Veilige schoolomgeving Sint-Lutgart

Wat? 

Stad Roeselare investeert jaarlijks fors in de herkenbaarheid en veiligheid van haar schoolomgevingen. Ook aan Sint-Lutgart kan het veiliger.

Samen met de school heeft de Stad een aantal maatregelen uitgewerkt. Naast de algemene aanpassingen voor veilige schoolomgevingen, worden ook deze specifieke werken uitgevoerd.

Jozef de Meesterstraat

 • De verkeersdrempel wordt heringericht om een extra breed zebrapad (6 meter) met groene kleur te realiseren.
 • Er komt extra ruimte voor fietsparkeren.
 • We optimaliseren de zoen- en vroemzone.
  Zo gebruik je een zoen- en vroemzone correct:
  • Je rijdt in de zone en blijft aan het stuur zitten.
  • De kinderen stappen veilig uit aan de kant van het voetpad.•
  • Je rijdt terug uit de zone.

Acaciastraat

 • De Acaciastraat en de Wilgenstraat (tussen Sint-Jozefsstraat en Lindenstraat) worden fietsstraten met eenrichtingsverkeer.
 • De voetpaden worden heringericht en breder gemaakt om meer comfort en veiligheid te bieden.
 • We verplaatsen de zoen- en vroemzone in functie van de rijrichting, waarbij deze aan overkant van de school komt te liggen.
 • De schooltoegang wordt veiliger afgescheiden van de toegang tot het Kerelsplein. In één beweging worden ook de parkeerplaatsen aan het Kerelsplein geoptimaliseerd.
 • Het beurtelings parkeren in de Wilgenstraat wordt geschrapt. Er komen vaste parkeerstroken die duidelijk worden gemarkeerd.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?