Overzicht werken openbaar domein

Wat? 

Steeds meer mensen willen in onze stad wonen. Elk van hen willen we de ruimte geven die ze nodig hebben. De beschikbare ruimte is evenwel beperkt. We springen er dan ook behoedzaam mee om: doordacht investeren we in een een aantal weloverwogen projecten. De uitvoering ervan brengt soms onvermijdelijk hinder met zich mee. We doen er alles aan om die hinder tot een minimum te beperken. 

Hoe? 

Via onderstaande kaart (of deze link) krijg je een overzicht van de werken die nu in uitvoering zijn op het openbaar domein.

Via de knop links bovenaan kan je filteren op soort werken.

Via deze link vind je een overzicht van alle hinder op het openbaar domein. Je kan zoeken op adres. 

Klik hier voor meer informatie over enkele van onze projecten.

Hoe je als handelaar een tegemoetkoming kan vragen voor de inkomsten die je door wegenwerken derft, lees je hier