Veilige schoolomgeving VISO

Wat? 

Stad Roeselare investeert jaarlijks fors in de herkenbaarheid en veiligheid van haar schoolomgevingen. Ook aan VISO kan het veiliger.

Samen met de school heeft de Stad een aantal maatregelen uitgewerkt. Naast de algemene aanpassingen voor veilige schoolomgevingen, worden ook deze specifieke werken uitgevoerd.

Veilig oversteken

  • Het zebrapad in de Dokter Delbekestraat wordt extra breed (6 meter) en krijgt een groene kleur.
  • Er komt een uitstulping van het voetpad aan de schooltoegang.
  • Ook ter hoogte van de nabijgelegen kruispunten worden de voetpaden geoptimaliseerd voor meer comfort voor de voetgangers.

Parkeren

  • De reglementaire parkeerplaatsen worden duidelijk afgebakend, met optimalisatie van de bestaande laad- en loszone en parkeerplaats voor personen met een handicap.
  • Er komen fietsparkeerplaatsen voor bezoekers ter hoogte van de schooltoegang.

Jozef de Meesterstraat

Ook hier brengen we de schoolingang beter in beeld door markeringen, een breed zebrapad, sierhekkens, een Octopuspaal, ...

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?