Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Coach Bewegen op verwijzing (zelfstandig statuut)

Dit is geen vacature bij de stad Roeselare maar verloopt wel in samenwerking met de stad. De job wordt uitgeoefend op zelfstandige basis.

Wat is jouw kerntaak?

Als coach binnen het project ‘Bewegen op Verwijzing’ is het jouw taak om mensen te motiveren om dagelijks meer te gaan bewegen. Je begeleidt mensen die doorverwezen zijn door hun huisarts. Je gaat niet samen met de deelnemer bewegen, maar je stelt samen een beweegplan op maat op. Je houdt hierbij rekening met de input van de huisarts, maar ook de situatie, mogelijkheden en verwachtingen van de deelnemer. Je volgt het traject van de deelnemer op en koppelt terug naar de huisarts.

Wat is Bewegen op Verwijzing?

Bewegen op Verwijzing wil de ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen.

De huisarts verwijst personen met een verhoogd gezondheidsrisico door naar de coach. In overleg met de coach krijgt de deelnemer een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.

Meer informatie over het project vind je op www.bewegenopverwijzing.be.

Jouw profiel

 • Je beschikt over specifieke vaardigheden én één van volgende diploma’s:
  • Master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen;
  • Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie;
  • Bachelor in sport en bewegen;
  • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie;
  • Professionele bachelor kinesitherapie.
 • Je werkt op zelfstandige basis.
 • Je kan omgaan met kwetsbare doelgroepen.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je weet mensen te motiveren tot gedragsverandering.
 • Je bent sociaalvoelend en wenst je in te zetten voor het welzijn van de deelnemers.
 • Je hebt oog voor culturele en sociale verschillen.
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sport en beweging.

 

Engagementen

De coach

 • neemt deel aan de 3-daagse opleiding tot coach op donderdag 5 december, dinsdag 10 december en donderdag 19 december in Brussel;
 • coacht deelnemers volgens de principes van ‘Bewegen op Verwijzing’, individueel en/of in groep;
 • is lid van het regionaal ‘Bewegen op Verwijzing’-netwerk en neemt deel aan de regionale stuurgroep;
 • rapporteert lokale noden aan het regionaal netwerk;
 • werkt mee aan het verbeteren en uitbreiden van het laagdrempelig beweegaanbod;
 • neemt algemene administratieve taken op (zoals registratie van de coachingssessies, meewerken aan evaluatie …);
 • blijft deelnemen aan deskundigheidsbevordering en intervisie binnen het project;
 • promoot geen eigen commerciële, winstgevende doeleinden tijdens de coaching.

Het project ‘Bewegen op Verwijzing’ loopt in heel wat gemeenten in Vlaanderen, maar deze vacature behoort de kleinstedelijke zorgregio Roeselare (specifiek voor Roeselare zelf). Het regionaal netwerk is op zoek naar een coach die op zelfstandige basis aan de slag kan.

Specifiek verwachten we dat de coach bereid is om

 • ‘Bewegen op Verwijzing’-coaching te voorzien in Roeselare;
 • zich te verplaatsen naar een toegankelijke, neutrale locatie binnen Roeselare en/of via huisbezoeken mensen te begeleiden.

De coach start bij voorkeur vanaf 1 januari 2020.

Aanbod

Als coach:

 • ontvang je een vergoeding per prestatie (in deze prestatievergoeding zit ook je werk in het lokale intersectorale netwerk en je betaalt er je uitgaven mee, zoals vervoers- en telefoonkosten):
  • individuele coaching: 60 euro per uur;
  • groepscoaching: 20 euro per persoon per uur;
 • kan je gebruik maken van het digitaal registratiesysteem;
 • krijg je een locatie voor de coaching in één van de deelnemende gemeenten;
 • word je ondersteund door het regionaal netwerk (gemeenten en OCMW’s, aanbieders van beweegaanbod, zorgverstrekkers …).

 

Solliciteren

 • Uiterlijk op woensdag 13 november 2019

 

Selectiegesprekken

 • woensdag 21 november (voormiddag)
 • donderdag 22 november (namiddag)

 

Meer informatie?

Alle informatie over de rol van de coach vind je hier.

Meer info m.b.t. de functie:
mieke.vanderstraeten [at] roeselare.be / tel: 051 26 21 94 | 0472 44 73 93

x
Kan ik je helpen?