Wiebelweek Nederlands

Wat? 

De Wiebelweek Nederlands is een zomerschool voor kinderen die thuis geen of weinig Nederlands spreken. We bereiden hen zo voor op het nieuwe schooljaar. De Wiebelweek Nederlands vindt plaats tussen 16 augustus en 24 augustus 2017. In de voormiddag krijgen de kinderen een aanbod van taalactiviteiten. In de namiddag organiseren monitoren van de Speelpleinwerking spelletjes en activiteiten.

Voorwaarden: 

De Wiebelweek Nederlands staat open voor kinderen uit het basisonderwijs, van het geboortejaar 2005 tot 2013. Kleuters moeten minstens het 1ste kleuter hebben afgewerkt. Leerlingen tot het 6de leerjaar zijn welkom. De kinderen wonen in Roeselare of lopen school in Roeselare.

Hoe? 

De deelnemers kunnen zich inschrijven via de school, het Vrijetijdspunt of via dit formulier. De zorgcoördinatoren en de leerkrachten spreken de leerlingen of hun ouders aan. Voor de start van de Wiebelweek brengen we een huisbezoek bij de ingeschreven deelnemers.
Adres waar de Wiebelweek doorgaat:
GO! Basisschool Ring
Groenestraat 174
8800 Roeselare
 

Prijs? 

1ste kind : 10 Euro
2de kind : 8 Euro
3de kind : 6 Euro
4de kind en volgende : 4 Euro
Wie een Vrijetijdspas heeft, krijgt 50 % korting.