Subsidie aankoop restafvalzakken incontinentie

Wat? 

Stad Roeselare verleent jaarlijks een toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peritoneale dialysetechniek) toepassen.

Voorwaarden: 

Volgende personen kunnen een subsidie ontvangen als beide voorwaarden voldaan zijn:

  • Personen met een definitieve erkenning voor de diagnose incontinentie of die thuisdialyse uitvoeren.
  • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van hun ziekenfonds.
Hoe? 
  • De aanvraag gebeurt via het het aanvraagformulier dat je ook kan kan afhalen in het Welzijnshuis.
  • Bij de aanvraag voeg je de nodige attesten en een klevertje van de mutualiteit toe. 
  • Voorzie het aanvraagformulier van de nodige handtekening.
  • Het aanvraagformulier bezorg je aan het Welzijnshuis.
  • Zolang de situatie van de rechthebbende niet wijzigt, gebeurt de betaling jaarlijks en automatisch op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.

 

Prijs? 
  • 35 euro per jaar.
  • Dit bedrag wordt éénmalig uitbetaald.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?