Ingenieur projectleider

Roeselare is een stad in beweging in een snel veranderende wereld. Roeselarenaars houden van hun stad waar het goed is om te leven, te werken en te wonen. Daarom mikt Stad Roeselare op daadkrachtige medewerkers die hun werk met volle goesting doen. Want die doen dat ook beter. En dat gevoel is het belangrijkste, voor de burger, de Roeselarenaar.

Als projectingenieur ben je van A tot Z (planning, opstart, uitvoering, afronding) verantwoordelijk voor een aantal aan jou toegewezen projecten op het openbaar domein. Je zorgt ervoor dat het beoogde/ met de projectsponsor overeengekomen resultaat op kwaliteitsvolle wijze gerealiseerd wordt binnen gestelde termijnen en budgetten en doet het projectmanagement.

Je zult de verantwoordelijkheid krijgen over een aantal projecten in het vakdomein wegen en mobiliteit : verdere ontwikkeling van een parkeermanagement systeem voor de stad roeselare, realisatie van een reeks verlichtingsprojecten op openbaar domein, realisatie van een bewegwijzerings, verkeerscirculatie en verkeersgeleidingssystemen en je zult ook verantwoordelijkheid nemen voor de opmaak van een vademecum projecten openbaar domein op maat van de stad Roeselare.

Je wordt voltijds tewerkgesteld binnen het departement projecten openbaar domein van de Stad Roeselare (organogram in bijlage).

Voorwaarden?

Je hebt een masterdiploma ingenieur of gelijkwaardig.

Ons aanbod

  • een voltijds contract bepaalde duur tot eind 2018 (niv. A1a-A2a) bij Stad Roeselare, met een kans op verlenging.
  • Alle relevante beroepservaring wordt meegenomen voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
  • naast een boeiende en uitdagende functie is er ook integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel
  • voor de verloning (afhankelijk van meeneembare relevante anciënniteit) verwijzen we naar de overzichtstabel in bijlage. (overzicht weddeschaal A1a-A2a).
  • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop)

Inschrijven

Interesse?

Solliciteren kan enkel online.

Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.

In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

Selectieprogramma

1. Preselectie

Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.

2. Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 17 januari 2018.

3. Assessment bij Vandelanotte Talent Management (Brugge)

Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een  gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be (jobs [at] roeselare.be).

HOU ZEKER DE UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING IN HET OOG: 7 januari 2018.

Meer info omtrent de selectieprocedure en het verloningspakket kan je bekomen bij het departement personeel & organisatie, jobs [at] roeselare.be, 051-26 24 63.

Meer info omtrent de functies kan bekomen worden bij de heer Kris De Craene , departementshoofd projecten openbaar domein, kris.decraene [at] roeselare.be

Stad Roeselare hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap.

BijlageGrootte
Brutolonen A1a-A2a.pdf117.21 KB
FB projectingenieur.pdf592.97 KB
Persoonlijke gegevens
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Relevante beroepservaring, een op de functie afgestemd ervaringsbewijs of attest erkende beroepsopleiding
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.