Citymarketeer (A4a-A4b)

Zit verkopen en netwerken in jouw DNA? Ben je iemand met een marketingachtergrond die zich in de wondere wereld van de stad Roeselare met zijn speerpunten voeding, shopping en KOERS wil onderdompelen?

Wil jij graag meedenken hoe we onze toonaangevende centrumstad waar levenskwaliteit, verbondenheid en ondernemerschap centraal staan nog beter in de markt kunnen zetten?

Dan ben jij de persoon die we zoeken! RSL zoekt versterking voor de stad van de toekomst!

Interesse in de lopende plannen #VANRSL?  Lees er hier meer over.

Kerntaak

De stad Roeselare wenst verder in te zetten op een professioneel citymarketingbeleid. Roeselare wil  zich verder positioneren als aantrekkelijke centrumstad bij bewoners, bezoekers, bedrijven… Het merk Roeselare wordt gevormd uit een combinatie van stadsbeleving, fysieke aantrekkelijkheid, evenementen, … Een slimme marketing legt de juiste accenten en zorgt voor de juiste positionering, de juiste boodschap en de keuze van de goede kanalen.

Stad Roeselare communiceert elke dag over heel wat zaken op diverse manieren om doelgroepgericht mensen te bereiken. Er lopen heel veel boeiende initiatieven, verspreid over verschillende domeinen, die het merk Roeselare maken. Deze initiatieven kunnen nog veel sterker op elkaar afgestemd worden en merkversterkend werken. De citymarketeer zorgt voor verbinding tussen deze projecten om zo sterkere en geclusterde communicatie te krijgen rond thema’s. We willen immers Roeselare sterk verkopen met krachtige gebundelde boodschappen. Elke dienst die aan merkondersteunende inhoud werkt (en dus Roeselare mee op de kaart zet) heeft hierin een verantwoordelijkheid. De citymarketeer zorgt via zijn breed netwerk dat de juiste kanalen voor de juiste doelgroep worden ingezet. En dit zowel bovenlokaal als lokaal.

We zoeken daarom:

 • Een verbinder die de versnippering van initiatieven op vandaag samenbrengt en op een holistische manier naar het merk Roeselare kijkt. Je bouwt intern en extern bruggen om het verhaal en de accenten van Roeselare goed en als één geheel te promoten. Je kijkt een stuk van buiten uit naar de stad om intern mee de juiste marketingkoers te bepalen en vorm te geven.
 • Een strateeg die de merkbelofte voor Roeselare verder uitwerkt.
 • Een bewaker die erover waakt dat initiatieven passen binnen de branding en merkbelofte van de stad.
 • Een inspirator die anderen inspireert om vanuit citymarketing aan citymaking te doen.
 • Een netwerker die een intern en extern netwerk van mensen en organisaties uitbouwt  die mee de stad maken en verkopen.
 • Je adviseert, begeleidt en ondersteunt de beleidsdiensten en Roeselaarse stakeholders in hun merkbepalende acties (zowel proactief als reactief). Je inspireert de collega’s ook in de zoektocht naar een passende communicatieve vertaling van een inhoudelijk sterk verhaal.
 • Je organiseert en begeleidt strategische workshops en formuleert strategische adviezen t.a.v. het beleid. Je doet dit samen met onze strategische (communicatie)partners.
 • Je ondersteunt en trekt waar nodig interne en externe netwerken rond merkbepalende (beeldbepalende) activiteiten/evenementen.
 • Je  bouwt een netwerk uit bij regionale en nationale pers met als doelstelling meer regionale en/of nationale exposure met focus op de speerpunten en/of die de merkbeloftes van de stad versterkt. Je hebt daarbij voldoende oog voor de haalbaarheid binnen de productiecapaciteit van de stadsorganisatie. Je stemt dan ook voortdurend af met de interne stakeholders die bij de uitvoering een cruciale uitvoerende rol gaan moeten opnemen.
 • Je  bouwt een netwerk uit in de mediawereld met als doelstelling meer regionale en/of nationale mediaformats naar Roeselare te halen met focus op de speerpunten en/of die de merkbeloftes van de stad versterken.
 • Je  bouwt een netwerk uit van Roeselaarse ambassadeurs die de speerpunten en/of de merkbeloftes van de stad versterken.
 • Kortom, je bent het uniek aanspreekpunt en de unieke eigenaar voor thema’s, processen en tools m.b.t. citymarketing zowel intern en extern.

