Rustpensioen

Wat? 

Een rustpensioen is geld dat je krijgt als je gewerkt hebt of bepaalde vervangingsinkomsten gekregen hebt. De pensioenberekening verschilt als je als werknemer, zelfstandige of ambtenaar hebt gewerkt.

Voorwaarden: 

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Voor bepaalde ambtenaren ligt de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie).

Om een rustpensioen te krijgen, moet je aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

  • Je moet een bepaalde leeftijd hebben.
  • Je mag geen inkomen uit werk hebben dat een bepaalde grens overschrijdt (hierop zijn uitzonderingen).
  • De wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door jouw werkgever op jouw werknemersloon zijn ingehouden. Als zelfstandige moet je de nodige bijdragen betaald hebben.

 

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang jouw leeftijd en de duur van jouw beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Hoe? 

Welke procedure je moet volgen, hangt af of je werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, moeten geen pensioenaanvraag indienen als ze aan 65 jaar op pensioen willen. De aanvraagformulieren komen automatisch.

Je moet jouw pensioen wel zelf aanvragen als je:

  • Jouw rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar.
  • Jouw rustpensioen wilt opnemen na 65 jaar.
  • Jouw rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart).
  • Jouw hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt.

 

Je kan dit ten vroegste één jaar voor de gekozen ingangsdatum doen. Je krijgt hiervoor hulp in het Welzijnshuis. Je kan het zelf doen via de website. Je kan ook naar het regionaal kantoor gaan.

Wat meebrengen? 
Prijs? 

Het bedrag hangt af van:

  • Het stelsel waarin je werkt.
  • Het aantal jaren dat je hebt gewerkt.
  • Je gezinssituatie.
x
Kan ik je helpen?