Overlijden van een kind voor de geboorte

Wat? 

Wanneer je als ouder geconfronteerd wordt met het overlijden van kind voor de geboorte, moet er een akte levenloos geboren kind opgesteld worden vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Als ouder kan je indien gewenst naast een voornaam ook een familienaam kiezen voor het kindje.

Bij een zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen kan er op verzoek van de ouders een akte van levenloos kind opgemaakt worden (is niet verplicht). Als ouder kan je indien gewenst een voornaam kiezen voor het kindje. Een familienaam is niet mogelijk.

 

 

Hoe? 

De aangifte van overlijden kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer. Voor de aangifte is een medisch attest nodig waarin de zwangerschapsduur in dagen staat vermeld.

Bij de aangifte moeten volgende documenten meegebracht worden:

  • Overlijdensattest van geneesheer, die het overlijden heeft vastgesteld
  • Identiteitsbewijs ouders
  • Bewijs van erkenning voor de geboorte (indien van toepassing)

 

Regelgeving: 

Overgangsbepaling tot 30 maart 2020

Ouders die in het verleden een akte levenloos kind hebben laten opmaken (zwangerschapsduur van minimum 180 dagen) kunnen vragen om alsnog voornamen en/of familienamen te vermelden. Dit moet gebeuren via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de dienst Burgerzaken die de oorspronkelijke akte levenloos kind heeft opgemaakt en door indiening van een medisch attest.

Ouders, die in het verleden niet de kans hadden om een akte levenloos kind te laten opmaken (zwangerschapsduur 140-179 dagen), kunnen vragen een akte op te maken en kunnen voornamen kiezen. Dit moet gebeuren via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de moeder bevallen is en door indiening van een medisch attest.

 

Verwante producten: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?