Circus

Wat? 

Wie zijn tenten wil opslaan om een circusvoorstelling te geven, moet dit schriftelijk aanvragen. Dit moet zowel voor het plaatsen van een circus op het openbaar domein als op privégrond. Meer informatie kan je vinden in onderstaande reglementen.

Voorwaarden: 

De toelating moet tenminste drie maanden op voorhand worden aangevraagd. Er wordt geen toelating gegeven zolang niet alle gevraagde documenten bezorgd zijn.

Hoe? 
Uitzonderingen: 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22 februari 2010 (agendapunt 5) een princiepregeling getroffen om geen stuntshows op het openbaar domein meer toe te laten.

Deze negatieve beslissing is enerzijds gebaseerd op de motivatie dat het noodzakelijk is om permanent een veilig verkeersgedrag bij jonge weggebruikers te promoten.
Anderzijds heeft het bestuur ook in zijn beleidsvisie maatregelen voorzien om in de mate van het mogelijke de lawaaihinder voor de omwonenden bij grote manifestaties op het openbaar domein te vermijden.

Rekening houdend met de hinder die bij een dergelijke grote show mag verwacht worden, heeft het college beslist geen toelating meer te verlenen tot het organiseren van dergelijke stuntshows met gemotoriseerde voertuigen.

Regelgeving: 

Circusreglement openbaar domein/privaat (zie bijlage).

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?