Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Beleidsmedewerker Wijken (A1a-A2a)

 

Inschrijven voor deze vacature is niet meer mogelijk, de uiterste inschrijvingsdatum is reeds verlopen.

Kandidaten die hun sollicitatie hebben ingediend kunnen hier alle informatie over de lopende selectieprocedure terugvinden.

 

Stad Roeselare wil dynamische wijken met een sterke leefbaarheid realiseren. Via een wijkenbeleid en bottom-up werking in de wijken wil de stad de fysieke en sociale kwaliteit van het leven en het wonen in de Roeselaarse buurten verhogen. De stad wil hiervoor een ondersteunend beleid voeren naar alle wijken met een bijzondere focus op de aandachtswijken.

Wil jij graag het wijkenbeleid van onze stad mee vorm geven? Ben je een netwerker en verbinder die vlot weet te communiceren tussen alle belanghebbenden? Heb je ervaring met project- en programmamanagement?

Dan ben jij misschien wel onze volgende Beleidsmedewerker Wijken #VANRSL.

Kerntaak

Je bent verantwoordelijk voor het wijkenbeleid van de stad. Dat betekent dat je een visie ontwikkelt door een netwerk en kennis op te bouwen. Bestaande acties zoals (project)subsidies voor de wijkcomités en buurtverbindende acties als Dag van de buren, Bankjes #VANRSL, … volg je op en stuur je bij waar nodig.

 • Daarnaast geef je vorm aan nieuw te ontwikkelen acties en projecten zoals opgenomen in de meerjarenplanning:
  • Stimuleren en faciliteren van bottom-up initiatieven op wijkniveau.
  • Optimaliseren van zowel de bestaande wijkinfrastructuur als ontmoetingsplaatsen.
  • Lanceren van (ver)nieuw(d)e initiatieven inzake sociale cohesie, burenzorg, enz.
 • Je neemt een regierol op voor de verschillende wijkhuizen die in ontwikkeling zijn en je bent zelf ook projectleider van een wijkhuis in wording.
 • Naast verantwoordelijke zijn voor het algemeen wijkenbeleid, ben je ook programmaregisseur van Krachtgebied Krottegem. Je bent trekker van de stuurgroep en je neemt de algemene coördinatie voor de vooropgestelde mijlpalen en resultaten voor jouw rekening. Je speelt actief in op nieuwe kansen en uitdagingen, en je bent de schakel tussen allerhande stakeholders in de wijk.
 • Voor het thema wijkenbeleid en het Krachtgebied Krottegem ben jij het unieke aanspreekpunt van de Stad. Dat betekent onder meer dat je het politiek-ambtelijk overleg voorbereidt en opvolgt, dat je interne en externe (advies)vragen beantwoordt en dossiers voorbereidt voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.
 • Je werkt nauw samen met de lijndiensten die instaan voor de beleidsuitvoering van jouw thema’s. Je bent de inhoudelijke aanspreekfiguur van de wijkwerkers en pakt de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden beleidsmatig in handen. Daarnaast heb je uiteraard ook een ruim netwerk van belanghebbenden waarmee je aan de slag gaat (zoals wijkcomités, verenigingen in de wijk, …).
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met project- en programmamanagement en kan dus vlot vorm geven aan doelstellingen, actieplannen, acties, indicatoren en budgetten. Je kan zowel fungeren als projectleider en als lid van een projectteam.

 

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 •  Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of je hebt 2 jaar relevante beroepservaring.
 • Je hebt kennis van wijkenbeleid.
 • Je hebt kennis van project- en programmamanagement.
 • Je kunt belangen van mensen vlot op elkaar afstemmen.
 • Je werkt probleemloos met medewerkers van andere directies en diensten.
 • Je bent in staat om klaarheid te scheppen in complexe dossiers.
 • Je kan overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin verschillende belanghebbenden mee te krijgen in je verhaal.
 • Je neemt graag initiatief en vervult een trekkersrol in het samenbrengen van mensen (intern en extern) rond een dossier.
 • Je slaagt erin beleid te ontwikkelen dat op lange termijn zijn invloed heeft.
 • Je durft verder te denken en kan vlot creatieve oplossingen bedenken voor minder voor de hand liggende problemen.
 • Je bent je bewust van de invloed die je beleid heeft. Je houdt bij elke actie rekening met de gevolgen, niet alleen voor jouw thema maar ook voor de organisatie en de stad.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

 

Je werkt samen met

Je werkt voor het departement Beleidsontwikkeling binnen de directie Mens.

Je werkt intensief samen met:

 • de burgemeester
 • de schepen van wijkhuizen
 • collega’s van de dienst Beleidsontwikkeling Mens
 • collega’s van de dienst Samenleven
 • andere collega’s binnen de Stad
 • belanghebbenden voor wijkenbeleid

 

Je leidinggevende 

Ik ben Soetkin Neirynck, waarnemend departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens. Ik ben orthopedagoog van opleiding en heb 10 jaar ervaring in beleidsontwikkeling voor een lokaal bestuur.

Het team Beleidsontwikkeling Mens bestaat uit negen beleidsmedewerkers die werkzaam zijn rond beleidsthema’s (cultuur, sport, toerisme, mondiaal beleid, gezondheid, armoede, integratie, …), doelgroepen (leeftijdsgroepen zoals senioren en jeugd, gezinnen, kwetsbare groepen, …), en wijkenbeleid. De beleidsmedewerkers zijn expert binnen een domein en kunnen autonoom werken. Het team werkt samen aan gemeenschappelijke uitdagingen over de beleidsdomeinen heen. Als departementshoofd ben ik een klankbord voor de beleidsmedewerkers, trek ik opdrachten op dienstniveau en stimuleer ik verbinding tussen de teamleden.

Voor het thema wijkenbeleid ben ik op zoek naar een beleidsmedewerker die met een hands-on aanpak het wijkenbeleid een creatieve en concrete invulling kan geven. Je bent in staat om je vlot te bewegen tussen alle belanghebbenden, een standpunt in te nemen en je flexibel op te stellen. Ik hou van authentieke medewerkers met een gevoel voor humor en zin voor initiatief. 

 

Wij bieden:

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A2a.
  Voor deze functie kan alle relevante ervaring in rekening gebracht worden uit privé- of zelfstandige tewerkstelling voor de geldelijke anciënniteit. Overheidservaring kan volledig meegenomen worden.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 2,5 %, vanaf 2021 3%.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work

 

Selectieproces

Preselectie

Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.

Mondelinge selectie

 • Met voor te bereiden opdracht
  De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 29 oktober.

Assessment 

 • Bij Vandelanotte Talent Management (Brugge) op 9 november.
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.

  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be.

 

Uiterste inschrijvingsdatum 18 oktober 

Meer info

 • Voor inhoudelijke vragen: Soetkin Neirynck, Beleidsontwikkeling Mens, soetkin.neirynck [at] roeselare.be 
 • Vragen over selectieprocedure: Ruben Verstraete, deskundige Werving & Selectie,
  051 26 23 25, ruben.verstraete [at] roeselare.be       

 

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.

In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

 1. Omschrijf heel duidelijk jouw affiniteit met het beleidsthema wijkenbeleid en staaf met enkele relevante voorbeelden.
 2. Geef een voorbeeld van jouw ervaringen met beleidsmatig werken (van beleidsvoorbereidend tot beleidsuitvoerend werk en -evaluatie). Geef duidelijk aan wat jouw aandeel hierin was.
   

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Competentieprofiel 86.67 KB
Brutolonen A1a-A2a67.82 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?