Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Projectleider communicatie (A1a-A2a)

Hou je er van om zelfstandig programma’s en complexe projecten in goede banen te leiden? Blink je uit in de begeleiding en ondersteuning van veranderingstrajecten? Wil jij helpen om de ambities van RSL in praktijk vorm te geven?  Wil je een vooraanstaande rol spelen bij de coördinatie van verschillende projecten? Bereid om een stevige steen bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie en de stad? Durf jij dienstverlening, werking en processen voortdurend in vraag stellen, en collega’s enthousiasmeren om dezelfde houding aan te nemen?  Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

RSL zoekt versterking voor de stad van de toekomst!

Binnen onze organisatiestructuur bouwen we al even aan een stevige projectstructuur. Project- en programmanagement wint steeds meer aan belang en dus stijgt ook de vraag naar sterke projectleiders en programmaregisseurs. Ons nieuwe meerjarenplan bevat tientallen nieuwe projecten. Daar zitten zowel interne projecten (herziening interne processen, nieuw stadHUIS, …) als externe projecten (nieuwe woongebieden, nieuwe wegen, aanleg bijkomende fietspaden, …) bij.  RSL zoekt hiervoor profielen waarbij sterke projectmanagementvaardigheden de basis vormen en een variabele projectportfolio de norm is. De noden van vandaag zijn niet de noden van morgen.

Interesse in de plannen #VANRSL voor de komende jaren?  Lees er hier meer over.

 

Kerntaak

Als interne consultant begeleid en ondersteun je het departementshoofd bij het verder stroomlijnen van de verschillende communicatieprocessen. Je bouwt het departement Communicatie verder uit tot een efficiënt geheel. In overleg met de medewerkers van het departement werk je concrete (actie)plannen uit en je (bege)leidt de implementatie daarvan.

Je bent verantwoordelijk voor de planning, het toezicht en de aansturing van alle aspecten van geïntegreerde communicatieprojecten.

 • Je stelt projectteams samen op maat van de doelstellingen die vooropgesteld worden en de uitdagingen die daarmee samenhangen.
 • Je staat vervolgens in voor de functionele aansturing, coaching en motivering van de projectteamleden teneinde de projectdoelstellingen volgens timing, budget en volgens de kwaliteit die je overeenkomt met de projectsponsor(s) te realiseren.
 • Je vertaalt een doelstelling door in een concreet projectresultaat, definieert welke werkpakketten noodzakelijk zijn en zet een mijlpalenplanning uit.
 • Je brengt de nodige menselijke en financiële middelen bijeen die noodzakelijk zijn om je project te realiseren.
 • Je weet problemen en risico’s die samenhangen met je project goed in te schatten en bent in staat erop te anticiperen en waar nodig je project bij te sturen.
 • Je organiseert, leidt en motiveert de leden van je projectteams.
 • Je neemt operationele beslissingen inzake prioriteiten, knelpunten, aanpak, conflicten in het projectteam,…
 • Je staat in voor voortgangscontrole van je projecten en zorgt voor functionele en tijdige rapportering over de voortgang van je projecten, inclusief evaluatie na afloop.
 • Je zorgt voor adequaat beheer van projectinformatie.
 • Je weet ervoor te zorgen dat je projecten tijdig, kwalitatief en binnen budget worden opgeleverd.
 • Je weet communicatie- en participatietrajecten strategisch te integreren in je projectcycli.
 • Je zorgt voor gepaste overdracht van je projecten naar de gebruiker en/of naar onderhoud.

 

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag concrete oplossingen realiseren voor concrete uitdagingen. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je weet mensen te inspireren en te motiveren.
 • Je communiceert vlot –schriftelijk en mondeling. Je houdt rekening met verschillende belanghebbenden, bent diplomatisch en weet op creatieve wijze (schijnbaar) tegenstrijdige belangen te verzoenen.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen.
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht. Een probleem is een uitdaging voor jou.
 • Je bent vertrouwd met de verschillende communicatiemedia, -middelen en -technieken.
 • Ervaring met het leiden van web projecten is een pluspunt.
 • Je weet strategische beleidsinsteken vanuit een veelvoud van invalshoeken door te vertalen in concrete oplossingen.
 • Je hebt een masterdiploma of 2 jaar relevante ervaring.
 • Lees hier meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

 

Je werkt samen met:

Je komt terecht in de directie Ondersteuning en rapporteert daar aan het Departementshoofd Communicatie.

Je werkt verder samen met: 

 • Wisselende coalities van medewerkers die in je projectteams zullen geëngageerd worden, ondermeer medewerkers communicatie. overheidsopdrachten, deskundigen en experten, uitvoerende medewerkers,…
 • (Externe) klanten en stakeholders relevant voor je thema.
 • Je leidinggevenden.
 • Themaverantwoordelijken binnen de stadsorganisatie.

 

Je leidinggevende 

Ik ben Veronique, verantwoordelijk voor het departement Communicatie. Ik zoek een collega om de communicatieve uitdagingen die de stad Roeselare te wachten staan mee vast te pakken. Ons bestuur is ambitieus, jij hopelijk ook? Zo willen we de komende jaren sterk investeren in communicatie via allerlei schermen binnen onze gebouwen en op het Openbaar Domein. Onze website heeft nood aan een update, zowel qua technologie als inhoud. En onze interne processen kunnen jouw externe blik ongetwijfeld ook gebruiken. Hopelijk ben jij een vat vol energie waarmee ik samen aan de slag kan. Je krijgt van mij alvast de nodige ruimte om ervoor te gaan.

 

Wij bieden:

 • Een contractuele aanwerving op niveau A1a-A2a.
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.

 

Selectieproces

Preselectie

 • Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden.

Mondelinge selectie

 • Met voor te bereiden opdracht (datum nog te bepalen).
  De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie.

Assessment

 • Bij Vandelanotte HR Solutions (datum nog te bepalen).

  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit eengelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs [at] roeselare.be (jobs [at] roeselare.be).

 

Inschrijven kan via onderstaand invulformulier tegen uiterlijk: 8 december 2019

Meer info: 

 • Inhoudelijke info: Veronique Degryse, Departementshoofd Communicatie, +32476 90 59 03, veronique.degryse [at] roeselare.be
 • Info over het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure: Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete [at] roeselare.be

 

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

BijlageGrootte
Waardenwaaier 5.49 MB
Brutolonen A1a-A2a100.34 KB
Competentieprofiel152.07 KB
x
Kan ik je helpen?