Directeur Ruimte

Heb jij de bruisende ambitie voor een stad met visie? Word jij de architect van de directie Ruimte, die verder helpt bouwen aan een vooruitstrevend lokaal bestuur?

Steek jij met veel goesting en passie jouw schouders onder het team #VANRSL?

Als directeur Ruimte breng je jouw medewerkers van alle ‘grondgebonden diensten en materies’ (nl. alles met betrekking tot planning en ontwerp, vergunningen en attesten, woonbeleid, milieu en economie en alles met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de stad) op een inspirerende manier samen in een geïntegreerde werking die resulteert in een organisatie die continu groeit en beter wordt.

Je bent een charismatisch en mensgerichte leider die de doelstellingen en waarden (zie bijlage) van de organisatie op een enthousiaste manier overbrengt op jouw medewerkers. Je trekt hen mee in het verhaal dat de stad schrijft.

Je stuurt jouw departementen en diensten aan en coördineert de werking binnen de directie. Als ervaren people-manager kan je vlot schakelen tussen de verschillende leiderschapsrollen (als leider, manager, ondernemer en coach) zodat je met jouw medewerkers de vooropgestelde doelstellingen kunt halen.

Je zorgt ervoor dat de diensten en departementen samenwerken en dat ze handelen in overeenstemming met het strategisch meerjarenplan en met de beleidsdoelstellingen. Je zorgt voor een vlotte coördinatie van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Je neemt de verantwoordelijkheid op voor een goede informatiedoorstroming en kennisuitwisseling. Je bent een cruciale verbindingsschakel tussen het ambtelijke en politieke niveau, en voelt je in een complexe dienstverlenende organisatie die zeer dicht bij de burger staat, als een vis in het water.

Je maakt ook deel uit van het managementteam, samen met de algemeen directeur, de financieel directeur, de directeur Mens, en de directeur Ondersteunende diensten. Als lid van dit team stuur je mee de organisatie op managementniveau. Vanuit een helikopterview detecteer je ook mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken binnen de organisatie, zowel dienst- als directie-overschrijdend. Met jouw collega’s uit het managementteam trek je aan dezelfde kar en ga je vanuit een innovatieve en resultaatsgerichte drive directie-overschrijdend tewerk. Zo tillen jullie samen de organisatie naar een hoger niveau.

Samengevat zoeken we:

 • Een charismatisch leider die stuurt, knopen doorhakt en vertrouwen wekt.
 • Een teamplayer die samenwerking (zowel binnen de directie alsook met de andere directies) stimuleert en nastreeft.
 • Een supervisor op de grote lijnen maar die voldoende autonomie en ondersteuning biedt aan de departementshoofden.
 • Een trekker voor beleidsmatig prioritaire dossiers en/of belangrijke projecten.

 

Met aan boord:

 • Een batterij aan managementvaardigheden om een directie met meer dan 200 medewerkers aan te sturen.
 • De nodige gestructureerde en planmatige vaardigheden om projectmatig te werken en dit te stimuleren.
 • Zeer hands-on én resultaatsgerichte mentaliteit.
 • Voldoende politieke feeling om te kunnen werken in een organisatie met dubbele aansturingslijnen (zowel ambtelijk als politiek).

Want een topdienstverlening voor de Roeselaarse burger is ook jouw streefdoel!

Schrijf jij mee aan de toekomst van onze stad? Solliciteer dan nu!

