Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Medewerker ruimtelijke visualisaties & data (C1-C3)

 

Voor deze vacature kan niet meer worden ingeschreven.

 

Kan je goed overweg met kaartmateriaal? Ben je administratief sterk? Heb je oog voor details en zin om bestemmingsplannen correct in te tekenen en mee vorm te geven? Zit tekenwerk in je genen en kan je goed overweg met verschillende software? Krijg je energie van het opmaken en visualiseren van kaarten en plannen ? Werk je graag mee aan de opmaak van ruimtelijke plannen?  Heb je affiniteit met het verwerken van data en deze visueel te maken in plannen en kaartmateriaal? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Kerntaak

Als medewerker visualisaties sta je in voor het uittekenen en opmaken van plan- en kaartgegevens bij de opmaak van ruimtelijke plannen en projecten. Je tekent bestemmingszones in en zorgt ervoor dat deze nauwkeurig worden weergegeven. Je werkt samen met de ruimtelijk planners om een ruimtelijk plan mee vorm te geven en op een goede manier visueel voor te stellen. Je zorgt voor een correcte intekening in de GIS-applicaties en zorgt ervoor dat de plannen opgeladen worden in de juiste platformen. Je hebt inzicht in de verschillende bestemmingsplannen en kan deze visualiseren voor de opbouw van een dossier, een presentatie, een publicatie en overlegmomenten. Je staat in voor het beheer van DSI data (digitaal uitwisselingsplatform voor stedenbouwkundige informatie), een technische controle van dossiers (data, plannen, kaarten), je doet dit volgens de wettelijke bepalingen die vastliggen voor de opmaak van bestemmingsplannen en ondersteunt zo een ruimtelijk planner.

Daarnaast fungeer je binnen de Directie Ruimte als aanspreekpunt voor eenvoudige data-analyse en de geografische visualisatie van verschillende interne en externe data. Je visualiseert diverse functies en eigenschappen van de Stad en maakt kaarten op maat voor verschillende doeleinden, zoals bv. de locaties van diverse objecten op het openbaar domein, het aanbod aan bedrijventerreinen, de verspreiding van sociale huisvesting… Je bundelt en bewerkt daartoe de nodige gegevens in een GIS-omgeving en je maakt deze informatie beschikbaar voor de diverse eindgebruikers binnen de Directie in functie van beleidsontwikkeling, projectvoorbereiding, rapportage en als basis voor allerhande overlegmomenten.

 

Profiel

Je wil als medewerker van de Stad graag concrete oplossingen realiseren voor het visualiseren van gegevens en data in kaarten en plannen. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over.
 • Je bent vertrouwd met diverse softwaretoepassingen en kan werken met PDF-Adobe en MS-Office dankzij ervaring of opleiding.
 • Je hebt ervaring met ArcGIS of andere Gistoepassingen, of je bent bereid deze kennis op te bouwen.
 • Je beschikt over een ruimtelijk inzicht en je bent sterk in het visualiseren van plannen, kaarten en data.
 • Je beschikt over een basisinzicht van de werking van ruimtelijke planning en stedenbouw.
 • Je beschikt over goede administratieve skills en kan geordend werken.
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.
 • Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
 • Ook in routinetaken blijf je steeds kritisch en alert.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je kan complexe gegevens visueel maken.
 • Lees meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

 

Met wie werk je samen?

De Stad Roeselare is gestructureerd in 3 directies. De directies mens en ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening; ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (mens en ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen.

Als medewerker visualisaties & data maak je deel uit van de Directie Ruimte, in het bijzonder de dienst Omgeving in het departement Dienstverlening.

Je werkt samen met:

 • De collega’s in de dienst Omgeving en het team Ruimtelijke Planning.
 • De collega’s in het departement Beleidsontwikkeling (staf, mobiliteit, groen, wonen, klimaat, economie, stadsontwikkeling).
 • De themacellen in het departement Projecten (mobiliteit, water, groen, leefmilieu).
 • De expert geografische data binnen het team Datamining.

 

Je leidinggevende 

Ik ben Yves Denturck, diensthoofd Omgeving, en ik zoek een gedreven collega die zijn steentje wil bijdragen in het verder professionaliseren van onze dienst.

Je komt terecht in een dynamische dienst die in de vorige legislatuur de transitie gemaakt heeft naar het digitaal werken en verwerken van dossiers.

Ik zoek een collega die uit het juiste hout gesneden is en over een voldoende dosis realiteitszin en pragmatisme beschikt om de collega’s te versterken en te ondersteunen met visueel en grafisch werk.

 

Wij bieden

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema C1-C3. (Zie bijlage)
  Zes jaar relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit
  Alle overheidservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke – en schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien.
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst en met projectleiders.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.

 

Selectieproces

Preselectie

Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden. Onderstaande vragen kan je invullen in het sollicitatieformulier:

 1. Geef aan wat jouw affiniteit met kaarten en plannen is.
 2. Geef een voorbeeld van hoe je digitaal vooruitstrevend probeert te zijn in je huidige functie of in je dagelijkse leven.

 

Mondelinge selectie

 • Met voor te bereiden opdracht
  De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 23 juni 2021.

 

Inschrijven kan tot uiterlijk 13 juni 2021.

 

Meer info

 • Inhoudelijke info: Hélène Sambaer, Themaverantwoordelijke ruimtelijke planning, 0474 62 16 78, helene.sambaer [at] roeselare.be
 • Info over selectieprocedure: Personeel & Organisatie, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete [at] roeselare.be       

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Competentieprofiel 134.65 KB
Brutolonen C1-C396.34 KB
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?