Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Diensthoofd Gebouwenbeheer (Facility manager) (A1a-A2a)

 

Inschrijven voor deze vacature is niet meer mogelijk, de uiterste inschrijvingsdatum is reeds verlopen.

Kandidaten die hun sollicitatie hebben ingediend kunnen hier alle informatie over de lopende selectieprocedure terugvinden.

 

Heb je affiniteit met gebouwen en hou je van communiceren met collega’s en interne klanten? Zie je uitdagingen om de stad en haar projecten mee op de kaart te zetten? Binnen dienst Gebouwen zoeken we hiervoor een nieuwe collega en gaan hierbij over tot de aanwerving van een diensthoofd gebouwenbeheer op niveau A1-A2a voor onbepaalde duur.

Kerntaak

Als diensthoofd gebouwenbeheer sta je in voor het efficiënt, kwalitatief en kostenbewust beheer en onderhoud van de gebouwen en installaties binnen het patrimonium van de stad Roeselare.

 • Je bepaalt mee de visie rond gebouwenbeheer en vertaalt die naar concrete oplossingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en ontwikkelt hierrond een geïntegreerde onderhoudsmanagement-methodiek.
 • Je ondersteunt de bouwprojecten en je integreert duurzaamheid en energiemanagement in de werking van de dienst.
 • Je geeft leiding aan een team van 13 personen en bent een belangrijke verbindingsfiguur. In overleg met de beleidsverantwoordelijken vertaal je de visie over het gebruik van de infrastructuur naar concrete, gebouwgerichte oplossingen.

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je wilt als deskundige graag tevreden klanten.
 • Je bent geëngageerd en speelt proactief in op opportuniteiten, mogelijke knelpunten,… 
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijke vlot communiceren.
 • Je luistert graag naar de noden van diverse diensten en departementen en vertaalt deze naar oplossingen op maat.
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je hebt ervaring met opvolging van grootschalige bouwprojecten en/of facilitair beheer met oog voor planning, kwaliteit en budget.
 • Je investeert graag tijd in de aansturing van je team en zorgt er op die manier voor dat je team samen meer bereikt. 
 • Je hebt een masterdiploma of 2 jaar relevante beroepservaring.
 • Je hebt een technische achtergrond verworven door opleiding of ervaring.
 • Je hebt kennis van en interesse in (moderne) bouwtechnieken en materialen.
 • Het schrijven van subsidieaanvragen schrikt je niet af.
 • Je hebt kennis van of bent bereid om kennis op te bouwen over specifieke wetgeving zoals: wet op de overheidsopdrachten, reglementering welzijn op het werk, stedenbouwkundige vergunningen, energiedecreet, …
 • Je beheerst gangbare pc- en softwareprogramma’s zoals Autocad, Word, Excel, Outlook.
 • Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs B.
 • Lees hier meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

 

Je werkt samen met

De Stad Roeselare is vanuit het oogpunt van interne organisatie opgedeeld in drie directies. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening, ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de directies Mens en Ruimte over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen.

Als diensthoofd gebouwenbeheer maak je deel uit van de ‘directie Ondersteuning, departement Facilitair Beheer’. Je rapporteert aan het departementshoofd Facilitair Beheer en je geeft leiding aan een team van 13 collega’s.

Dit team bestaat uit vier gebouwenbeheerders (Sport, Cultuur, Onderwijs en OCMW), drie technisch deskundigen (HVAC, elektriciteit en toegangscontrole), een planner, drie werkvoorbereiders (elektriciteit, schrijnwerk en ruwbouw) en twee administratieve medewerkers (planning en facturatie).

Takenpakket

Operationele leiding van de dienst en het team medewerkers

Dit houdt onder meer in:

 • Begeleiden, optimaal inzetten en ontwikkelen van de medewerkers binnen de dienst.
 • Coördinatie en opvolging van het dagdagelijkse personeelsbeheer (verlofregeling, prikklok,…), maken en bewaken van dienstafspraken.
 • Zorgen voor een veilige werkomgeving en aandacht voor alle aspecten van het welzijn van de medewerkers.
 • Contact houden met alle medewerkers rond het functioneren en samenwerken, geven van feedback, verzorgen van goede informatie- en communicatiekanalen.
 • Signaleren en bepleiten van de behoeften en noden van de dienst, het effectief en efficiënt beheren van de toegekende middelen.
 • Bepalen van doelstellingen, stimuleren van innovatie, zorg dragen voor efficiënte werkmethoden, ondersteunende systemen en rapporteringen.

Efficiënt, kwalitatief en kostenbewust beheer en onderhoud van de gebouwen en installaties.

Dit houdt onder meer in:

 • De afstemming verzekeren tussen enerzijds de huidige en de toekomstige noden van diverse departementen en anderzijds de aanwending en de geschiktheid van de gebouwen.
 • Het aansturen van het onderhoud van en investeringen in de infrastructuur.
 • Optreden als het centraal aanspreekpunt voor alle gebouwen- en investeringsgerichte vragen afkomstig van andere diensten.
 • Definiëren en opvolgen van de benodigde investerings- en onderhoudsbudgetten.
 • Opstellen en ondersteuning bij de opmaak van raamovereenkomsten.