Onze troeven:

 • Een complexe, veeleisende maar super interessante job in een bruisende stad, waar je jou in een dynamische werkomgeving ten volle kan in ontplooien.
 • Een contract onbepaalde duur als directeur (weddeschaal A9a-A9b in bijlage), met een bruto maandloon tussen € 5.540 en € 7.759.
 • Alle nuttige beroepservaring (zowel privé als openbaar) wordt meegenomen voor de bepaling van de geldelijke én de schaalanciënniteit.
 • Bedrijfswagen: gebruik van dienstwagen ten persoonlijke titel voor beroeps- en privé-doeleinden.
 • Groepsverzekering (in kader van aanvullende pensioenopbouw en overlijdensdekking).
 • Eventuele managementtoelage op basis van behaalde resultaten (maximaal van 8% van het jaarloon).
 • Kostenvergoeding (kosten eigen aan de werkgever) van € 180/maand (netto).
 • Andere voordelen: maaltijdcheques (€ 5), gratis hospitalisatieverzekering, flexibel werken, telewerken, een uitgebreid verlofstelsel, werkinstrumenten (smartphone met abonnement, laptop,…).
   

Er wordt ook een werfreserve aangelegd voor de duur van een jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt over vier jaar relevante leidinggevende beroepservaring. (op basis van managementervaringen, span of control, budget- en evaluatiebevoegdheden,…).
 • Er wordt voor deze functie géén specifiek diploma gevraagd. Een opleiding of diploma met een link naar een van de bevoegdheidsdomeinen (zoals bvb. ingenieur, architect, ruimtelijke planning, economie,…) is uiteraard een extra troef.
 • Om deze functie goed te kunnen uitvoeren, moet je de stad voelen en ademen. We hechten trouwens veel belang aan een sterke betrokkenheid met onze stad.
   

Inhoud selectieprocedure

In de selectieprocedure wordt samengewerkt met het selectiekantoor Hudson Belgium NV, Moutstraat 56, 9000 Gent.
Kandidatuurstelling kan tot en met zondag 27 januari 2019.
Weerhouden kandidaten (de helft van de score behalen) worden telkens uitgenodigd naar het volgende onderdeel. Kandidaten worden telkens op de hoogte gebracht door het selectiekantoor Hudson.

Deze procedure bestaat uit volgende onderdelen:

 • Deel 1: Preselectie / CV-screening (op basis van kandidatuurstelling en bijhorende vragenlijst): Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd naar de verkennende gesprekken. Uiterlijk 31 januari 2019 worden de kandidaten geïnformeerd.
 • Deel 2: Verkennend gesprek (kort mondeling deel) – 4 of 6 februari 2019 kantoor Hudson: In dit verkennend gesprek wordt dieper ingegaan op de relevantie van de ervaring, de motivatie, het inzicht in de functie en de inpasbaarheid in de overheid.
 • Deel 3: Jurygesprek met case - 13 februari 2019 (reservedag 12 februari nam.) – kantoor Hudson: Dit gedeelte bestaat uit een competentiegericht interview, vergezeld van een presentatieoefening waarin de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie getoetst worden.
 • Deel 4: Assessment center (psychotechnisch deel) - 19 of 21 februari 2019 – kantoor Hudson: Afhankelijk van de resultaten in het jurygesprek worden bepaalde kandidaten doorgestuurd naar het assessment center. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in de werfreserve. Het assessment center wordt afgenomen door Hudson en neemt ongeveer een dag in beslag.
 • Na afloop van het assessment en op basis van het rapport en advies vanuit het selectiekantoor Hudson kan nog een bijkomend gesprek voorzien worden met selectiejury. (in te plannen op afspraak in de week van 25 februari 2019).
   

Op elk onderdeel dient de kandidaat minstens de helft te behalen van de score.

 

Meer info m.b.t. de functie:
Geert Sintobin, algemeen directeur, 051 26 22 11, 0498 92 91 00, geert.sintobin [at] roeselare.be

Meer info m.b.t. het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure:
Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Steven Deseure, diensthoofd Personeelsbeheer, 051 26 24 63, 0478 55 71 85, steven.deseure [at] roeselare.be      

Je kan ook even de functiebeschrijving, de visienota "RSL 2018 op weg naar een smartcity" en het organogram bekijken.

Inschrijven
Solliciteren kan enkel online.

Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.

In het webformulier zitten ook vier vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

Persoonlijke gegevens
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Relevante beroepservaring, een op de functie afgestemd ervaringsbewijs of attest erkende beroepsopleiding
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.