Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wat? 

(vroeger :Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden)

Als je een handicap hebt, lukt het soms niet meer alles nog zelf te doen. Men spreekt dan van een verminderde zelfredzaamheid. Vaak heb je hulp nodig van anderen: om eten te maken, je woning te onderhouden, je vervoer … Dat brengt extra kosten met zich mee. Wanneer je 65 jaar of ouder bent, kun je een extra tussenkomst krijgen om die kosten te betalen. Je kan de tussenkomst niet alleen ontvangen als je nog thuis woont, maar ook als je in een woonzorgcentrum verblijft. Je betaalt er geen belastingen op.

Voorwaarden: 
 • Je bent minstens 65 jaar.
 • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten.
 • Je hebt al een rustpensioen/overlevingspensioen en/of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aangevraagd. Het zorgbudget kan een aanvulling zijn op dit pensioen of die IGO.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  Indien je niet ingeschreven bent in het bevolkingsregister maar wel in een ander register (vreemdelingenregister, …) kun je, als je werkelijk in België verblijft, toch onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming ontvangen.
 • Je bent in België gedomicilieerd en je woont er ook effectief. Onder bepaalde voorwaarden kun je de tegemoetkoming ook ontvangen, al dan niet tijdelijk, in het buitenland.
 • Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met jouw inkomen en dat van jouw partner.
Hoe? 
 • Sinds 1 januari 2017 is deze tegemoetkoming een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming.
 • Vraag je tegemoetkoming online aan, of ga hiervoor naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar het Welzijnshuis.
Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart zorgbehoevende.
 • Naam en adres huisarts.
 • Rekeningnummer zorgbehoevende.
 • Bedrag spaargeld en/of belegd geld en/of schenkingen van de zorgbehoevende.
 • Bedrag andere inkomsten bv. buitenlandse inkomsten, arbeidsongeval, beroepsziekte, ....van de zorgbehoevende.
Prijs? 

De bedragen die je eventueel kunt ontvangen, zijn afhankelijk van een aantal factoren:

 • De categorie waartoe je behoort.
 • De inkomsten van jezelf en jouw partner.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?