Verslag Infoavond verenigingen donderdag 10 september

Wat? 

Donderdag 10 september organiseerde stad Roeselare een infoavond voor alle welzijns-, gezins-, sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Zo'n 150 aanwezigen kwamen luisteren naar een inleiding van de vrijetijdspas, hoe je als vereniging drempelverlagend kan werken en hoe je online de subsidieformulieren voor de structurele werking dient in te vullen.

De presentaties vind je hieronder terug. Voor vragen i.v.m. het online invullen van de subsidieformulieren kan je terecht bij je eigen dienst.