Projectleider Openbaar Domein (A1a-A2a)

Hou je er van om complexe projecten in goede banen te leiden? Wil jij helpen om de ambities van RSL in praktijk vorm te geven?  Wil je een vooraanstaande rol spelen bij de coördinatie van verschillende projecten? Bereid om een stevige steen bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie en de stad? Durf jij nieuwe methodes toe te passen en collega’s enthousiasmeren om dezelfde houding aan te nemen?  Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

RSL zoekt versterking voor de stad van de toekomst!

Binnen onze organisatiestructuur bouwen we al even aan een stevige projectstructuur. Project- en programmanagement wint steeds meer aan belang en dus stijgt ook de vraag naar sterke projectleiders en programmaregisseurs. Ons nieuwe meerjarenplan bevat tientallen nieuwe projecten. Daar zitten heel wat projecten bij op het openbaar domein (nieuwe woongebieden, nieuwe wegen, aanleg bijkomende fietspaden, …) bij. RSL zoekt hiervoor profielen waarbij sterke projectmanagementvaardigheden de basis vormen en een variabele projectportfolio de norm is. De noden van vandaag zijn niet de noden van morgen. Interesse in de plannen #VANRSL voor de komende jaren?  Lees er hier meer over.

 

Kerntaak

 • Je bent verantwoordelijk voor de planning, het toezicht en de aansturing van alle aspecten van geïntegreerde wegenis-/mobiliteits-/waterbeheersings-/groenprojecten op het Openbaar Domein.
  • Je stelt projectteams samen op maat van de doelstellingen die vooropgesteld worden en de uitdagingen die daarmee samenhangen.
  • Je staat vervolgens in voor de functionele aansturing, coaching en motivering van de projectteamleden teneinde de projectdoelstellingen volgens timing, budget en volgens de kwaliteit die je overeenkomt met de projectsponsor(s) te realiseren.
    
 • Je vertaalt een doelstelling door in een concreet projectresultaat, definieert welke werkpakketten noodzakelijk zijn en zet een mijlpalenplanning uit.
  • Je brengt de nodige menselijke en financiële middelen bijeen die noodzakelijk zijn om je project te realiseren.
  • Je weet problemen en risico’s die samenhangen met je project goed in te schatten en bent in staat erop te anticiperen en waar nodig je project bij te sturen.
  • Je organiseert, leidt en motiveert de leden van je projectteams.
  • Je neemt operationele beslissingen inzake prioriteiten, knelpunten, aanpak, conflicten in het projectteam,…
  • Je staat in voor voortgangscontrole van je projecten en zorgt voor functionele en tijdige rapportering over de voortgang van je projecten, inclusief evaluatie na afloop.
  • Je zorgt voor adequaat beheer van projectinformatie.
  • Je weet ervoor te zorgen dat je projecten tijdig, kwalitatief en binnen budget worden opgeleverd.
  • Je weet communicatie- en participatietrajecten strategisch te integreren in je projectcycli.
  • Je zorgt voor gepaste overdracht van je projecten naar de gebruiker en/of naar onderhoud.

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag concrete oplossingen realiseren voor concrete uitdagingen. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je weet mensen te inspireren en te motiveren.
 • Je communiceert vlot – schriftelijk en mondeling. Je houdt rekening met verschillende belanghebbenden, bent diplomatisch en weet op creatieve wijze (schijnbaar) tegenstrijdige belangen te verzoenen.
 • Je bent niet bang om belanghebbenden te betrekken in elke stap van het project, in Roeselare werken we niet alleen voor maar ook mét onze burger.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen.
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht. Een probleem is een uitdaging voor jou.
 • Je bent bij voorkeur vertrouwd met de wetgeving overheidsopdrachten en met omgevingsvergunningswetgeving.
 • Je bezit de technische kennis om inhoudelijk mee te spreken over allerhande werken op het openbare domein maar bent vooral sterk in projectmanagement.
 • Je weet hoe maatschappelijke meerwaarde te creëren met de realisatie van openbare werken.
 • Je weet strategische beleidsinsteken vanuit een veelvoud van invalshoeken door te vertalen in concrete oplossingen.
 • Je hebt een masterdiploma of 2 jaar relevante ervaring.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

 

Je werkt samen met:

Je komt terecht in de directie Ruimte en rapporteert daar aan het departementshoofd Projecten Openbaar Domein.

Je werkt verder samen met: 

 • Wisselende coalities van medewerkers die in je projectteams zullen geëngageerd worden, ondermeer medewerkers Communicatie, Overheidsopdrachten, deskundigen en experten, uitvoerende medewerkers,…
 • (Externe) klanten en stakeholders relevant voor je thema.
 • Je leidinggevenden.
 • Themaverantwoordelijken binnen de stadsorganisatie.

Je leidinggevende 

Ik ben Kris, verantwoordelijk voor het departement Projecten Openbaar Domein. Ik zoek een collega met veel goesting, iemand die met oplossingen komt voor problemen, met antwoorden op vragen, iemand die er in slaagt zijn projectteams te enthousiasmeren om samen vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Je komt in een enthousiast team terecht waar resultaats- en oplossingsgericht gewerkt wordt.

Ik geef je graag de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid om je projecten te realiseren op basis van afspraken en doelstellingen die we samen uitzetten.

Wij bieden:

 • Een contractuele aanwerving op niveau A1a-A2a.
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3% van het brutoloon.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

 

Selectieproces:

Preselectie

 • Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden. Onderstaande vragen kunnen in het antwoordformulier beantwoord worden.
  • Toon jouw affiniteit aan met het thema openbaar domein en openbare werken bij uitbreiding.
  • Geef een voorbeeld aan van een project dat je hebt getrokken en hoe je dit hebt aangepakt.

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op (datum nog te bepalen). 

Assessment

 • Bij Vandelanotte HR Solutions
  De weerhouden kandidaten na de mondelinge selectie worden uitgenodigd naar het assessment die plaats zal vinden op (datum nog te bepalen).
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) vraag je via jobs [at] roeselare.be.

 

Meer info 

 • Inhoudelijke info: Kris De Craene, departementshoofd Projecten Openbaar Domein, 0477 70 24 84, kris.decraene [at] roeselare.be
 • Vragen over selectieprocedure: Personeel & Organisatie, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete [at] roeselare.be    

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
BijlageGrootte
Competentieprofiel 151.29 KB
Brutolonen100.49 KB
Persoonlijke gegevens
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Relevante beroepservaring, een op de functie afgestemd ervaringsbewijs of attest erkende beroepsopleiding
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?