Bedeling commerciële flyers en promomateriaal

Wat? 

Aankondigingen van activiteiten van culturele, sportieve,recreatieve, sociale, godsdienstige of andere evenementen kan via de bedeling van flyers en/of het bedelen van promotiemateriaal.

Onder flyers wordt verstaan: het bedelen van drukwerk en folders.
Onder promotiemateriaal wordt verstaan: het bedelen van gadgets, monsters, blikjes, proevertjes, enz.

Voorwaarden: 

Algemene bepaling
Aankondigingen van activiteiten of evenementen moeten zowel qua lay-out als qua tekst esthetisch verantwoord zijn.

Voorwaarden aanvraag

De bedeling van flyers en/of promomateriaal moet ten minste 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk worden aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen via het voorziene aanvraagformulier. Na beslissing wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht.

Voorwaarden opmaak

 • De maximale grootte van een flyer bedraagt 310 cm2 (A5-formaat).
 • Op de flyer moet duidelijk zichtbaar worden vermeld verantwoordelijke uitgever (naam, adres en telefoonnummer van een natuurlijk persoon) en de vermelding 'niet op de openbare weg gooien'.

  Voorwaarden bedeling

  • De bedeling mag enkel plaatshebben op het voetpad en op pleinen.
  • De vrije doorgang van het verkeer en de voetgangers mag niet worden belemmerd of gehinderd.
  • De bedelers mogen zich niet opdringen aan het publiek.
  • De drukwerken en geschriften mogen niet op voertuigen of tussen bagagedragers van fietsen worden achtergelaten of op de openbare weg gegooid worden.
  • De bedelers moeten de goedgekeurde aanvraag steeds kunnen tonen.
  • Als de bedeling van de flyers/promomateriaal op dinsdag gebeurt, mag het marktgebeuren niet worden verstoord. De bedeling mag bijgevolg niet gebeuren in de gangen van de markt.
  •  Voor de bedeling op de stedelijke domeinen is een voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen nodig.

  Voorwaarden opkuis

  Na bedeling moeten alle achtergelaten flyers op de plaats van de bedeling en in een perimeter van 100 meter rond de plaatsen van bedeling worden opgeruimd. Niet opgeruimde alsook nog niet bedeelde flyers of promomateriaal moeten terug worden meegenomen en mogen niet worden gedeponeerd in de stadsvuilnisbakken. Indien dit wel gebeurt, worden deze verwijderd ten laste en op kosten van de aanvrager of van de verantwoordelijke uitgever.

  Verbod van bedeling

  Op volgende evenementen is het verboden flyers te bedelen:
  Winkelnacht, Batjes, intrede van Sinterklaas, eindejaarsfeesten, Dwars door Vlaanderen, Prijs stad Roeselare, Roeselare fietst, West-Vlaanderens mooiste, Lotto Cross-Cup, 21-juliviering, 100 dagen, Dag van de Jeugdbeweging, Buitenspeeldag, carnaval, Afsluitfeest, Week Amateurkunsten, 11 juli, parkconcerten, De Groote Stooringe, Paris Montmartre/Kunstkijken, Romantiek en Natourcriterium.

  Hoe? 

  Bij de online aanvraag voeg je een voorbeeld van je flyer of promotiemateriaal toe. 
  Wanneer je de vergunning aanvraagt via de balie van de dienst Secretarie, dan breng je je flyer of promotiemateriaal mee.

  Prijs? 

  Voor het bedelen van flyers en/of promotiemateriaal met commercieel karakter wordt een belasting aangerekend van € 50/dag/vergunning. Deze belasting moet vooraf betaald worden vooraleer de vergunning wordt afgeleverd. Bij het niet kunnen voorleggen van een vergunning wordt een belasting van € 250/dag/vergunning aangerekend.