Structurele subsidies verenigingen en clubs

Wat? 

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Voorwaarden: 

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het kaderreglement voor basis- en werkingssubsidies  en bijkomend de specifieke reglementen per sector:Welke zijn de voorwaarden? Hoe bereken we jouw subsidie? Hoe dien je in? Wanneer krijg je jouw subsidie uitbetaald?

De antwoorden op deze vragen vind je in deze subsidiewijzers:


Vergeet niet: op elke communicatiedrager moeten deze logo's terug te vinden zijn:

logo vrijetijdspas 

logo Roeselare met steun van          


Hoe? 

Wie vorig jaar een structurele subsidie ontving, wordt per e-mail geïnformeerd.
Wie denkt recht te hebben op een structurele subsidie kan contact opnemen met het Vrijetijdspunt.

x
Kan ik je helpen?