Informatiebeheersplan

Wat? 

Het informatiebeheersplan van de stad Roeselare is een overzicht van documenttypes per organisatieonderdeel, hun overdrachtstermijn, administratieve bewaartermijn en de bestemming. Het is geen officiële selectielijst.

De lijst kan ter inspiratie door andere gemeenten worden gebruikt.

Er dient dus steeds toelating tot vernieting aan de Algemeen Rijksarchivaris worden gevraagd.

Deze lijst wordt regelmatig aangevuld. Je kan steeds een recentere versie vragen via archief [at] roeselare.be of op het telefoonnummer 051 26 22 40.