als lid van een projectteam.

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt. 
 • Je bent in het bezit van een master diploma of je hebt twee jaar relevante beroepservaring.
 • Je hebt kennis van beleidsmatig werken.
 • Je hebt kennis van project- en programmamanagement.
 • Je kunt belangen van mensen vlot op elkaar afstemmen.
 • Je werkt probleemloos met medewerkers van andere directies en diensten.
 • Je bent in staat om klaarheid te scheppen in complexe dossiers.
 • Je kan overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin verschillende belanghebbenden mee te krijgen in je verhaal.
 • Je neemt graag initiatief en vervult een trekkersrol in het samenbrengen van mensen (intern en extern) rond een dossier.
 • Je slaagt erin beleid te ontwikkelen dat op lange termijn zijn invloed heeft.
 • Je durft verder te denken en kan vlot creatieve oplossingen bedenken voor minder voor de hand liggende problemen.
 • Je bent je bewust van de invloed die je beleid heeft. Je houdt bij elke actie rekening met de gevolgen, niet alleen voor jouw thema maar ook voor de organisatie en de stad.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

Je werkt samen met:

Je werkt voor het departement Beleidsontwikkeling binnen de directie Mens.

Je werkt intensief samen met:

 • De bevoegde schepen.
 • Collega’s van de dienst Beleidsontwikkeling Mens.
 • Collega’s van de dienst Samenleven en de dienst Publiekswerking.
 • Andere collega’s binnen de Stad.
 • Belanghebbenden voor het desbetreffende beleid.

Je leidinggevende 

Ik ben Soetkin Neirynck, waarnemend departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens. Ik ben orthopedagoog van opleiding en heb 10 jaar ervaring in beleidsontwikkeling voor een lokaal bestuur.

Het team Beleidsontwikkeling Mens van Stad Roeselare bestaat uit een negen beleidsmedewerkers die werkzaam zijn rond beleidsthema’s (cultuur, sport, toerisme, mondiaal beleid, gezondheid, armoede, integratie, opvoeding, …), doelgroepen (leeftijdsgroepen zoals senioren en jeugd, gezinnen, kwetsbare groepen, …), en wijkenbeleid.

De beleidsmedewerkers zijn expert binnen een domein en kunnen autonoom werken. Het team werkt samen aan gemeenschappelijke uitdagingen over de beleidsdomeinen heen. Als departementshoofd ben ik een klankbord voor de beleidsmedewerkers, trek ik opdrachten op dienstniveau en stimuleer ik verbinding tussen de teamleden.

Ik ben voor deze functie op zoek naar een sociaal geëngageerd persoon die zich flexibel kan opstellen en vlot communiceert. Je staat stevig in je schoenen en je kunt een realistisch oordeel vormen. Ik kijk uit naar een enthousiast teamlid met een open en veelzijdige, genuanceerde kijk op de samenleving.

 

Wij bieden:

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A2a.
  Voor deze functie kan alle relevante ervaring in rekening gebracht worden uit privé- of zelfstandige tewerkstelling voor de geldelijke anciënniteit. Overheidservaring kan volledig meegenomen worden.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 2.5%, vanaf 2021 3%.

Selectieprocedure

Preselectie

 • Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden.
  • Motiveer met welke thema’s/doelgroepen (schets vind je bij “wat is jouw kerntaak”) je graag aan de slag wil binnen de functie van beleidsmedewerker. Geef ook aan welke thema’s/doelgroepen je minder liggen.  (maximaal 30 regels)
  • Kies een thema/doelgroep en geef aan waarop we als stad prioritair moeten inzetten. Geef ook aan waarom. (maximaal 30 regels)
  • Geef een voorbeeld van jouw ervaringen met beleidsmatig werken (van beleidsvoorbereidend tot beleidsuitvoerend werk en -evaluatie). Geef duidelijk aan wat jouw aandeel hierin was. (Maximaal 30 regels) 

Generieke mondelinge selectie

 • Met voor te bereiden opdracht
  De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 16 november 2020.

Assessment

 • Bij Vandelanotte Talent Management (Brugge) op 20 november 2020.
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen twee jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be.

Bijkomend gesprek

 • Met specifieke focus op het thema waarbinnen je wil tewerkgesteld worden.
   

Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier tot uiterlijk 1 november.

Meer info

 • Inhoudelijke informatie: Soetkin Neirynck, departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens, soetkin.neirynck [at] roeselare.be
 • Informatie over selectieprocedure: Ruben Verstraete, Personeel & Organisatie, 051 26 23 25, jobs [at] roeselare.be     

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook drie vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Competentieprofiel 150.7 KB
Brutolonen A1a-A2a67.82 KB
Persoonlijke gegevens
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Relevante beroepservaring, een op de functie afgestemd ervaringsbewijs of attest erkende beroepsopleiding
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?