Cultuurtrofee en Eretekens voor Cultuurverdienste

Wat? 

Het stadsbestuur, geadviseerd door de Cultuur- en Erfgoedraad, reikt jaarlijks een Cultuurtrofee en Eretekens voor Cultuurverdienste uit om het culturele leven in Roeselare aan te moedigen. In 2022 vond de feestzitting plaats op zaterdag 15 oktober in De Spil. De volgende editie vindt plaats op zaterdagvoormiddag 21 oktober 2023 in De Spil.

Cultuurtrofee

De Cultuurtrofee is bestemd voor een Roeselaarse persoon, vereniging, groep of instelling die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd heeft of die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het culturele vlak.

Winnaar cultuurtrofee 2022

De Cultuurtrofee 2022 werd uitgereikt aan het Klein Seminarie, voor hun multidisciplinair historisch-educatief project rond ‘glas-in-lood’ In Vitris. De trofee zelf is kunstwerk ‘The Separation of the Sexes’ van SASK-cursist Tonny Vanhaverbeke.

Klein Seminarie laureaat Cultuurtrofee 2022

Over In Vitris

In 2022, door Unesco uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Glas, pakte het Klein Seminarie uit met een bijzonder verrassend, hoogstaand en multidisciplinair historisch-educatief project. Onder de titel In Vitris, wat letterlijk ‘in glazen’ betekent, focuste de school samen met diverse partners - professionelen en ‘amateurs’ - het hele schooljaar 2021-2022 op het thema ‘glas-in-lood’.

Het meest in het oog springend was de overzichtstentoonstelling van het werk van de internationaal gerenommeerde glaskunstenaar Joost Caen in de historische Augustijnenkerk en enkele aanpalende lokalen. De tentoonstelling, voorzien van 22 april tot 29 mei, werd vanwege het grote succes nog met een week verlengd en lokte uiteindelijk 2.454 bezoekers uit binnen- en buitenland die zich allemaal zeer enthousiast toonden. Bij de tentoonstelling hoorde een rijk geïllustreerde en wetenschappelijk verantwoorde catalogus, die  nu al wordt beschouwd als een standaardwerk over glasramen in de Nederlanden.

Daarnaast organiseerde de school in samenwerking met BIE, het cultuur- en erfgoedplatform van regio Midwest en ARhus, ook twee lezingen buiten de schoolmuren: in het historische kasteel van Rumbeke, waar zich het oudste glasraam in situ uit het vroegere graafschap Vlaanderen bevindt, en in ARhus.

Alle leerlingen van het Klein Seminarie werden op verschillende manieren bij dit uniek historisch-educatief project betrokken: van glaskunstworkshops over bezoeken aan glasateliers tot de inventarisatie van glaskunst in private woningen.

In Vitris was een uitzonderlijk en gedurfd cultureel project van leraars en leerlingen; dat een ruime weerklank kreeg in de Vlaamse pers en zelfs in de internationale kunstwereld. Het stelde niet alleen het historisch patrimonium van het Klein Seminarie in de kijker, maar verhief ook Roeselare tot een hoogwaardige culturele bestemming.

Het is niet overdreven te stellen dat In Vitris de glasraamkunst, ooit de allerduurste kunstvorm, opnieuw op de kaart heeft gezet. Dat bewijst o.a. de belangstelling van Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse regering: de onderhandelingen voor de oprichting van een Vlaams-Nederlands kenniscentrum rond glas zijn opgestart.

Stad Roeselare en de Cultuur- en Erfgoedraad motiveren laureaat In Vitris van het Klein Seminarie als volgt:

 • het was een tentoonstelling met uitzonderlijk karakter en met internationale uitstraling met bezoekers uit Europa en zelfs verder;
 • professor Joost Caen wist unieke stukken samen te brengen, met inbegrip van Vlaamse topstukken;
 • de kunstcatalogus bij de tentoonstelling is van uitzonderlijk hoge kwaliteit;
 • het project bevat een hoge erfgoedwaarde en brengt een eeuwenoud ambacht opnieuw onder de aandacht;
 • met het educatief project is men erin geslaagd om jongeren te betrekken bij de thematiek, het te actualiseren en jongeren actief te betrekken bij de inventarisatie van brandglasramen in Roeselare.

