Activiteiten in groepsverband

Wat? 

Roeselare wil de deelname aan vrije tijd van haar inwoners bevorderen. Hierbij heeft de stad bijzondere aandacht voor kansengroepen. 

Het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie wil kwetsbare mensen meer en volwaardig laten participeren aan culturele activiteiten, sportactiviteiten en het jeugdwerk door bestaande drempels te verlagen en mensen te stimuleren tot deelname en ontwikkeling van de eigen creativiteit. Omdat mensen in armoede moeilijk detecteerbaar zijn, wordt samengewerkt met de welzijnsorganisaties en -verenigingen, die dagelijks met deze mensen werken en een sterke vertrouwensband genieten.  Deze organisaties staan in voor de omkadering en toeleiding.

Voor het organiseren van een activiteit voor jouw doelgroep kan je subsidies Vrijetijdsparticipatie ontvangen. Op die manier kan je een belangrijk deel van de onkosten terug krijgen. 

Voorwaarden: 

We verwijzen je graag naar het reglement met de specifieke bepalingen om te weten te komen welke vereniging of organisatie in aanmerking komt. 

x
Kan ik je helpen?