Sneeuwtelefoon

Wat? 

Je bent zorgbehoevend of je bent beperkt mobiel? Dan kan je beroep doen op de sneeuwtelefoon. Je kunt je inschrijven op de sneeuwtelefoon-lijst. Dan komt er telkens wanneer het sneeuwt iemand langs om jouw stoep sneeuwvrij te maken.

Voorwaarden: 
  • Je bent zorgbehoevend of je bent beperkt mobiel en je kunt niet zelf jouw stoep sneeuwvrij maken.
  • Je kunt geen beroep doen op iemand anders om jouw stoep sneeuwvrij te maken.
Hoe? 
  • Je kunt inschrijven voor de volledige winterperiode via dit formulier of via het telefoonnummer 1788.
  • Wanneer het sneeuwt en je bent nog niet ingeschreven voor de volledige winterperiode kun je bellen naar 1788.
  • In de loop van de dag komt iemand jouw stoep sneeuwvrij maken (een strook op het voetpad en een pad van de voordeur naar de stoep).
Prijs? 

2 euro, rechtstreeks te betalen aan het team dat jouw stoep sneeuwvrij maakt.

Regelgeving: 

Politiereglement:

Afdeling 2.8 Specifieke winterbepalingen

Artikel 2.8.2

Wanneer het glad is door ijzel, sneeuw of vorst dienen de bewoners, gebruikers en bij ontstentenis de eigenaars de nodige maatregelen te nemen om een veilige doorgang voor de voetgangers te garanderen. Voor gebouwen met meerdere gebruikers/bewoners gelden de regels bepaald in artikel 2.7.2

Artikel 2.7.2

Voor de gebouwen die meerdere gebruikers en/of bewoners kennen , vallen de verplichtingen, in artikel 2.7.1 vermeld, ten laste van de bewoners of gebruikers van de benedenverdieping(en) en, zo deze plaatsen niet bewoond/gebruikt zijn, ten laste van de bewoners van de verdiepingen te beginnen met de bewoners van de eerste verdieping en zo verder. Indien de bewoners/gebruikers in gebreke blijven, vallen de verplichtingen ten laste van de syndicus of de eigenaar van het gebouw. Bij leegstand van het gebouw rusten deze verplichtingen op de eigenaar. Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de besturen, die het gebouw gebruiken en bij ontstentenis de eigenaar ervan.