Profiel

 • Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.
 • Je wil als citymarketeer een belangrijke bijdrage leveren in de verdere uitbouw en professionalisering van het merk Roeselare.
 • Je hebt minstens 4 jaar ervaring in een adviserende (t.a.v. management) of leidinggevende functie. Je hebt ervaring met destinatiemarketing en-ontwikkeling.
 • Je kan zelfstandig marketingtrajecten trekken en toont je expert in destinatiemarketing en -ontwikkeling.
 • Je beschikt over strategisch denkvermogen met een focus op beleving, citymarketing, innovatie en campagnemanagement en je kan vanuit een helikopterzicht scherpe analyses maken. Je slaagt er ook in dit om te zetten in concrete acties in samenwerking met een sterk communicatieteam.
 • Je kan creatief uit de hoek komen en originele insteken vinden om op een niet alledaagse manier de stad in de kijker te zetten.
 • Je kent je weg in het media- en overheidslandschap en klopt aan bij de juiste deuren om partnerships op te zetten. Je blijft zo aan de weg van Roeselare als toonaangevende centrumstad plaveien.
 • Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
 • Je bent een vlotte mondelinge communicator/verkoper met een al even vlotte pen, maar je bent ook niet vies om de handen uit de mouwen te steken.
 • Je hebt ervaring in procesbegeleiding.
 • Affiniteit met de publieke sector is mooi meegenomen.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie in het competentieprofiel.

Je werkt samen met

De Stad Roeselare is gestructureerd in drie directies en een Strategische cel. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening, ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (Mens en Ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen. De Strategische cel fungeert als hefboom en drijvende kracht voor het beleid en de directies op transversale thema’s en organisatiebrede domeinen.

Je werkt rechtstreeks onder de directeur Ondersteuning. Je vormt een tandem met het departementshoofd Communicatie. Je werkt verder nauw samen met de projectleider Communicatie die momenteel in overleg met de strategische (communicatie)partners van de stad en de beleidsdirecties ons citymarketingbeleid vorm aan het geven is. En omdat verpakking en inhoud hand in hand gaan spar je uiteraard intensief met alle medewerkers, diensten en organisaties die dagelijks onze speerpunten en merkbelofte waarmaken.

Je leidinggevende

“Ik ben Bart, directeur Ondersteuning. Roeselare is een fantastische stad om in te wonen en te werken, in te ondernemen, om te shoppen of te bezoeken. Bescheiden als we zijn, komen we daar niet genoeg mee naar buiten. Ik kijk er dan ook naar uit om eindelijk iemand te kunnen aanwerven die dat laatste puzzelstukje mee wil leggen. Je krijgt van mij alle ruimte die je daarvoor nodig hebt zolang je maar bruggen bouwt, netwerken onderhoudt en met zotte maar realistische plannen komt. Bovenal worden ze ook uitgevoerd die plannen, waarbij je zelf niet te beroerd bent om af en toe de handen uit de mouwen te steken. Je bent voor mij de hands-on spin in het web van de Roeselaarse citymarketing.”

Wij bieden

 • Een aanwerving op niveau A voor onbepaalde duur. Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit. De loontabel vind je in bijlage.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
 • Pluspas (kortingspas)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 3%
 • Heel wat leuke activiteiten in het kader van Fit4work

Selectieproces

Preselectie

 • Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden. Onderstaand dien je een antwoord te formuleren op volgende vragen:
  • Omschrijf heel duidelijk jouw ervaring en/of affiniteit met (destinatie)marketing. Staaf dit met enkele relevante concrete ervaringen (max 30 regels).
  • Geef een voorbeeld van een voldoende uitgebreid marketingtraject dat je aanstuurde of waar je een essentiële rol in opnam als lid van een projectteam met de nodige duiding over jouw rol (max 30 regels).

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op donderdag 10 februari 2022.

Assessment

 • Bij Vandelanotte Talent Management (Brugge) op dinsdag 15 februari 2022
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be.
   

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 januari 2022

Meer info

 • Inhoudelijke infoBart Vandenbroucke, directeur ondersteuning, 0497 83 01 05, bart.vandenbroucke [at] roeselare.be
 • Info over selectieprocedure: Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete of Steven Deseure, 051 26 23 25, jobs [at] roeselare.be       

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook vier vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
   

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Competentieprofiel147.51 KB
Brutolonen87.42 KB
Persoonlijke gegevens
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Relevante beroepservaring, een op de functie afgestemd ervaringsbewijs of attest erkende beroepsopleiding
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?