Subsidies voor sportevenementen

Wat? 

Goed uitgewerkte evenementen binnen sporten die niet in aanmerking komen voor traditionele subsidiëring via Topsport Vlaanderen, kunnen onder een aantal voorwaarden toch financiële ondersteuning krijgen door Sport Vlaanderen. 

Voorwaarden: 
  • Subsidieaanvragen kunnen enkel ingediend worden door vzw's.
  • Het evenement moet plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied, of het 2-talige gebied Brussel-Hoofdstad
  • Verenigingen die al subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid of andere Vlaamse overheidsinstellingen, moeten in hun begroting of aanvraagdossier aangeven hoeveel ze al ontvangen (of aangevraagd) hebben, van welke overheid, en waarvoor de gelden gebruikt worden. 
  • Verenigingen die al subsidies ontvangen via Sport Vlaanderen, of deze aangevraagd hebben, kunnen geen aanvraag indienen. 

Op de website van Sport Vlaanderen vindt u een overzicht van alle criteria waaraan het event moet voldoen. 

Hoe? 

Momenteel kunnen er geen aanvragen ingediend worden. In de zomer van 2017 worden de nieuwe reglementen gepubliceerd op de website van Sport Vlaanderen, en zult u opnieuw aanvragen kunnen indienen voor sportevenementen die plaatshebben in 2018.