Vertalen van noden naar gebouw-technische oplossingen

Dit houdt onder meer in:

 • Omzetten van de visie van de beleidsmedewerkers naar gebouw-technische oplossingen; in de omgekeerde richting lever je vanuit je vertrouwdheid met de gebouwen infrastructuur belangrijke input richting strategieontwikkeling.
 • Vertalen van concrete noden in oplossingen: plannen en uitvoeren van aanpassingen, renovaties en uitbreidingen aan de gebouwen, en daarbij voortdurend de haalbaarheid en de kosten efficiëntie voor ogen houden.
 • Ontwikkelen van richtlijnen en kengetallen op het vlak van ruimtegebruik, functionaliteit, uitrusting, kosten, enz. en deze delen met gebruikers en collega’s.
 • Optreden als verbindingsfiguur tussen andere diensten en de eigen dienst om zo opportuniteiten en subsidiemogelijkheden tijdig te detecteren.

Het strategisch beheer van de gebouwen

Dit houdt onder meer in:

 • Verantwoordelijk voor het op peil houden van de technische kwaliteit van de gebouwen.
 • Integreren van duurzaamheid en levenscyclus benadering.
 • Je waakt over de budgetten van alle medewerkers binnen jouw team.
 • Definiëren van projecten om de infrastructuur op kwaliteit te houden en aan te passen aan nieuwe noden en nieuwe technologieën.
 • Samenwerken met de collega’s van andere departementen in kader van grote projecten.

Aanspreekpunt voor de beleidsverantwoordelijken voor patrimonium gerichte vragen

Dit houdt onder meer in:

 • Overzichten en inzichten ter beschikking stellen omtrent patrimonium gerichte aspecten: conditiemetingen, attesten, keuringen, veiligheid, …
 • Meewerken aan het opstellen van de nodige investerings- en onderhoudsbudgetten voor de gebouwen binnen jouw deel van het patrimonium.
 • Advies geven betreffende subsidiemogelijkheden.
 • Voorstellen doen tot optimalisatie op basis van objectieve cijfers, metingen en rapporten.

Onderhouden van goede interne en externe contacten met relevante personen of instanties teneinde de werking te optimaliseren en de interne expertise verder uit te bouwen

Dit houdt onder meer in:

 • Intern: onderhouden van goede inhoudelijke en persoonlijke contacten met collega’s binnen de directie Ondersteuning: oa. financiën, ICT, communicatie, preventie, facilitair beheer en project management, alsook binnen de directies Mens en Ruimte.
 • Extern: onderhouden van contacten met professionele en commerciële actoren via formele (samenwerkingsverbanden) of informele (uitwisseling van ervaring, advies, …) kanalen.
 • Deelnemen aan symposia, werkgroepen, congressen en opleidingen.
 • Delen van kennis en expertise.

 

Je leidinggevende

Ik ben Kurt, departementshoofd Facilitair Beheer en ik verwelkom graag een extra teamspeler. Als facility manager kom je terecht op een dynamisch en klantgericht departement die waakt over de veiligheid en algemene toestand van een groot patrimonium, bestaande uit meer dan honderd gebouwen. Ik ben jouw coach en geef je graag de nodige vrijheid om jouw projecten en doelstellingen tot een goed einde te brengen. Binnen jouw functie krijg je de mogelijkheid om je verder te ontplooien en indien nodig bij te scholen. We houden van collega’s met goesting, waar wij op kunnen rekenen.

 

Wij bieden:

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1-A2a. (Zie bijlage)
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (=pensioensparen) van 2,5% van het brutoloon, vanaf 2021 3%.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

 

Selectieproces

Preselectie

Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden.

Onderstaande vragen dienen in het antwoordformulier beantwoord worden.

 1. Als bijlage bij de vacature vind je de 4 leiderschapsrollen die gangbaar zijn binnen de organisatie. Geef aan welke leiderschapsrol je verkiest. Omschrijf een situatie waarin je deze rol toepaste.
 2. Omschrijf een project waar je de leiding opnam. Omschrijf de omvang en de manier waarop je dit project aanpakte.

Mondelinge selectie

 • Met voor te bereiden opdracht op 28 oktober 2020.

Assessment

 • Bij Vandelanotte HR Solutions op 5 november 2020.
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit eengelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
   

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be (jobs [at] roeselare.be).

Twijfel je? Neem dan zeker even contact op met ons, we staan te springen om je meer info te verstrekken!

Inschrijven voor de vacature kan tot uiterlijk 11 oktober 2020

Meer info

 • Voor inhoudelijke vragen: Kurt Blondeel, departementshoofd Facilitair Beheer: kurt.blondeel [at] roeselare.be of 0498 51 99 11.
 • Vragen over selectieprocedure: Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete,
  051 26 23 25, ruben.verstraete [at] roeselare.be       

 

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
  In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
   

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Competentieprofiel 79.02 KB
Brutolonen A1a-A2a81.63 KB
Leiderschapsrollen565.59 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?