Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Jeugdwerker (B1-B3)

 

Er kan niet meer worden ingeschreven voor deze vacature. 

 

Je denkt jong en je wilt wat? Ben jij een enthousiaste teamspeler met een passie voor kinderen en jongeren? Kan jij jouw energie en creativiteit kwijt bij het ondersteunen van de Roeselaarse jeugd? Dan ben jij misschien de geknipte persoon!

Stad Roeselare is op zoek naar een jeugdwerker die zich perfect kan begeven in de leefwereld van kinderen en jongeren met een focus op het vakantieaanbod van de stad.

Kerntaak

Stad Roeselare kent een jaarlijkse groei van het aantal deelnemers van het eigen vakantieaanbod. Om die groei op een gecontroleerde manier aan te pakken willen we o.a. onze speelpleinwerkingen professionaliseren en een duidelijkere regierol opnemen binnen het kampaanbod.

Daarnaast willen we ook sterk inzetten op de groei van het aantal kwetsbare deelnemers. Om dit alles te kunnen realiseren is het noodzakelijk om kwaliteitsvolle animatoren aan te trekken, te vormen en te behouden.

Samen met jouw collega’s, voorzie je enerzijds een verdere uitbouw van de bestaande werking, waarbij we tegemoet komen aan tendensen in vraag en aanbod, anderzijds werk je aan de aanpassing en verbetering wat betreft de capaciteit en kwaliteit van dit aanbod.

Concreet houdt dit onder meer in:

 • Ondersteuning bieden aan, opvolgen van en de communicatie verzorgen met vrijwilligers, jobstudenten en/of lesgevers (o.a. rekrutering, jaarwerking, vorming,…).
 • Opstellen van draaiboeken en planningen.
 • Directie overschrijdend samenwerken met andere diensten in functie van de optimale organisatie van de vakantiewerking.
 • In samenwerking met de collega’s van het Vrijetijdspunt het uitvoeren en mee opvolgen van  allerlei (administratieve) formaliteiten (planning animatoren/lesgevers, materiaal voorzien, infrastructuur reserveren, verzekering afsluiten, algemene communicatie…).
 • Instaan voor de communicatie met deelnemers, leveranciers, stakeholders, medeorganisatoren, enz.

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor. 

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt. Je bent flexibel en werkt met piekperiodes tijdens schoolvakanties.
 • Je bent een goede planner en kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.
 • Je hebt kennis van/ervaring in het jeugdwerk en een hart voor vrijwilligerswerk. Je bent in staat om vrijwilligers te begeleiden en aan te sturen.
 • Je kan vlot communiceren met verschillende doelgroepen. Je slaagt erin je een beeld te vormen van de behoeften van deze verschillende doelgroepen. 
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden die de werking kunnen verbeteren. Je schrikt er niet voor terug om hier ook creatief uit de hoek te komen.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

Je werkt samen met:

Je maakt deel uit van het departement Publieke Dienstverlening binnen de directie Mens. Je werkt samen met: 

 • De collega’s van de dienst Publiekswerking
 • De collega’s van het Vrijetijdspunt
 • De collega’s van andere diensten binnen de stad
 • Vrijwilligers en jobstudenten
 • Belanghebbenden binnen het vakantieaanbod
 • Interne en externe logistieke en ondersteunende diensten en partners

Wij bieden 

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3 (zie bijlage).
  Zes jaar relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. Alle overheidservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke - en schaalanciënniteit. 
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst + mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work. 

Selectieproces

Preselectie

Op basis van het cv en je antwoord op volgende vragen kan een preselectie gehouden worden:

 1. Toon je affiniteit aan met jeugdwerk bij voorkeur aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. 
 2. Omschrijf een project dat je getrokken hebt vanuit je rol als vrijwilliger of beroepskracht. Omschrijf heel duidelijk de stappen die je genomen hebt in het project en wat jouw rol was.
 3. Wie ben je en wat is je motivatie? 

Oja, om je enthousiasme te kunnen zien, hebben we je graag even in beeld.

Je kan de drie vragen uploaden in het antwoordformulier bij deze sollicitatie of doorsturen naar jobs [at] roeselare.be. Vergeet dit zeker niet te doen anders verkleinen je kansen uiteraard om te slagen voor deze preselectie. Bij grote bestandsformaten gebruik je best "we transfer". 

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht.

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 23 of 30 november 2021. 

Assessment 

 • Bij vandelanotte HR solutions op  6 december 2021
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen twee jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
   

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be.

 

Inschrijven kan tot uiterlijk 7 november 2021

Meer info 

 • Inhoudelijke info: Andries Sioen, andries.sioen [at] roeselare.be , 0498 84 68 11.
 • Info over selectieprocedure: Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete [at] roeselare.be       

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook drie vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
   

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Competentieprofiel170.62 KB
Brutolonen33.5 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?