Cultuurtrofee en Eretekens voor Cultuurverdienste

Wat? 

Het stadsbestuur, geadviseerd door de Cultuur- en Erfgoedraad, reikt jaarlijks een Cultuurtrofee en Eretekens voor Cultuurverdienste uit om het culturele leven in Roeselare aan te moedigen. In 2021 vond de feestzitting plaats op zaterdag 23 oktober in De Spil. De volgende editie vindt plaats op zaterdagvoormiddag 15 oktober 2022 in De Spil.

 

Cultuurtrofee

De Cultuurtrofee is bestemd voor een Roeselaarse persoon, vereniging, groep of instelling die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd heeft of die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het culturele vlak.

Winnaar cultuurtrofee 2021

De Cultuurtrofee 2021 werd uitgereikt aan De Schaduw, de Tuin der Lusten en De Spil voor het totaaltheater in open lucht Animal Farm. De trofee zelf, van de hand van SASK-cursist Joske Noyelle en SASK-leerkracht Herbert Vandendriessche, is een héél duidelijke knipoog naar de laureaat: een klein model van het triomfantelijke Animal Farmstandbeeld.    

Laureaat Cultuurtrofee 2021

 

Met Animal Farm brachten De Schaduw, De Spil en de Tuin der Lusten een sociaal-artistiek locatieproject dat volledig participatief van opzet was. Het project bestond uit twee trajecten: een sociaal-artistiek omkaderingstraject en een participatieve theatervoorstelling.

Het eerste traject (het omkaderingstraject) spitste zich toe op de invulling van de theatervoorstelling en werd volledig gedragen door het netwerk van de Tuin der Lusten. Dit traject zorgde onder meer voor de acteurs en de figuranten, de vormgeving en de uitwerking van de boerderijbewoners en de boerderijomkadering zoals de bar, het decor, de toiletten, installaties, …

Het tweede traject, de eigenlijke voorstelling, werd geen letterlijke weergave, maar wel een bewerking die geënt is op de schrijfsels van Orwell, en gekleurd werd door de ervaringen, gedachten, opvattingen en gevoelens van de deelnemers. Is er 75 jaar na datum eigenlijk wat veranderd? Spelen machtsmechanismen vandaag nog steeds een rol? En in hoeverre kan politiek taalgebruik ons gedrag beïnvloeden?

Het project oversteeg de reguliere werking van de drie partners in die zin dat de samenwerking een volwaardige coproductie was. In het verleden werd reeds eerder samengewerkt, maar deze samenwerkingen situeerden zich vooral op logistiek, administratief en promotioneel vlak. Met Animal Farm ging de samenwerking verder: De Spil ondersteunde De Schaduw niet alleen op bovengenoemde vlakken, maar integreerde zijn sociaal-artistieke werking de Tuin der Lusten volledig in het project.

Maar ook omgekeerd was er sprake van een verrijking. Sinds 2012 zet de Tuin der Lusten jaarlijks een tiental trajecten op die telkens resulteren in een festival dat maximum één weekend omspant. Voor het eerst sinds het ontstaan van de Tuin der Lusten mondden de trajecten uit in een vier weken durend spektakel, wat ongezien is in de geschiedenis van deze sociaal-artistieke kunstenpraktijk.

Stad Roeselare en de Cultuur- en Erfgoedraad motiveren laureaat Animal Farm als volgt:

 • een samenwerkingsproject tussen vele partners, zowel professioneel als amateur, dat resulteerde in een unieke en verrijkende kruisbestuiving
 • tal van uitdagingen, zoals de niet-evidente locatie, het logistieke gegeven, het groot aantal opvoeringen en het voorbereiden in corona-tijden werden op een succesvolle manier overwonnen met een magische voorstelling tot gevolg

 

Ereteken voor Cultuurverdienste

Het Ereteken voor Cultuurverdienste wordt uitgereikt aan personen die zich minstens 25 jaar onafgebroken en vrijwillig hebben ingezet voor het culturele leven en dat in een Roeselaars(e) vereniging, gezelschap, orkest, koor of culturele instelling. Een persoon kan slechts één maal in zijn/haar culturele loopbaan het Ereteken voor Cultuurverdienste krijgen.

Laureaten Ereteken voor Cultuurverdienste 2021

 

Laureaten Ereteken voor Cultuurverdienste 2021

Tijdens de feestzitting in De Spil op 23 oktober 2021 kregen deze 14 laureaten het ereteken. Proficiat aan allen!

 • Karien Alleman - 28 jaar bestuurslid Liberale Vrouwen
 • Geert Blondeel - 28 jaar lid Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling
 • Els Boudrez - 40 jaar lid Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rumbeke
 • Kathy Casier - Meer dan 25 jaar lid Theater ’t Souffleurke Rumbeke
 • Magda Claeys - 38 jaar lid Koninklijk Sint-Jozefskoor Roeselare
 • Luc De Keyser - 44 jaar lid Koninklijk Letterkundig Genootschap ‘Vereenigde Vrienden’ Rumbeke-Roeselare
 • Johan Debaes - 52 jaar lid Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek Roeselare
 • Anne Marie Deré - Meer dan 25 jaar bestuurslid Midden West-Vlaamse Hobby Computer Club Roeselare          
 • Wilfried Deruyttere - 30 jaar bestuurslid en 10 jaar voorzitter Gezinsbond - afdeling Rumbeke
 • Jef Rommel - 31 jaar dirigent Sint-Henricuskoor
 • Hubert Vandenbussche - 31 jaar lid Familiekunde Vlaanderen Regio Mandel-Leie
 • Heidi Vanhecke - 26 jaar lid en ondervoorzitter Roeselaarse Klokkengilde
 • Brigitte Vanwalleghem - Meer dan 25 jaar lid en voorzitter Roeselaarse Oud-Scouts en Oud-Gidsen
 • Inge Verhaeghe - 25 jaar lid Laudato si’
Hoe? 

Jaarlijks wordt aan alle Roeselaarse culturele verenigingen een oproep gedaan om kandidaturen in te dienen, voorzien van de nodige documentatie en/of argumentatie.

Criteria

De criteria en bepalingen voor het toekennen van de Cultuurtrofee en de Eretekens voor Cultuurverdienste vind je onderaan deze pagina. Je kan alle informatie ook krijgen bij het Vrijetijdspunt. 

Deadline 2022

Voor 2022 is de uiterste datum tot het indienen van kandidaten voor de Cultuurtrofee 2022 en voor de Eretekens voor Cultuurverdienste vastgelegd op donderdag 15 september 2022.

 • Dossiers dien je in via dit webformulier, als een officieel schrijven, voorzien van de nodige argumentatie.
 • Per dossier laad je ook een foto op van de kandidaat, in hoge resolutie. Deze projecteren we tijdens de feestzitting.
 • Voor een dossier voor de Cultuurtrofee mogen dit meerdere foto's en eventueel filmmateriaal zijn.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?