Ereteken voor Cultuurverdienste

Het Ereteken voor Cultuurverdienste wordt uitgereikt aan personen die zich minstens 25 jaar onafgebroken en vrijwillig hebben ingezet voor het culturele leven en dat in een Roeselaars(e) vereniging, gezelschap, orkest, koor of culturele instelling. Een persoon kan slechts één maal in zijn/haar culturele loopbaan het Ereteken voor Cultuurverdienste krijgen.

Laureaten Ereteken voor Cultuurverdienste 2022

Laureaten Ereteken voor Cultuurverdienste 2022

Tijdens de feestzitting in De Spil op 15 oktober 2022 kregen deze 16 laureaten het ereteken. Proficiat aan allen!

 • Albert Huyghe - 46 jaar lid Aquariumclub Scalares
 • Annemie Degezelle - 45 jaar lid en 40 jaar bestuurslid Ferm Beveren Roeselare
 • Els Cornelissens - Meer dan 25 jaar lid en bestuurslid Theater ’t Souffleurke Rumbeke
 • Emmanuel Vansteenkiste - 25 jaar voorzitter Vox Musica vzw
 • Fabian Vermeulen - 27 jaar lid en 13 jaar bestuurslid Koninklijk Letterkundig Genootschap ‘Vereenigde Vrienden’ Rumbeke-Roeselare
 • Frank Goderis - 36 jaar lid en bestuurslid Koninklijk Sint-Jozefskoor Roeselare
 • Frans Missiaen - 28 jaar lid en 25 jaar bestuurslid Toneelclub Ten Elsberge
 • Geert Decoene - 25 jaar lid en bestuurslid Familiekunde Vlaanderen Regio Mandel-Leie vzw      
 • Johan Deckers - 38 jaar lid Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek Roeselare
 • Karol Vandenbussche - 36 jaar inzet en ondervoorzitter Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling vzw   
 • Lieve Decuypere-Ramboer - Meer dan 30 jaar lid Markant Roeselare       
 • Lieve Deltour - 35 jaar lid en voorzitter Markant Beveren Roeselare 
 • Mariette Provoost - Bijna 60 jaar inzet Laudato si’     
 • Ronald Castelein - 40 jaar lid en bestuurslid Tuinhier Roeselare vzw
 • Willy D’Haeyere - 30 jaar lid en bestuurslid Midden West-Vlaamse Hobby Computer Club Roeselare
 • Wim Devarrewaere - 28 jaar lid en bestuurslid DRAAD-poppentheater vzw

Life Achievement Raoul Boucquey

Life Achievement Raoul Boucquey

Op initiatief van de Cultuur- en Erfgoedraad en ten volle ondersteund door Stad Roeselare werd ook een uitzonderlijke prijs uitgereikt aan Raoul Boucquey, voor zijn onvoorwaardelijke en decennialange inzet voor het culturele en erfgoedleven in de stad Roeselare.

Hoe? 

Jaarlijks wordt aan alle Roeselaarse cultuurverenigingen een oproep gedaan om kandidaturen in te dienen, voorzien van de nodige documentatie en/of argumentatie.

Criteria

De criteria en bepalingen voor het toekennen van de Cultuurtrofee en de Eretekens voor Cultuurverdienste vind je onderaan deze pagina. Je kan alle informatie ook krijgen bij het Vrijetijdspunt. 

Deadline 2023

In 2023 is de uiterste datum tot het indienen van kandidaten voor de Cultuurtrofee 2023 en voor de Eretekens voor Cultuurverdienste vrijdag 15 september 2023.

 • Dossiers dien je in via dit webformulier, als een officieel schrijven, voorzien van de nodige argumentatie.
 • Per dossier laad je ook een foto op van de kandidaat, in hoge resolutie. Deze projecteren we tijdens de feestzitting.
 • Voor een dossier voor de Cultuurtrofee mogen dit meerdere foto's en eventueel filmmateriaal zijn.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?