Meldingsformulier evenementen

Wat? 

Bij het organiseren van een evenement is het van groot belang dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van een aantal zaken om gepast en snel te kunnen ingrijpen in geval van een incident. Daarom werd het ‘meldingsformulier evenementen’ ontwikkeld.

Voorwaarden: 

Organiseer je een tijdelijk voor het publiek toegankelijk evenement, dan dien je als organisator een meldingsformulier in te vullen.
Dit geldt niet voor private feestjes (bvb communie, verjaardag, enz).

Het meldingsformulier moet  minstens 30 kalenderdagen voor aanvang worden terugbezorgd aan de dienst Noodplanning van de politiezone RIHO (politiereglement 2.14.2). Om je voor te bereiden op het invullen van het formulier, kan je hier een ‘Voorbeeld aanvraagformulier’ in pdf vinden.

Dit  meldingsformulier vervangt niet jouw klassieke vergunningsaanvragen en toelatingen (inname openbaar domein, milieuaanvraag, geluidsvergunning, flyers, ….). 

Aan de hand van de meldingsformulieren evalueren de dienst Noodplanning en de hulpdiensten (brandweer en dienst 100, politie, ziekenhuizen) alle aangekondigde evenementen op risico’s.

Als de hulpdiensten en de dienst Noodplanning beslissen dat een risico verbonden is aan het evenement, wordt een noodplanningszone opgesteld. Dit zijn afspraken tussen alle veiligheidsdiensten over de manier van optreden bij een grootschalig incident.

Bij het ‘meldingsformulier evenementen’ hoort de bundel ‘Reglementen en richtlijnen voor organisatoren’ met tal van regelgeving, richtlijnen en interessante tips om een evenement veilig te laten verlopen.

Opdat jouw medewerkers eveneens goed op de  hoogte zouden zijn betreffende de veiligheid op jouw evenement, stel je best een veiligheidsbriefing op met een aantal aandachtspunten.

Hoe? 

De formulieren kan je online invullen. Bij vragen kan je terecht bij de dienst Noodplanning, Politiezone RIHO, Accent Business Park , Kwadestraat 159 a-b, 8800 Roeselare,

Meer info op hetzelfde adres of op 051 23 10 68 of noodplanning [at] politiezoneriho.be