Cultuurraad

Wat? 

Cultuurraad

Deelraden:

Het culturele werkveld heeft inspraak in het cultuurbeleid van de stad. Dit gebeurt via de deelraden voor cultuur en de Cultuurraad.

Er zijn vier deelraden:

  1. Deelraad Erfgoed
  2. Deelraad Podiumkunsten
  3. Deelraad Kunst in de Stad
  4. Deelraad Socio-cultureel en Vrije Tijd

Elke deelraad is samengesteld uit:

  • Vertegenwoordigers vanuit de culturele verenigingen.
  • Culturele instellingen.
  • Culturele werkgroepen.
  • Geïnteresseerde burgers die actief willen betrokken worden bij het cultuurbeleid van Roeselare.

De opdracht van de deelraden bestaat uit het adviseren van het stadsbestuur over de eigen specifieke cultuurdomeinen en het doornemen van de adviezen over het globale cultuurbeleid. Daarnaast worden de deelraden betrokken bij allerhande culturele projecten en initiatieven.

Wie wenst mee te denken en mee te werken aan het lokaal cultuurbeleid, kan zich inschrijven als vereniging of individu.

Contactpersonen van de deelraden:

Deelraad Erfgoed  Raoul Boucquey  raoul.boucquey [at] skynet.be 
Deelraad Kunst in de stad  Katrien Decancq k.decancq [at] gmail.com
Deelraad Socio-Cultureel en vrije tijd  Stijn Couvreur gerjo [at] telenet.be
Deelraad Podiumkunsten  Alain Verhelst  verhelst.a [at] telenet.be

Cultuurraad:

De Cultuurraad Roeselare is samengesteld uit de algemeen voorzitter, de algemeen secretaris, de besturen van de vier deelraden en vier bijkomende leden (totaal 18 leden).

Ambtshalve nemen ook de cultuurbeleidscoördinator en de dienst Cultuur deel aan de bijeenkomsten.

De Cultuurraad Roeselare coördineert de adviesaanvragen vanuit het college van burgemeester en schepenen, houdt toezicht op een actieve en participatieve werking van de deelraden en coördineert de bijeenkomsten van het Cultuurplatform.

Voorzitter Cultuurraad     Mieke Vanbrussel

Secretaris Cultuurraad     Mark Boudrez

Overige leden van de Cultuurraad: Aspeslagh Peter, Boucquey Raoul, Buyse Francine, Cornelis Dirk  Couvreur Stijn, Decancq Katrien, De Keyzer Rik, Devoldere Wilfried, Himpe Mieke, Lefevere Carine, Lenoir Marina, Santens Marc, Veracx Michel, Lex Corijn en Verhelst Alain .

 

Het verslag van de Cultuurraad van 17 november 2015 vind je hier terug.

 

Cultuurplatform:

Het Cultuurplatform is een bijeenkomst waarop iedereen met een hart voor cultuur welkom is. Dit zijn zowel de leden van de deelraden als de geïnteresseerde burgers van de stad. Een uitnodiging voor het Cultuurplatform verschijnt dan ook in de pers.

Het Cultuurplatform heeft tot doel informatie te verstrekken over wat leeft en beweegt op vlak van cultuur en is het medium om open gesprekken te voeren inzake het globaal cultuurbeleid.

Op dinsdag 8 maart 2016 vond het laatste Cultuurplatform plaats met als thema 'Halverwege'.
Er werd teruggeblikt op wat er de voorbije drie jaar op cultureel vlak in Roeselare gebeurde, en er werd vooruitgeblikt naar de culturele toekomst de komende drie jaar.

Daarnaast werd er afscheid genomen van Kris Declercq, die nu burgemeester is. Er werd kennisgemaakt met de nieuwe schepen van Cultuur, Bart Wenes.

Presentaties: