Veilige schoolomgeving De Octopus

Wat? 

Stad Roeselare investeert jaarlijks fors in de herkenbaarheid en veiligheid van haar schoolomgevingen. Ook aan De Octopus kan het veiliger.

Aanpassingen 2022

Samen met de school heeft de Stad een aantal maatregelen uitgewerkt die in de zomervakantie van 2021 worden uitgevoerd. 

Naast de algemene aanpassingen voor veilige schoolomgevingen, worden ook deze specifieke werken uitgevoerd.

Nachtegaalstraat

Tussen de Noordlaan en de Merelstraat is het te smal om tegelijk met 2 wagens te passeren. Zeker als er wagens geparkeerd staan. Vaak wordt er op het voetpad uitgeweken, wat natuurlijk niet mag. Fietsers en voetgangers worden hierdoor regelmatig in gevaar gebracht. We willen meer veiligheid bieden aan fietsers en conflicten vermijden. Daarom gebeuren volgende aanpassingen:

  • Aan de kant van de onpare huisnummers schilderen we reglementaire parkeervakken. Zo wordt het duidelijk waar je wel en niet mag parkeren.
  • Aan de kant met de pare huisnummers realiseren we een extra stukje rijbaanbreedte met afgescheiden voetpadstrook. Zo krijgen inwoners voldoende veilige ruimte om te stappen. Wagens kunnen er niet op rijden. Het bestaande parkeerverbod aan deze zijde blijft gelden (enkel laden en lossen is er mogelijk) en zal nauwgezet opgevolgd worden.

Heraanleg parking kleuteringang

Aan de parking aan de kleuteringang verbeterden we al de situatie. Het oversteken gebeurt er nu al veiliger en ook het in- en uitrijden voor auto’s en fietsers verloopt vlotter.

Tegen eind 2022 volgen er nog een paar extra aanpassingen:

  • Er komt een nieuw afgescheiden voetpad rondom de parking, tussen de parking en het kleutergebouw. Zo worden conflicten tussen voetgangers en wagens op de parking vermeden.
  • De parkeerplaatsen worden opnieuw aangelegd in waterdoorlatende materialen. Zo dragen we ook ons steentje bij om te ontharden en te zorgen voor meer waterinfiltratie in de grond.
  • Voor fietsparkeren voorzien we een aparte zone.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?