Veilige schoolomgeving Spanjeschool

Wat? 

Stad Roeselare investeert jaarlijks fors in de herkenbaarheid en veiligheid van haar schoolomgevingen. Ook aan de Spanjeschool kan het veiliger.

Aanpassingen najaar 2021

Samen met de school heeft de Stad een aantal maatregelen uitgewerkt die in het najaar (vermoedelijk eind oktober) worden uitgevoerd. Deze zullen niet voor veel hinder zorgen voor doorgaand verkeer.

Naast de algemene aanpassingen voor veilige schoolomgevingen, worden ook deze specifieke werken uitgevoerd:

  • Parkeer- en stilstaanverbod net voor het kruispunt met de Kleine Kalkenstraat. Dit gebeurt aan de hand van een aangepaste markering.
  • De plaats van de fietser op de rijweg wordt duidelijker in de verf gezet door extra fietspictogrammen.
  • Tussen de Kalkenstraat en de Kleine Kaleknstraat blijft parkeren enkel mogelijk aan de kant van de pare huisnummers. Aan de kant van de onpare huisnummers komt er een parkeerverbod.
  • Ter hoogte van de schoolingang in de Kleine Kalkenstraat wordt er een nieuwe houten fiets- en voetgangersbrug voorzien.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?