Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Diensthoofd Economie, Wonen en Landbouw (A1a-A2a)

 

Inschrijven voor deze vacature is niet meer mogelijk, de uiterste inschrijvingsdatum is reeds verlopen.

Kandidaten die hun sollicitatie hebben ingediend kunnen hier alle informatie over de lopende selectieprocedure terugvinden.

 

Ben je een kei in het aansturen en coachen van medewerkers? Wil je het lokaal economisch en woonbeleid uitvoering geven in een ondernemersvriendelijke en sterk groeiende centrumstad? Word je geprikkeld door het ondersteunen en samenwerken met ondernemers, handelaars en landbouwers? Heb je inzicht in de werking van lokale en bovenlokale economische sectoren? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Kerntaak

Als diensthoofd Economie, wonen en landbouw ben je verantwoordelijk voor de dienst Economie, wonen en landbouw, dit zowel op vlak van dienstverlening, operationele beleidsvoorbereiding als uitwerking en uitvoering van acties en projecten.

 • Je geeft leiding aan een divers team van deskundigen en administratief medewerkers.
 • Je motiveert en ondersteunt het team en coördineert de verschillende activiteiten van de dienst.
 • Je creëert een sterk team door medewerkers complementair in te zetten.
 • Je geeft richting en feedback en zorgt voor vlotte interne communicatie.
 • Je geeft verantwoordelijkheid en vertrouwen aan je medewerkers en volgt de macroplanning op. Je stuurt bij waar nodig in functie van prioriteiten en kansen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne organisatie van de dienstverlening.
 • Je garandeert een kwaliteitsvolle en snelle dienstverlening binnen de mogelijkheden van het team.
 • Je bewaakt het evenwicht tussen flexibiliteit en voorspelbaarheid. Indien nodig durf je een standpunt in te nemen en knopen door te hakken in complexe dossiers.
 • Je bent dynamisch en oplossingsgericht.
 • Als scharnier tussen de beleidsuitvoering en de beleidsontwikkeling signaleer je kansen en noden uit het werkveld.
 • Je denkt mee in de versterking van het economisch en woonbeleid.
 • Je vertaalt de strategische beleidskeuzes in de praktijk van dienstverlening en in de acties en projecten van de dienst.
 • Je bouwt een breed netwerk uit met diverse externe partners (ondernemers, handelaars, landbouwers, vzw centrum en shopping, horecamanagement, …) en fungeert als centraal aanspreekpunt in strategische dossiers.
 • Je bouwt structurele samenwerking uit met de kernpartners.

Profiel

Je wil als diensthoofd het economisch en woonbeleid van de stad dagelijks concreet vorm geven en uitvoeren. Je bent dynamisch en oplossingsgericht en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt een masterdiploma of 2 jaar relevante ervaring.
 • Je hebt ervaring in leiding geven en het laten excelleren van een team. Je stimuleert jouw medewerkers om mee te denken aan de verbetering van de manier van werken.
 • Je bent sterk in beleidsuitvoering en hebt ervaring in het werken in een stedelijke context.
 • Je hebt ervaring en expertise in de thema’s economie en wonen en je kan dit toepassen in de context van de stad Roeselare. Je bent in staat om kort op de bal te anticiperen op actuele thema’s in een snel veranderende omgeving.
 • Je ontwikkelt een professioneel netwerk met diverse stakeholders binnen je beleidsthema’s. Je zoekt actief naar samenwerking met inwoners, bedrijven, overheden en bouwt het netwerk van relaties met de diverse economische fora verder uit.
 • Je organiseert en stuurt het strategisch en operationeel beleidsoverleg met de vakschepen en adviseert het College.
 • Je kan plannen en organiseren en kan flexibel omgaan met veranderende omstandigheden.
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt. 
 • Je bent een vlotte communicator en kan de verschillende belanghebbenden overtuigen van de gekozen beslissing.
 • Lees meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

Je leidinggevende

Ik ben Didier, verantwoordelijk voor het departement Dienstverlening Openbaar Domein.
Ik zoek een collega met veel goesting en ideeën. Ik verwacht een inspirerende persoonlijkheid met een duidelijke visie en creatieve geest, iemand die er in slaagt met enthousiasme samen vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Je komt in een dynamisch team terecht waar resultaats- en oplossingsgericht gewerkt wordt.
Ik ben je coach en geef je graag de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid om je opdrachten en projecten te realiseren op basis van afspraken en doelstellingen die we samen uitzetten.

Je werkt samen met 

De Stad Roeselare is gestructureerd in drie directies. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening, ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (Mens en Ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen.

Als diensthoofd maak je deel uit van het departement Dienstverlening Openbaar Domein van de directie Ruimte en je rapporteert aan het departementshoofd.

Je werkt intensief samen met:

 • Jouw leidinggevende, het departementshoofd Dienstverlening Openbaar Domein.
 • De medewerkers van de Dienst Economie, Wonen en Landbouw.
 • De beleidsmedewerkers Economie en Wonen binnen het departement Beleidsontwikkeling Ruimte en in mindere mate stadsontwikkeling, mobiliteit, groen en klimaat.
 • Diensthoofden en collega’s binnen het departement.
 • Collega’s binnen andere directies: Mens, Ondersteuning.
 • De vakschepen, bevoegd voor jouw beleidsthema.
 • Het economisch middenveld (vzw Centrum & Shopping, Horeca-management, …).

Wie bieden

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A2b.
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. Er kan ook 6 jaar relevante leidinggevende ervaring ingebracht worden voor de schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 2,5 %, vanaf 2021 zelfs 3%.

 

Selectieprocedure

Preselectie

 • Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.

Mondelinge selectie

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht die plaats zal vinden op 26 oktober 2020.

Assessment

 • Bij Vandelanotte Talent Management (Brugge) op 4 november 2020.
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit eengelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.

  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be (jobs [at] roeselare.be).
   

Uiterste inschrijvingsdatum 11 oktober 2020

Meer info

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie:
  • Omschrijf je leidinggevende ervaring. Omschrijf de rol die je als leidinggevende hebt opgenomen aan de hand van concrete realisaties.
  • Omschrijf jouw affiniteit met de thema’s economie en wonen, idealiter met aandacht voor de lokale context.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Brutolonen A1a-A2a68.18 KB
Competentieprofiel 91.77 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?