Bedeling commerciële flyers en promomateriaal

Wat? 

Aankondigingen van activiteiten van culturele, sportieve,recreatieve, sociale, godsdienstige of andere evenementen kan via de bedeling van flyers en/of het bedelen van promotiemateriaal.

Onder flyers wordt verstaan: het bedelen van drukwerk en folders.
Onder promotiemateriaal wordt verstaan: het bedelen van gadgets, monsters, blikjes, proevertjes, enz.

Voorwaarden: 

Aanvragen

Vraag je vergunning voor bedelen van flyers en/of promomateriaal, ten minste 30 kalenderdagen op voorhand, aan via het digitaal evenementenloket.
De vergunning wordt toegekend na ontvangen van de verschuldige kostprijs voor flyeren.

Kostprijs

€ 50 per dag per persoon. Bij het niet kunnen voorleggen van de vergunning zal er € 250 per dag per vergunning aangerekend worden.

Voorwaarden opmaak

 • De maximale grootte van een flyer bedraagt 310 cm2 (A5-formaat).
 • Op de flyer moet duidelijk zichtbaar worden vermeld verantwoordelijke uitgever (naam, adres en telefoonnummer van een natuurlijk persoon) en de vermelding 'niet op de openbare weg gooien'.

  Voorwaarden bedeling

  • Enkel bedelen op voetpaden en pleinen.
  • De vrije doorgang van het verkeer en de voetgangers mag niet worden belemmerd of gehinderd.
  • De bedelers mogen zich niet opdringen aan het publiek.
  • De drukwerken en geschriften mogen niet op voertuigen of tussen bagagedragers van fietsen worden achtergelaten of op de openbare weg gegooid worden.
  • De bedelers moeten de goedgekeurde aanvraag steeds kunnen tonen.
  • Als de bedeling van de flyers/promomateriaal op dinsdag gebeurt, mag het marktgebeuren niet worden verstoord. De bedeling mag bijgevolg niet gebeuren in de gangen van de markt.
  •  Voor de bedeling op de stedelijke domeinen is een voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen nodig.

  Voorwaarden opkuis

  Na bedeling moeten alle achtergelaten flyers op de plaats van de bedeling en in een perimeter van 100 meter rond de plaatsen van bedeling worden opgeruimd. Niet opgeruimde alsook nog niet bedeelde flyers of promomateriaal moeten terug worden meegenomen en mogen niet worden gedeponeerd in de stadsvuilnisbakken. Indien dit wel gebeurt, worden deze verwijderd ten laste en op kosten van de aanvrager of van de verantwoordelijke uitgever.